DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O MOGUĆNOSTIMA PRIMJENE
DALJINSKIH ISTRAŽIVANJA U UPRAVLJANJU KATASTROFAMA
I NAČINIMA HITNOG DJELOVANJA U SLUČAJU KATASTROFA
NA PODRUČJU MEDITERANA
(First Infemationa Conference on Remote Sensing Techniques in “Disaster
Management and Emergency Response in the Mediteranean Region”)


Europske udruga laboratorija za daljinska istraživanja
“EARSeL”, na svojoj je godišnjoj skupštini, održanoj
u Bolzanu (ltalija) u lipnju 2007. g., našoj zemlji
povjerila organizaciu “Međunodne konferencije o mogućnotima
primjene daljinskih istraživanja u upravljanju
katastrofama inačinima hitnog djelovanja u slučaju
katastrofa na području Mediterana”. Pri tome se u
moguće katastrofe ubrajaju:


šumski požari


potresi


poplave


degradacija zemljišta
klizišta
orkanski vjetrovi
onečišćenost mora (naftne mrlje i dr.)


katastrofe uzrokavane ljudskim djelovanjem
Konferencija će se održati u Zadru 22 – 24. rujna
2008. g.
Organizatori konferencije su:


EARSeL


Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja HAZU


Sveučilište u Zadru i


tvrtka GEOSAT d.o.o., Zagreb
Očekuje se da se na konferenciji okupe stručnjaci iz
različitih europskih, nacionalnlh i drugih institucija,
koje se bave svemirskim tehnologijama i geografskim
informacijskim sustavom (GIS), te eksperti s područja


cja


upravljanja katastrofama, koji će kroz svoja izlaganj


la i


KNJIGE I ČASOPISI


rasprave iznijeti iskustva i stručne osvrte na suzbijanje
katastrofa, a uz primjenu novih tehnologija, uključujući
i razvojna tehnološka gledišta.


Na konferenciji će se razmotriti neka od važnih gledišta
u upravljanju i smanjivanju rizika, kao što su znanje,
sprječavanje, upozorenja, upravljanje opasnostima,
postkrizne analize, sanacija okoliša i dr.


Hrvatska je posebno zainteresirana za organizaciju
ovoga međunarodnog skupa, odnosno za razmjenu novih
informacija i prihvaćanje novih metoda od razvijenijih
zemalja. Dovaljno je samo prisjetiti se katastrofalnih
šumskih požara koji su se ovoga ljeta dogodili
na području Mediterana. Oni su odnijeli na desetke
ljudskih života i prouzročili veliku materijalnu štetu,
koja se mjeri milijardama eura. Uz to, kada je riječ o
posljedicama prirodnih katastrofa, ne treba zaboraviti
da se Hrvatska nalazi u zoni povećane seizmotektonske
aktivnosti, što predstavlja potencijalnu opasnost od
razornih potresa.


Pozivamo stručnjake onih stručnih profila koji tematski
obuhvaća ova konferencija, da se u što većem
broju odazovu konferenciji i doprines .


prinesu
uu njeno
njenonjenom
mm uspjehu
uspjehuuspjehu.
Sve potrebne obavijesti o održavanju konferencije
pristupačne su na adresi
wwwr.earsel.qeosat.hr


Prof. dr. sc. Marinko Oluić,
predsjednik Organizacijskog odbora


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA
(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima,
izdanje talijanske Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


U broju 1., siječanj-veljača 2007. objavljena su 3 losti i velikih posljedica požara, donosimo kratke sadrčlanka
o problematici šumskih požara. Glede učesta-žaje tih članaka: