DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Od 2001. g. Direkcija za zaštitu prirode potpisala je
mnoge konvencije sa znanstvenim asocijacijama u
svrhu bolje primjenjivosti zakona 353/2000 u državnim
zaštićenim područjima. Direkcija za zaštitu priro


de j
jje
ee zbog pojačanja mjera u borbi protiv požara povećala
sredstva za nabavku protupožarne opreme. Tako je
1998. g. odobreno za Nacionalne parkove sektora Jug
6 300 000 € za nabavku materijala i sredstava te aktiviranje
vatrogasnih dragovoljaca.


Poduzete mjere su po postojećim podacima doprinijele
smanjenju broja požara, opožarenih površina i
nastalih šteta po svakom pojedinačnom požaru. U
okviru ovih aktivnosti autori navode izdavanje specijalizirane
knjige: Požari i kompleksnost ekosustava -od
šumskog planiranja do obnove krajolika, kojoj su svoj
doprinos dali mnogi poznati eksperti iz raznih sektora.


Sanzio Baldini, Enrico Marchi, Stefano
Quartulli : Tehnike obnove opožarenih šuma i
mogućnost korištenja drvnog materijala


Aktivnosti na obnovi okoliša na šumskim opožarenim
površinama predstavljaju izuzetno aktualnu temu
koja je predmet mnogih studija i rasprava.


Znanstvena istraživanja obiluju suprotnostima, te
pozitivnim i negativnim rezultatima s ekonomskog i
ekološkog stajališta, vezano za razne tipove šuma i karakteristike
požara.


U Italiji je do sada ta problematika malo istraživana
i to donekle samo sa stajališta obnove okoliša, ali ne i
načina izvlačenja i uporabe opožarenog materijala, bez
čega se ne može ustanoviti šteta od požara.


Često puta stojeća stabla nakon požara nisu tehnički
mnogo oštećena, jer je drvo materijal koji ima vrlo nizak
koeficijent termičke provodljivosti, tako da je unutrašnjost
debla tek neznatno zagrijana. Osim toga drvo
naknadno apsorbira vlažnost iz okoline i zadrži prijašnja
tehnička svojstva. Otpornost drveta svakako ovisi


o tipu požara, vrsti drveta, starosti i debljini kore.
Istraživanja koja su vršena u Kanadi (Araki i Dyson,
1999. g.) na umjerenim intenzitetom opožarenim
šumama četinjača velikih dimenzija, pokazala su da ne
postoje bitna mehanička oštećenja drveta, već eventualno
smanjeno iskorištenje. Važno je da se drvo pravovremeno
iskoristi, prije nego smanjena vlažnost drveta
počne pogodovati napadu patogena. To je važno
učiniti kada je požar obuhvatio krošnju stabala i debla
imaju karboniziranu koru.
Pilane nemaju posebne probleme u prorezu takve
oblovine, osim što je u okolišu pilane povećana ugljena
prašina. Drvo namijenjeno za proizvodnju ploča vlaknatica
također je potpuno upotrebljivo, jer se ugljena


no u
i a u pro


prašina automatski odvaj
odvajodvaja u procesu proizvodnje. Ipak,
a e d


često se događa d
dda pilan
pilanpilane i
ii drugi korisnici odbijaju
uporabu tog materijala, ili za njega daju znatno nižu ci


jenu, tako da nastale štete nisu samo ekološke prirode,
već imaju značajno ekonomsko obilježje.


ć i
istraživanju ove problematike, u novije su vrije-


U is


meu uključene mnoge institucije i eminentni stručnjaci
iz raznih područja.


Iz broja 3, svibanj-lipanj 2007. izdvajamo:


Inauguracija 56. akademske godine talijanske
Akademije šumarskih znanosti


Dana 13. travnja u svečanom prostoru Cenacolo di
Santa Croce, u nazočnosti mnogobrojnih autoriteta
znanstvenog i društvenog života održana je inauguracija
nove akademske godine. Svečanost je otvorio predsjednik
Akademije profesor Fiorenzo Mancini , koji
je nakon upućenog pozdrava uzvanicima: Ministru poljoprivrede,
prehrane i šumarstva prof. Paolo de C a s tro,
članovima Akademije i svim ostalima, nabrojio
aktivnosti tijekom protekle akademske godine.


Ta aktivnost obilježena je vrlo opširnim i tematski
bogatima radom, koji je dao velik doprinos razvoju šumarske
doktrine, s posebnim naglaskom na problematiku
mediteranskog prostora, koja je specifična zbog
klimatskih, orografskih i drugih kontrasta.


U svom obraćanju nazočnima, Ministar poljoprivrede,
prehrane i šumarstva, prof. Paolo de C a s tr o
naglasio je važnost šumskog sektora. Trećina nacionalnog
područja Italije ili oko 10,5 milijuna ha su šumske
površine, s tendencijom povećanja na preostale napuštene
poljoprivredne površine.


Multifunkcionalna uloga šuma neizostavan je čimbenik
u stvaranju dobara, koja se posebno očituju u:ekonomskom i socijalnom razvoju ruralnih područja
u odnosu na tradicionalne aktivnosti bez nepovoljnog
utjecaja na okoliš,

opskrbi obnovljivom sirovinom za proizvodnju
električne i toplinske energije,poboljšanju ekosustava, vodnog režima, te prevenciji
i ublaženju ekstremnih klimatskih pojava i

apsorpciji i uskladištenju ugljičnog dioksida, što se
odražava na smanjenju učinka staklenika i usporavanju
klimatskih promjena.
Ministar je podsjetio na Ministarsku konferenciju o
zaštiti šuma u Europi održanoj u Beču 2003. g., na kojoj
je preko 40 zemalja promoviralo ideju o održivom
gospodarenju šumama, te u Rezoluciji br. 3 prihvatilo
“Čuvanje i održavanje socijalne i kulturalne dimenzije
održivog gospodarenja radi zaštite krajolika”.


Na kraju svog izlaganja Ministar je rekao: “Italiju
obilježava veliko bogatstvo kulturnih dobara, vrhunski
poljoprivredno-prehrambeni proizvodi te raznolikost
prirodnih pejzaža. Održati i valorizirati to nasljeđe imperativ
je za suprotstavljanje globalizaciji, te je etička i
moralna dužnost sačuvati prošlost i jamčiti budućnost
novim generacijama”.