DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 119     <-- 119 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA


POSJET HŠD-a OGRANAK ZAGREB AUSTRIJSKOM
SAJMU ŠUMARSKIH STROJEVA, UREĐAJA I OPREME
AUSTROFOMA 2007 I AUSTROFOMA BIOENERGIJA


Posjet renomiranom austrijskom sajmu šumarskih
strojeva, uređaja i opreme AUSTROFOMA 2007, koji
je održan od 9. do 11. 2007. godine u Heiligenkreuzu
kod Beča, u našem Ogranku planiran je još početkom
ove godine. Nekoliko dana prije odlaska preostalo je
samo odlučiti koji ćemo dan od tri ponuđena odabrati
za posjetu. Nakon kratkog promišljanja odlučili smo
na put krenuti 10. listopada. Vremenska prognoza bila
je obećavajuća za to razdoblje, ali doista se nismo nadali
tako lijepom jesenskom danu.


Kada se radi o AUSTROFOMI, vremenski uvjeti su
itekako važni, kako izlagačima, tako i posjetiteljima.
Naime, ovaj sajam poseban je po tome što su izloženi
šumarski strojevi i oprema stavljeni u funkciju na konkretnim
šumskim radilištima, i to uglavnom na nešto
zahtjevnijim terenima. Upravo ta mogućnost neposrednog
uvida u radne karakteristike predstavljenih
strojeva, potakla nas je da se odlučimo za posjetu
AUSTROFOMI.


Prednosti su takvog predstavljanja šumarskih strojeva
i opreme da proizvođači u potpunosti mogu pokazati
sve odlike svojih izložaka, a potencijalni kupci
mogu odabrati točno ono što njima treba. Problem je
što je takav sajam dosta skuplji od klasičnog i za organizatore
i za izlagače, pa je teško pratititi ritam iz godine
u godinu. Sve su to spoznali i neki od organizatora
brojnih europskih šumarskih sajmova, tako da najvažniji
europski sajmovi (u novije vrijeme i neki izvan
Europe) koji nude prezentaciju strojeva stavljenih u
funkciju od 1999. godine, rade udruženi u mrežu pod
nazivom “Forestry Demo Fairs”. Udruživanje je rezultiralo,
između ostalog, i održavanjem pojedinih sajmova
u unaprijed dogovorenom intervalu od nekoliko godina.
To svima omogućava dugoročno i koordinirano
planiranje, a time i veću kvalitetu svakog pojedinog
sajma te veću posjećenost.


Ovogodišnja AUSTROFOMA održana je u Šumskoj
upravi cistercitske zaklade Heiligenkreuz koja se nalazi
u Bečkoj šumi, a od samog Beča udaljena je oko 40 km.
Šumska uprava gospodari sa 4 814 ha šuma i jednom pilanom.
Gospodarske šume zauzimaju 95 % ukupne površine,
a 5 % su zaštitne šume i ostale površine. Nadmorska
visina je od 270–611 m. Teren je pretežito ravan
i umjereno strm, a svega petina šumskih površina je na
nagibima većim od 40 %. Prosječna godišnja količina


Žičara u radu Sidrenje, ali ne sa nego sa
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 120     <-- 120 -->        PDF

oborina kreće se oko 600–900 mm. Za sedam revira
skrbi pet šumara raznih stupnjeva obrazovanja, a interne
uredske poslove obavlja jedan službenik.


U uzgojnom smislu, šumarima je područje Bečke
šume zanimljivo zbog, za austrijske prilike velike raznolikosti
zastupljenih vrsta drveća. Uz dvadesetak
autohtonih vrsta, tu se gospodari i s mnogim unešenim
vrstama kao što su: duglazija, velebna jela, žuti bor i
dr. U Šumskoj upravi Heiligenkreuz odnos udjela listača
prema četinjačama iznosi 51:49. Glavna vrsta je bukva,
s udjelom od 37 %. Bukva se ovdje nalazi u svom
optimumu. Slijedi smreka sa 20 %, obični bor 15 %,
crni bor 9 %, a ostalo otpada na grab, kitnjak, lužnjak,
cer, jasen, ostale listače, ariš i jelu. U sljedećih dvadeset
godina cilj im je povećati udio listača na najmanje
60 % i to ponajprije prirodnim pomlađenjem.


Godišnji etat iznosi 35 000 m3, od čega otprilike polovica
otpada na glavni, a polovica na prethodni prihod.
U biti, sječa ovisi o potražnji, odnosno o mogućnosti
prodaje i kreće se između 25 000 m3 i 45 000 m3,
s time da glavni prihod ne smije prijeći 20 000 m3. Ophodnja
za četinjače iznosi 70–80 godina, a za listače
100 godina.


Šumska uprava Heiligenkreutz nema vlastitih radnika,
već sve radove izvode poduzetnici. Prorjede se
izvode harvesterima srednje veličine, a za te potrebe
stručno osoblje planira i postavlja odgovarajuće izvozne
puteve na svakih 20 m. Zanimljivo je da dalji izvoz
izrađenih drvnih sortimenata preuzima forvarder u vlasništvu
Šumske uprave kojim upravlja poduzetnik.
Otvorenost šuma iznosi 41 m/ha, s čime su u Šumskoj
upravi zadovoljni, ali istovremeno moraju snositi troškove
održavanja cesta koji nisu zanemarivi.


Balkana granjevina Tl::..z,,,


Lovstvo je za Šumsku upravu Heiligenkreutz izvor
značajnih prihoda, čemu posebno pridonosi blizina
Beča. Tako godišnje lovozakupci, a sve pod nadzorom
i vodstvom Šumske uprave, odstrijele oko 320 komada
srneće divljači, 45 komada druge visoke divljači i 250
komada divljih svinja.


Pilana u sastavu Šumske uprave godišnje preradi
oko 25 000 m3, od čega je najviše bora te nešto smreke


ok
i j jele. Postoji i sušara, tako da strankama prema želji
nude i uslugu sušenja. Osim toga, od 1997. godine uz
pilanu postoji i pogon za doradu u kojemu se oko 65 %
piljene građe pretvara u razne poluproizvode, a nakon
proširenja koje kane dovršiti krajem ove godine, očekuju
taj postotak dići do 80 %. Približno 2/3 ukupne
proizvodnje plasira se na tržišta Njemačke, Danske i
Norveške, a preostalo završi na austrijskom tržištu.


Cistercitska zaklada Heiligenkreuz posjeduje najstariju
kotlovnicu na biomasu u tom dijelu Austrije.
Godine 1983. uz pilanu je izgrađena toplinska centrala
koja je daljnjim razvojem i ulaganjima u protekle 24
godine narasla do toga, da danas, osim samostana to-


Korito umjesto iisi točila Jedan od strojeva za održavanje prometnica
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 121     <-- 121 -->        PDF

plinskom energijom, opskrbljuje sve javne ustanove i
još 50 obiteljskih kuća. Uz to vrijedi napomenuti da je
Šumska uprava Heiligenkreuz značajan opskrbljivač
sječkom mnogih korisnika u krugu od 50 km.


Nakon svih ovih podataka ne treba se čuditi da je
Šumska uprava Heiligenkreuz nakon 1987. i 1996. godine,
sada već po treći puta organizator sajma AUSTROFOMA
i da je baš ove godine po prvi puta sajam
AUSTROFOMA Bioenergija integriran u AUSTROFOMU.


I ove godine je sajam organiziran na sličan način kao
i prethodnih godina. Glavni izložbeni prostor bio je
smješten u šumi na konkretnim radilištima, tik uz kamionsku
cestu i poneku vlaku, ukupne dužine oko 5 km,
ali polukružno, tako da se nakon obilaska svaki posjetitelj
našao u relativnoj blizini parkirališta. Povratak do
parkiranih vozila kao i odlazak do pilane gdje je predstavljena
AUSTROFOMA Bioenergija, organiziran je
autobusnim prijevozom koji se kontinuirano odvijao cijeli
dan za vrijeme trajanja sajma. Uz izložbeni prostor
organizirano je i tzv. AUSTROFOMA. Selo, u kojemu
se oko četrdeset izlagača predstavilo na manjem prostoru,
što pod šatorima što na otvorenom.


Nakon izlaska iz našeg autobusa uputili smo se na
ulaz, gdje smo uz kupljenu ulaznicu dobili i pripadajući
katalog sajma i zaštitnu kacigu, koju je svaki posjeti-


Valmet 911.3 u radu


telj morao nositi za sve vrijeme obilaska. Preko pedeset
izlagača predstavilo se na svega pet kilometara
ukupne udaljenosti. Teško je bilo rasporediti raspoloživo
vrijeme obilaska podjednako na sve njih. Naravno,
osobne sklonosti i stručni interesi su u našoj posjetiteljskoj
ekipi bili različiti, ali jednostavno nije bilo moguće
preskočiti niti jednog od izlagača, pa makar mu
se posvetila samo minuta do dvije. AUSTROFOMA
težište uvijek stavlja na poslove iskorištavanja drveta u
teškim reljefnim uvjetima, pa su i ove godine dobro
bile zastupljene žičare, odnosno uređaji s čeličnom
užadi bilo od nosećih do vučnih užeta. Isto se može
reći i za harvestere, forvardere, procesore, traktore,
ekipaže, motorne pile i mnoštvo praktičnih priključaka,
odnosno naprava. Primjetno je bila zastupljena izrada
ogrjevnog drva i priprema granjevine i drugog otpada
sa sječina za potrebe ogrijevanja, izrada sječke i
dr. Uz tolike strojeve pogonjene raznim motorima prirodno
ide i velika ponuda maziva i ulja.


I ovaj puta jedan od izlagača bila je tvrtka Hittner iz
Bjelovara sa svojim EcoTracom. Izložene su bile razne
vrste guma, vrpci, traka, koloturnika, čelične užadi ali i
užadi od umjetnih materijala (!). Budući da je bez dobro
postavljenih i održavanih šumskih komunikacija
primjena šumarske tehnike u šumarstvu prilično ograničena,
ne čudi da su prikazani razni strojevi i oprema
za odvodnju oborinski voda, sanaciju oštećenja na


ih
hh vo
cestama, cijevni sustavii i sl.


Edukativni materijal – poznavanje vrsta drva


Uzgajanje i zaštita šuma bili su također zadovoljavajuće
zastupljeni. Uz malčere, strojeve za uklanjanje panjeva
i obradu šumskog tla, prikazani su strojevi, alati i
oprema za sadnju, sjetvu, zaštitu bilja, uklanjanje grana
u kulturama, njegu sastojina, sadnice, gnojiva i sl. Ne
treba posebno naglašavati da je ponuda radne i zaštitne
odjeće, kao i opreme za pružanje prve pomoći bila