DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 102     <-- 102 -->        PDF

MEĐUNARODNA SURADNJA


SREDNJOEUROPSKA KONFERENCIJA ZA BIOMASU 2008.


U petak, 16. studenoga 2007. godine s početkom u
11 sati u hotelu Arcotel Allegra, Zagreb, pod predsjedavanjem
dr. Heinza Kopetza, predsjednika Austrijske i
Europske udruge za biomasu i mr. sc. Josipa Dundovića,
predsjednika Hrvatske udruge za biomasu, održana
je konferencija za tisak.


Tom prigodom


Dr. sc. Heinz Kopetz upoznao je prisutne o Svjetskom
tržištu energije u prijelomnoj fazi,
Mr. sc. Josip Dundović sudionik prve konferencije
održane 2005. u Grazu posebno je naglasio značajan
doprinos Gradečke deklaracije glede Energetske
uporabe šumske biomase RH, a


Stjepan Grausam, Austrijska udruga za biomasu,
informirao je o Srednjoeuropskoj konferenciji za
biomasu 2008., koja će se održati u Grazu od 16. do


19. siječnja 2008. godine.
Svjetska tržišta energije u prijelomnoj fazi


Sirove nafte je sve manje, a nuklearna energija i
ugljen vode u energetsku slijepu ulicu. Opskrba
energijom u 21. stoljeću mora biti obilježena načelima
učinkovito i obnovljivo.


Cijene sirove nafte uskoro će narasti na 150 dolara
po barelu. U pozadini eksplodirajućih cijena nafte,
stalnog rasta potražnje sirove nafte, ali istovremeno i
smanjenja rezervi te neprestanih klimatskih promjena,
svjetska tržišta energije nalaze se u prijelomnoj fazi,
naglašava Heinz Kopetz, predsjednik Austrijske i Europske
udruge za biomasu. I još kaže: Više ili manje
stagnirajuća, a uskoro i regresivna ponuda zemnog
ulja na svjetskom tržištu te daljnji rast kupovne potražnje
za naftom, dovest će do toga da se za nekoliko
godina može računati s cijenama sirove nafte od oko
150 dolara po barelu i više. Cijene zemnog plina će s
malim zakašnjenjem slijediti tu razinu cijena.


Bijeg u smjeru ugljena i nuklearne energije nije
izlaz. Opskrba fosilnom energijom vodi u slijepu


Slika 1. (slijeva): mr. sc. Josip Dundović, predsjednik Hrvatske
udruge za biomasu i dr. sc. Heinz Kopetz, predsjednik
Austrijske i Europske udruge za biomasu


ulicu. Bijeg u smjeru ugljena ili nuklearne energije
nije izlaz, kaže Kopetz. Jer: nuklearna energija se –
neovisno o riziku za okoliš – nalazi pred istim problemima
s resursima kao i nafta. Povećano korištenje
ugljena još više doprinosi promjeni klime. Stoga će
doći do utrke i borbe za zadnje povoljne rezerve nafte i
plina. Austrija, kao mala zemlja, u toj utrci za polja
nafte i plina u lošem je položaju i u Europi će zbog
stalnog rasta emisije CO2 biti pod sve većim pritiskom.
Daljnje proširenje opskrbe energijom u kojoj dominiraju
fosilna goriva vodi u slijepu ulicu.


Energetski sustav budućnosti: učinkovito i obnovljivo.
Energetski sustav 21. stoljeća stoga mora biti
obilježen načelima učinkovito i obnovljivo, naglašava
Heinz Kopetz. Što brže Austrija svoj energetski sustav
restrukturira prema tim načelima, to bolje će naša zemlja
prevladati previranja na tržištima energije.


Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008.
u Grazu. Mogućnosti i granice bioenergije. Europski
gledano, bioenergija trenutno pokriva dvije trećine
svih obnovljivih energija, u Austriji je to oko 50 posto.
Na Srednjoeuropskoj konferenciji za biomasu 2008.
bit će govora o upoznavanju s novim razvojima, novim
tehnologijama, novim iskustvima u korištenju bioenergije.
Istovremeno će se demonstrirati mogućnosti i
granice biomase te prikazati položaj biomase u budućem
energetskom sustavu. Organizatori se nadaju da
će sudjelovati brojni sudionici iz Austrije te naravno
brojni gosti, ponajprije iz Srednje Europe.


Posljedice za klimatsku i energetsku politiku u
Austriji i Europskoj Uniji u sferi topline i struje. Za
sigurniju opskrbu toplinom prema načelima učinkovito
i obnovljivo, Kopetz zahtijeva sljedeće prioritete i
smjerove:
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 103     <-- 103 -->        PDF


dobra izolacija, a time i smanjenje potrebe za energijom


priključak na toplanu, ako je moguće


prijelaz na biomasu (peleti, drvo za ogrjev, sječka)
te na taj način zamjena za naftu, plin ili struju


primjena solarnih kolektora za pripremu tople vode
i za djelomično solarno grijanje
Tko investira na taj način, izbjegava buduća drastična
povećanja cijena, a osim toga izbjegava emisiju CO2.
Potrebna je dodatna mjera potpore u cijeloj Austriji,
kako bi se orijentacija u tom smjeru znatno ubrzala.


A za sigurnu opskrbu strujom:


zakonske mjere kako bi se uštedjela struja i ostvarila
bolja učinkovitost u proizvodnji
Zakon o ekološkoj struji, novi, forsiranje struje iz


vjetra, vode i malih postrojenja na biomasu sa spojem
struje-topline bez birokratskog pokrića, kao u
aktualnom zakonu o ekološkoj struji, osiguranje postojećih
postrojenja putem bonusa u obliku sirovina


a
Kalorijske elektrane za osiguranje opskrbe samo


u
okviru koncepta redukcije emisije CO2 za 30 posto,


sukladno zahtjevu EU.


Energetska uporaba šumske biomase u RH


Korištenje šumske biomase, uglavnom ogrjevnog
drva, ima u Republici Hrvatskoj dugu tradiciju. Još
1965. godine iz biomase se zadovoljavalo oko 1 energetskih
potreba. Danas, iako RH raspolaže sa značajnim
potencijalom biomase za proizvodnju energije (toplinska
energija, električna energija, bio dizel), radi
pomanjkanja tržišta i zamjene drugim energentima
koje uvozimo (plin, nafta – loživo ulje, struja) te nedostatka
ekološke svijesti o prednosti obnovljivih izvora
energije (OIE) to korištenje svelo se na svega 4,3 %.
Dugoročnim promjenama gospodarenja šumama
(2006– 2015) procjenjuje se da bi samo Hrvatske šume


d.o.o. mogle raspolagati s 2,6 mil. m3 šumske biomase
za dobivanje energije, što bi udvostručilo sadašnji udio
biomase kao energenta.
Svjetska energetska kriza, koja će se sve više produbljivati
korištenjem ograničenih rezervi nafte, te
utjecaj korištenja fosilnih goriva na povećanje stakleničkih
plinova s jedne strane, poštivanje međunarodnih
sporazuma i deklaracija (Kyoto protokol, Gradečka deklaracija
2005) s druge strane, daje šumarskom sektoru,
a time i državi, mogućnost i obvezu boljeg korištenja
manje vrijednog drva i otpada i općenito biomase.


Hrvatsko šumarsko društvo, kao jedna od najstarijih
nevladinih udruga (osnovano 1846. godine) u svom
160 godišnjem radu uvijek je promicalo napredne i gospodarski
značajne ideje i projekte. Tako je u cilju što
bolje organizacije stručnih potencijala, na svojoj 109.
redovitoj Skupštini održanoj u Karlovcu 17. lipnja
2005. god., u okviru Dana hrvatskog šumarstva, osnovalo
sekciju “Hrvatska udruga za biomasu”.


Udrugu podupiru, Akademija šumarskih znanosti,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski
institut Jastrebarsko.


Na projektima korištenja biomase šumarska struka
usko surađuje s Europskim institucijama, posebice s
Bavarskim ministarstvom poljoprivrede i šumarstva i
firmom C.A.R.M.E.N. te s Austrijskim državnim šu-
mama d.d. i njihovim Saveznim ministarstvom poljoprivrede,
šumarstva, zaštite okoliša i vodnog gospodarstva,
kao savjetnicima i partnerima.


Hrvatsko šumarsko društvo organiziralo je manifestaciju
II. Hrvatski dani biomase (Našice, 7. 9. 2007.,
Golubinjak Lokve, 7. 10. 2007., Gospić, 6. 10. 2007) u
sklopu manifestacije Europski dani biomase regija –
2008., u cilju promidžbe biomase kao obnovljivog i
ekološki prihvatljivog energetskog resursa u Republici
Hrvatskoj.


Važnost korištenja obnovljivih izvora energije, pa
tako i energije biomase, prepoznala je i Vlada Republike
Hrvatske, koja je stvorila poticajno zakonodavno
okruženje. Hrvatska Vlada dodatnim financiranjem iz
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već
potiče (od 2004. godine), a iz pretpristupnih fondova
SAPARD (2007) i IPARD (2008–2013) poticat će projekte
Energije biomase.


Uvođenjem zajamčenih tarifa od 1. 7. 2007. za poticanje
proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora,
pa tako i biomase, RH ostvarit će u 2010. godini
udio od 5,8 % u ukupnoj potrošnji električne energije,
što je u skladu s politikom EU.


u Grazu se od 16. do 19. siječnja 2008,


Očekuje se novi razvojni poticaj za biotoplinu, ekološku
struju i biogoriva.
Konferencija će pokazati nove putove. Četverod


nevna Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008.
treba u Europi, a posebice u novim zemljama članica


ma EU, donijeti novi dugotrajni razvojni poticaj na području
biotopline, ekološke struje i biogoriva, naglašava
Josip Dundović, predsjednik Hrvatske udruge za
biomasu. Već na prvoj konferenciji održanoj 2005. godine
bilo je prisutno gotovo 1.000 sudionika iz 27 ze
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 104     <-- 104 -->        PDF

malja. Organizatori i u 2008. očekuju ponovo takvu
masovnost. Tada se radilo o tome da se zemljama pristupnicama
iz istočne i južne Europe da početni poticaj
za start, a sada – nakon tri godine – potrebno je istim
zemljama pospješiti daljnji napredak. Stoga ova druga
konferencija treba znatno doprinijeti razmjeni iskustava
i ukazati na nove putove učinkovitog korištenja biomase
u Europi. Istovremeno je potrebno produbiti gospodarske
i političke kontakte na području bioenergije
širom cijele Europe.


Europska scena za bioenergiju od 16. do 19. siječnja
2008. u Grazu. Srednjoeuropska konferencija
za biomasu 2008., koja se održava paralelno s domaćim
sajmom graditeljstva, treba ubrzati daljnje širenje
biotopline, ekološke struje i biogoriva u Europi, kaže
Heinz Kopetz, predsjednik Austrijskog i Europskog
udruženja za biomasu i predsjednik organizacijskog
odbora. Uz prvorazredni program predavanja i izleta,
sudionicima će se u okviru industrijskog foruma uživo
predstaviti vrhunska tehnologija iz Austrije. Vrhunski
svjetski stručnjaci za biomasu iz Europe, Brazila, Kine
i SAD-a čvrsto su obećali svoj dolazak. Tako se očekuju
sljedeći sudionici:


Politika i Komisija EU


predstavnik Andrisa Piebalgsa, povjerenik EU za
energiju, Belgija


Imre Németh, državni tajnik u uredu premijera,
Madarska


Reinhard Mang, generalni tajnik Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva, zaštite okoliša i vodnog gospodarstva,
Austrija


Hilkka Summa, voditeljica Generalne direkcije za
poljoprivredu, Komisija EU, Belgija


Paul Hodson, voditelj Generalne direkcije za energiju
i promet, Komisija EU, Belgija
Stručnjaci


Ottmar Edenhofer, Institut za istraživanje klimatskih
posljedica u Potsdamu, politički savjetnik njemačke
Vlade, Njemačka


Christopher Flavin, predsjednik Instituta Worldwatch,
SAD


Josef Schmidhuber, Organizacija Ujedinjenih naroda
za hranu i poljoprivredu (FAO), Italija


Wang Xiao Kang, predsjednik državne agencije za
razvoj i širenje obnovljive energije postavljene od
strane Narodnog kongresa, Kina


Tomas Käberger, predsjedavajući švedskog Udruženja
za bioenergiju, Švedska


Helmut Lamp, predsjedavajući Saveznog udruženja
za bioenergiju, Njemačka


Josef Dörfler, stručnjak za biomasu iz Fermentec
Ltda., Brazil


Ingwald Obernberger, stručnjak za biomasu iz TU
Graz, Austrija
Stručna predavanja: “Promjena klime”, “Sigurna
opskrba energijom”. “Potencijali bioenergije”.
“Konkurencija prehrambenih namirnica i bioenergije”.
Stručna predavanja su koncentrirana u dva dana
četverodnevne konferencije za biomasu. Prijepodne
prvog dana na programu su dvije teme – Promjena klime
i Sigurna opskrba energijom. Posebno su u središtu
utjecaji klimatskih promjena, budućnost opskrbe energijom,
buduća politika EU za obnovljivu energiju, trgovina
CO2 i u središtu tema o kojoj se mnogo govori prehrambene
namirnice naspram energije.


Na ukupno šest paralelnih zasjedanja medunarodni
stručnjaci vijećat će s težištima na sljedećim temama:
opskrba sirovinama – potencijali i tržišta; bioplin –
proizvodnja, toplina, struja; nove energetske biljke;
financiranje bioenergetskih projekata; toplina i
struja iz biomase; biogoriva.


Highlight: industrijski forum. Na vlastitom industrijskom
forumu austrijskim poduzećima vodećim na
području tehnologije biomase, pruža se prilika predstaviti
se medunarodnoj stručnoj publici. 16 austrijskih
poduzeća s područja biomase, bioplina i biogoriva,
među njima i poduzeća koja posluju po cijelome svijetu,
kao što su Andritz, Komptech, Jenbacher, Binder ili
BDI, predstavljaju se medunarodnom krugu sudionika
konferencije o biomasi. Nakon bloka s kratkim predstavljanjem
poduzeća, postoji mogućnost uspostavljanja
novih kontakata, rasprave o novim projektima i
uspostava suradnje.


Matchmaking Event. U suradnji s Organizacijom
za vanjsku trgovinu u okviru Gospodarske komore Austrije
održat će se otvoreni Matchmaking Event za sve
zainteresirane iz zemlje i inozemstva. Tom prilikom će
se organizirati bilateralni sastanci izmedu poduzeća,
istraživačkih institucija i stručnjaka za bioenergiju. Na
taj način bi konferencija trebala doprinijeti daljnjem
međunarodnom širenju mreže podloge za bioenergiju.


Završna plenarna sjednica: Političke strategije
za razvoj bioenergije. Na završnoj plenarnoj sjednici