DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Uzduž doline protječe mali potok s nekoliko krakova,
a tu se nalazi i nekoliko izvora koji stalno natapaju
najniže dijelove kotline. Najjači izvor nalazi se u gornjem
dijelu doline i on “hrani” najveći potok po sredini
doline.


SlČa 3:CtacČa uzZ..:at;:;Č


Na tim mjestima razvijena je grmolika vegetacija
koju predvode rjeđe vrste vrba, uz veći broj šaševa, primjerke
planinčice i trolistice. Veći dijelovi tresetišta
prekriveni su velikim busenima trave beskoljenke, koja


se neprestano širi i potiskuje nekolicinu rijetkih i ugroženih
vrsta bilja vlažnih i močvarnih staništa. Tako, primjerice,
ovdje je još uvijek jedino nalazište tresetnog
šilja suhopernika (Eriophorum vaginatum L.) u Hrvatskoj
te uskolisnog šilja (Eriophorum angustifolium
Honck.) i nekoliko prorijeđenih i ugroženih vrsta šaševa
te drugih vrsta vlažnih staništa.


U rubnom dijelu doline, gdje su staništa sušnija te
južne ekspozicije, razvijena je razmjerno velika populacija
Kluzijeve sirištare, koja uz nekolicinu drugih
proljetnica, primjerice, bijele šumarice (Anemone ranunculoides
L.) i močvarne kaljužnice (Caltha palustris
L.), pruža osnovni utisak. Tu je i veća populacija
vučje stope (Aristolochia pallida Willd.) kao i proljetnog
uskršnjeg leptira (Zerynthia polyxena Schiff.) čije
gusjenice se hrane lišćem ove biljke kao i lišćem drugih
vrsta u ovom rodu.


Unatoč svih nepovoljnih čimbenika koji degradiraju
prostor Trstenika, još uvijek se ovdje održava bogata
i zanimljiva flora koju treba čuvati i nastojati je što
dulje održati.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. R. Kranjčev, prof.


ZAREČKI KROV


Sjeveroistočno od Pazina, u blizini naselja Zarečje,
protječe rječica Pazinčica ili Fojba. Ako se prašnim puteljkom
malo udaljimo od glavne prometnice u sjeveroistočnom
smjeru, eto nas na širokoj rječici kamenitog i
neravnog dna. U prvi mah se čini kako je sve obično i
jednostavno, ali sve jači i jači šum vode upućuje nas do
velikog i širokog vodopada. Voda se slijeva preko kamene
podloge nekoliko metara u dubinu i dijelom prolazi
preko mahovina sedrotvoraca. Međutim, kada pođemo
malo nizvodno uz obalu i kad se preko kamenja
popnemo u središnji dio korita, ispred nas u uzvodnom
smjeru otkriva se neobična i impresivna slika.


Slika 1. Zarečki krov Slika 2. Vodopad