DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Slikovito su prikazani svi radovi vezani za izradu
uređajnih elaborata i šumskogospodarskih planova, s
primjenom najsuvremenijih metoda.


Oko 16 sati napustili smo prostor izložbe “Jesen u
Lici” i uputili se do parkirališta kod upravne zgrade
UŠP Gospić, gdje nam je bio autobus. Tu nas je dočekao
upravitelj UŠP Gospić Damir Čanić dipl. ing. i
pokazao nam postrojenje Toplana na biomasu i način
njenog funkcioniranja.


On je našao vremena te nas ispratio na kraju našeg
boravka u Gospiću, iako je taj dan imao puno zaduže


nja, jer se istovremeno s našom posjetom održavao
“Okrugli stol o energetskoj uporabi šumske biomase”,
u okviru 2. hrvatskih , a 9. europskih dana biomase.


Na kraju, još jednom se zahvaljujemo posebno njemu,
njegovim suradnicima i svima ostalima koji su doprinijeli
uspješnoj organizaciji ove zanimljive posjete.


Uz jedno stajanje, naš vozač Marijan s novim i
udobnim autobusom Šumarskog fakulteta dovezao nas
je do trga Mažuranića oko 19 sati. Kiša je konačno prestala
padati.


Frane Grospić


ZAPISNIK
2. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA HŠD-a,
održane 19. rujna 2007. godine u lovačkoj kući Muljava UŠP Karlovac


Nazočni: Željko Gubijan, dipl. ing., (umjesto Dalibora
Bakrana, dipl. ing.), Davor Beljan, dipl. ing., Boris
Miler, dipl. ing. (umjesto Stjepana Blažičevića dipl.
ing.), mr. sc. Zoran Đurđević, Hranislav Jakovac, dipl.
ing., mr. sc. Petar Jurjević, Čedo Križmanić, dipl. ing.,
Veljko Hajdin, dipl. ing. (umjesto mr. sc. J. Malnara),
Ivan Matasin, dipl. ing., akademik Slavko Matić,
Vlatko Petrović, dipl. ing., Dragomir Pfeifer, dipl. ing.,
prof. dr. sc. Branimir Prpić, Krunoslav Szabo, dipl.
ing., Branko Trifunović, dipl. ing., Oliver Vlainić, dip.
ing., Zdravko Vukelić, dipl. ing., Damir Delač, dipl.
ing., Biserka Marković, dipl. oec., mr. sc. Josip Dundović,
dr. sc. Vlado Topić, Ilija Gregurević, dipl. ing., mr.
sc. Josip Maradin, Miroslav Mrkobrad.


Ispričani: dr. sc. Miroslav Benko, prof. dr. sc. Ivica
Grbac, mr. sc. Miroslav Brnica, Davor Butorac, dipl.
ing., Dubravko Hodak, dipl ing., dr. sc. Josip
Margaletić., Emilija Seidl, dipl. ing.


Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević pozdravio
je sve nazočne, zahvalio se na odazivu i utvrdio kvorum.


D nevn i red:


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a
2.
Obavijesti
tualn pr
3.
Aktualna
aa problematika
ješć iz
4.
Izvješće
ee o
oo izvršenju financijskoga plana za prvo polugodište
2007. godine
5.
Šumarski list i ostale publikacije
6.
Rasprava po izvješćima i zaključci
7.
Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad 1. Na Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a koji je objavljen u Šumarskom listu 3–4/2007.
nije nitko dao primjedbu.


Ad 2.
Zavod za prostorno planiranje Ministarstva zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, kao nositelj
izrade, pokrenuo je u svibnju javnu raspravu o
Prijedlogu Prostornog plana područja posebnih obilježja
višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Naš
predsjednik mr. sc. Jurjević iznio je tom prilikom
primjedbe HŠD-a na Prostorni plan Kanala, kao i na
Studiju utjecaja na okoliš. (nalazi se na našim Web
stranicama www. sumari.hr).
Nakon što su i svi članovi Upravnog odbora HŠD-a
primili otvoreno pismo sa stavovima Hrvatskoga
šumarskoga društva u vezi izgradnje kanala Dunav-
Sava, ono je poslano Predsjedniku RH, Predsjedniku
Sabora i Vlade, MPŠVG, Ministarstvu kulture,
Ministarstvu graditeljstva prostornog planiranja i
zaštite okoliša, HAZU-razredu za prirodne znanosti,
AŠZ, Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
Šumarskom institutu Jastrebarsko, Hrvatskim
šumama d.o.o., direkciji, kao i svim podružnicama,
Hrvatskom geološkom društvu Prirodoslovno matematičkog
fakulteta – biološki odsjek, Zavodu za
prostorno planiranje Brodsko-posavske i Vukovarsko-
srijemske županije, uredništvu novina Glas
Slavonije i Slavonski dom i dr.


Tragom Otvorenoga pisma dobili smo podršku našim
stavovima od Šumarskoga fakulteta i Akademije
šumarskih znanosti. Iz Ureda predsjednika Države,
od posebnog savjetnika predsjednika za znanost i
obrazovanje prof. dr. sc. Izeta Aganovića, dobili smo
upit u kojemu se traži da navedemo koje relevantne
institucije još podržavaju stavove HŠD-a u vezi izgradnje
KDS. Odgovorili smo sljedećim dopisom.


Poštovani gospodine Aganović,
slijedom Vašeg telefonskog poziva i upita o potpori
institucija kojima smo poslali pismo sa stavovima
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Hrvatskoga šumarskoga društva u vezi izgradnje
Višenamjenskog kanala Dunav-Sava, čast nam je
izvijestiti Vas. Naša namjera bila je ponajprije upozoriti
na štete koje može prouzročiti ovaj građevinski
zahvat u ekosustavu, posebice na šumama Spačvanskog
bazena. Kako je to projekt Vlade RH, teško
je očekivati podršku svih državnih šumarskih institucija.
Na 110. redovitoj izbornoj Skupštini Hrvatskoga
šumarskoga društva (Zagreb, 20. lipanj
2006) i 111. redovitoj skupštini HŠD-a (Delnice, 14.
lipnja 2007.), delegati svih 19. ogranaka predstavljajući
preko 3000 naših članova, potvrdili su stavove
šumarske struke o kanalu Dunav-Sava. Isto
tako, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Akademija
šumarskih znanosti u potpunosti su podržali
naše stavove.


Iz Vlade je stigao odgovor prema kojemu se od resornog
ministarstva traži očitovanje u vezi izgradnje
kanala Dunav-Sava. Odgovor MPŠVG prilažemo
u cijelosti.


U svezi gore navedenog predmeta dostavljamo mišljenje
i učinjeno na mjerodavno postupanje kako
slijedi:


Ovim putem izvješćujemo vas da je u proceduri hitno
donošenje Prostornog plana područja posebnih
obilježja višenamjenskog kanala Dunav-Sava te se


o isto možete očitovati kroz javnu raspravu, javni
uvid te nadležnom Zavodu za prostorno uređenje,
Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva te dopisom Službi za ekologiju u Hrvatskim
šumama koje se očituje na Prostorni plan
putem Javne rasprave i na taj način utjecati na kvalitetu
Prostornog plana.
Vašu predstavku ovo Ministarstvo proslijedilo je u
mjerodavno Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva Zavodu za prostorno
uređenje koje sudjeluje u proceduri donošenja u Saboru
Republike Hrvatske.


Iz Vaše predstavke jasno se daje na znanje o nepovoljnom
utjecaju izgradnje kanala Dunav-Sava te o
zabrinutosti o nepovoljnom utjecaju na šumske zajednice
Spačvanskog bazena. Vezano za isto ovo
Ministarstvo proslijedilo je dopis Ministarstvu zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Upravi zaštite okoliša, koje je odgovorno za provođenje
Procjene utjecaja na okoliš za navedeni zahvat.
Budući da isto Ministarstvo na temelju Zakona
o okolišu imenuje članove Komisije za procjenu
utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje višenamjenskog
kanala, ovo Ministarstvo zatražilo je dopunu
Rješenja o imenovanju člana iz ovoga Ministarstva
Uprave šumarstva, budući je navedeni zahvat od
interesa za Republiku Hrvatsku, a izgradnja kanala
ima velik utjecaj na šumu i šumsko zemljište u vlasništvu
Republike Hrvatske.


Putem člana Komisije ovo Ministarstvo može izravno
sudjelovati u donošenju svih relevantnih činjenica
vezano na navedeni zahvat.


Od predsjednika Hrvatskog Sabora, gospodina
Šeksa, dobili smo obavijest da je naše pismo proslijeđeno
Ministarstvu mora, turizma, prometa i veza,
državnom tajniku gospodinu Branku Bačiću, od kojega
nismo dobili nikakve daljnje informacije.


U ŠL 7–8/2007., u rubrici Izazovi i suprotstavljanja,
tiskan je članak prof. dr. sc. Marušića objavljen u časopisu
“Hrvatske vode”, gdje on iznosi stavove investitora
KDS. Hrvatsko šumarsko društvo, koje je u
ime preko 3000 svojih članova, na 110. i 111. Skupštini
potvrdilo svoje stavove u vezi s izgradnjom
KDS-a, naziva grupicom samozvanih ekologa.


Kako vidimo u medijima kampanja u vezi izgradnje
kanala se nastavlja, štoviše postala je dio predizborne
kampanje vladajuće stranke.


Sredinom kolovoza poslovodstvo Hrvatskih šuma


d.o.o. preselilo se u preuređeni prostor prizemlja
koji je koristio fakultet Kemijskog inženjerstva i
tehnologije. Prema Ugovoru o zakupu poslovnog
prostora, Hrvatskim šumama smo ispostavili drugi
dio računa za četverogodišnji najam, a nakon uplate
platiti ćemo preostale obveze prema izvođačima.
Na Šumarskom domu nastavlja se s radovima obnove
dvorišnoga pročelja, koji bi trebali biti gotovi do
kraja ove godine, a zatim slijedi uređenje partera
dvorišta, što podrazumijeva uređenje kanalizacije i
nadzemne infrastrukture s perivojem, rasvjetom i
klupama. Ujedno će se dovršiti vertikale uzemljenja
gromobrana.


U skladu s Ugovorom o zakupu poslovnog prostora,
iduće godine počet ćemo s uređenjem poslovnih prostora
na II etaži zgrade Šumarskoga doma. Isto tako
uredit će se glavni ulaz u Šumarski dom, s portom.


Na manifestaciji “Dani slavonske šume” u Našicama
6. rujna održana je prezentacija knjige Mije Matezića,
dipl. ing. šum. “Priče bez naslova”, u izdanju
HŠD-a. Uz nazočnost članova Upravnog odbora
HŠD-a i ogranka Našice, te uže obitelji pokojnog
kolege Mije Matezića, knjigu je promovirao akademik
Slavko Matić. Drugi dan 7. rujna u organizaciji
HŠD sekcije za biomasu održan je Okrugli stol s
međunarodnim sudjelovanjem “Obnovljivi izvori
energije, biomasa, bioplin i biogoriva”.


U sklopu obilježavanja 2-ih hrvatskih i 9-ih europskih
dana biomase regija 5., 6., i 7. 10. 2007. planirane
su prezentacije toplana na biomasu u Gospiću i
Ogulinu, te pogona za peletiranje u pilani Mrkopalj,
Drvanjača d.d. Fužine, tvornici za proizvodnju peleta
Viševica Komp d.o.o. Zagreb u Perušiću, tvornici
peleta profitni centar Spačva d. d. Vinkovci i Izložba
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 98     <-- 98 -->        PDF

opreme za pridobivanje i korištenje biomase u Park Prof. dr. sc. Prpić naveo je kako su slični zahvati do
šumi Golubinjak. sada uvijek uzrokovali negativne posljedice po šum-
Nastavljene su aktivnosti oko digitalizacije Šumar-ski ekosustav. One se dakako nisu odmah pokazale,
skoga lista i do sada je obrađeno 182 brojeva, ili međutim, kasnije posljedice su bile katastrofalne.
18 546 stranica, od ukupno 1017 brojeva Šumar-Građevinski lobi, potpomognut stranim kapitalom i
skoga lista. građevinskim tvrtkama koje u vlastitim zemljama ne


mogu više poduzimati slične zahvate (Kanal Rhein-


Planira se da će svaki ogranak dobit svoju E-mail


Meine) traže nove žrtve, nažalost u Hrvatskoj su


adresu oblika ime ogrankaŽsumari hr.


pronašli plodno tlo za takve aktivnosti.


Obavijesti iz pojedinog ogranka mogu se na web
stranice HŠD-a prenijeti izravno (organizirat će se Akademik Matić prisjetio se kako je svojedobno
radionica o ispunjavanju web stranica) ili slanjem zajedno s ekipom iz vodoprivrede organizirana eks


putem E-maila uredniku kolegi Meštriću.
kurzija na kanal Rheina-Meina u Njemačkoj, gdje
se uz kanalizirani dio rijeke šuma osušila. Nivo


U digitalni imenik šumara sada su uvršteni, prema


podzemne vode na svim kanaliziranim rijekama


Leksikonu drvnih tehnologa i naši kolege iz podru


stoji uvijek na određenoj visini i nema prirodne


čja drvne tehnologije.


oscilacije prijeko potrebne za funkcioniranje šum-


Iskazana je potreba za ažurnijim vođenjem eviden


skog ekosustava. Izvijestio je o stručnom skupu u


cije članstva ogranaka.


Vrbovcu, na temu sušenja hrasta lužnjaka, gdje je
početak sušenje hrasta povezan s izgradnjom jed


Ad 3.


nog kanala za odvodnju.


Rasprava o VKDS pokrenuta je i u ovoj toćki dnevnoga
reda. Ilija Gregorović, dipl. ing. izvijestio je Pročitano je pismo u kojemu 10 članova HŠD-a
kako je u tijeku otkup zemljišta od privatnih vlasniogranak
Delnice, s područja šumarije Vrbovsko, neka
na trasi kanala. Na trasi je pokrenut postupak zadovoljni svojim statusom i tretmanom u Hrvatuklanjanja
poljoprivrednih i šumskih kultura, a zem-skim šumama d.o.o. napuštaju članstvo HŠD-a. Izraljište
će se plaćati po 18 kn/m2. Kanal bi u prvoj fazi ženo je žaljenje zbog gubitka članova, međutim, rjetrebao
služiti samo za navodnjavanje. šenje svoga statusa dotični kolege moraju tražiti na


drugim adresama.


Mr sc. Jurjević kao član povjerenstva za ocjenu Studije
utjecaja na okoliš izvijestio je da je ista vraćena Odlučeno je da se HŠD uključi u akciju pomoći
na doradu i kao takva nije prihvaćena. Kanal nema obiteljima nastradalih vatrogasaca u požaru na Korlokacijsku
dozvolu niti je u prostornom planu. natima sa svotom od 5000 kuna.


Ad 4.
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO S OGRANCIMA


IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANAU RAZDOBLJU
OD 1. SIJEČNJADO 30. LIPNJA2007. GOD.


RB SADRŽAJ PLANIRANO OSTVARENO INDEX
A Fond redovite djelatnosti
A
1.
2.
3.
4.
5.
PRIHODI
Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa
Prihodi od dotacija i subvencija
Prihodi od zakupnina
Ostali prihodi
Prihodi od članarina i naknada
UKUPNI PRIHODI
550,000.00
120,000.00
2,369,000.00
300,000.00
970,000.00
4,309,000.00
278,063.40
67,573.00
1,562,402.65
153,609.43
890,612.66
2,952,261.14
50,56
56,31
65,95
51,2
91,82
68,51
B
I
TROŠKOVI
MATERIJALNI TROŠKOVI
1.
2.
Potrošeni materijal za redovitu djelatnost
Potrošena energija
80,000.00
40,000.00
43,185.43
18,088.08
53,98
45,22
II TROŠKOVI USLUGA
3.
4.
5.
Prijevozne usluge
Usluge održavanja
Intelektualne i osobne usluge
1,000.00
1,109,000.00
310,000.00
1,393,107.96
69,518.09
0
125,62
22,43
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 99     <-- 99 -->        PDF

6. Komunalne usluge 320,000.00 123,762.90 38,68
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.) 550,000.00 231,224.60 42,04
III Š I S


297,926.84 54,17


8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 550,000.00
8,410.00 42,05


9. Ostali izdaci za zaposlene 20,000.00
I Š I S J– IJ I


89,920.89 94,65


10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 95,000.00
46,064.34 92,13


11. Troškovi vanjskih suradnika 50,000.00
314,407.13 78,6


12. Troškovi reprezentacije 400,000.00
6,286.91 31,43


13. Premije osiguranja 20,000.00
8,089.01 80,89


14. Bankovne usluge 10,000.00
SI ŠI S J


669,308.61 168,59


15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 397,000.00
3,262.00 32,62


16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 10,000.00
88,247.12 25,43


17. Ostali nematerijalni troškovi 347,000.00
6,717.50


18. Doprinosi i članarine
3,417,527.41 79,31


UKUPNI TROŠKOVI 4,309,000.00


UKUPNI PRIHODI 4,309,000.00
UKUPNI TROŠKOVI 4,309,000.00 ´In"::: ::;:;
PRIJENOS U IDUĆE RAZDOBLJE 0.00


Financijsko poslovanje za prvo polugodište 2007. dine obilježi 100-godišnjica osnutka šumskoga ragodine
prezentirala je i obrazložila voditeljica računo-sadnika u Crikvenici. Prijedlog je prihvaćen.
vodstva Biserka Marković. Željko Gubijan, dipl. ing. predložio je tiskanje pri


Ad. 5. Glavni urednik Šumarskoga lista prof. Prpić godnoga kalendara s izabranim fotografijama saloizvijestio
je kako je dvobroj 7–8/2007. upravo tiskan, a na fotografija “Šuma okom šumara”. U tom cilju
ostala dva dvobroja su u pripremi i biti će redovito izabrano je povjerenstvo u sastavu: Marković, Guobjavljeni
do kraja godine. Izvijestio je o dinamici izbijan,
Vlainić, Pfeifer i Delač, koje će odabrati fotorade
znanstvene monografije “Šume hrvatskoga sredografije
i grafičko riješenje kalendara.


zemlja” u izdanju Akademije šumarskih znanosti, za Predsjednik HŠD-a, mr. sc. Jurjević predložio je da
koju svi rukopisi još nisu prikupljeni, ali se to očekuje se naredni sastanak Upravnog i Nadzornog odbora
do kraja godine. Ostale pripremne radnje i tiskanje HŠD-a održi u lovačkoj kući Kunjevci na području
monografije obavit će se u 2008. godine. UŠP Vinkovci.
Ad. 6. Za raspravu po izvješćima nije se nitko javio
i ona su jednoglasno prihvaćena.
Ad. 7.
Kolega Vukelić, predsjednik ogranka Senj, predlo
žio je da se prigodnim simpozijom iduće 2008. go-


Zapisnik sastavio: Predsjednik HŠD-a


dsjednik -a
Tajnik HŠD-a


r. sc . Petar Jurjević, v.
Damir Delač, dip
dipl. ing. šum., v. r.