DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ZAŠTITA PRIRODE


VELIKI SVRAČAK (Lanius excubitor L.)


Naraste u dužinu oko 25 cm, s rasponom krila
30–36 cm, te ima 40– 0 g težine, pa ga po veličini možemo
usporediti s drozdom. Lako je uočljiv, jer često
promatra okolinu u očekivanju plijena s vrha stabla, grma
ili na žici. Boja perja glave, čela i leđa je siva. Očna
pruga, krila i rep su crne boje. Krila imaju na sebi jednu
ili dvije bijele pruge. Trbuh je kod mužjaka bjelkast, a
ženke i neodrasli primjerci na trbuhu imaju slabo izražene
sivkaste pruge. Rep je dug. Kljun je snažan i kukastog
je oblika. Gnijezda gradi u grmlju i na nižem drveću.
Gnijezdi jedanput tijekom godine od travnja do
lipnja. Gnijezdo je veliko i plitko građeno od grančica,
vlakanaca korijenja i obloženo je perjem i dlakom.
Nese 3–8 bjelkasto zelenih jaja, sa sivim i smeđim pjeSlika
1. Odrasla ptica na žici od električne struje, koju koristi
gama veličine oko 27 mm. Na jajima sjedi ženka oko kao promatračnicu
dva tjedna. Mlade ptiće u gnijezdu hrane oba roditelja
oko tri tjedna. Hrane se većim insektima, te manjim ne i srednje Europe. Vezana je za otvorena područja, s
glodavcima i gmazovima. Plijen lovi s promatračnice rijetkom grmolikom drvenastom vegetacijom i pojedi(
vrha stabla ili grma, žice) ili se na njega obrušava iz načnim stablima.
treperenja u zraku. Let velikog svračka je jako valovit. Veliki svračak je strogo zaštićena svojta u Republi


U Hrvatskoj je zimovalica koja dolazi u kasnu jesen ci Hrvatskoj.
(na području koprivničke Podravine promatrao sam
nekoliko jedinki početkom listopada ove godine), a odTekst
i fotografija:
lazi s početkom proljeća. Gnijezdi na području sjever-mr. Krunoslav Arač, dipl. ing. šum.


BITORAJ I BITORAJSKE BIJELE STIJENE


Jugoistočno od Fužina smjestio
se najviši vrh u skupini Viševice
(1428 m), koji je udaljen od mora
tek 20–25 km. To je Burni Bitoraj
(1386 m) protegnut dinarskim
smjerom u duljinu od oko 8 km. Cijeli
je pod šumom, mahom starim
bukvicima i rijetkim sastojinama
crnogorice. Šuma se razvija najčešće
na kamenim blokovima u veoma
nemirnom reljefu s mnogo ponikava,
dubokih jama i sniježnica te
osamljenih vapnenačkih stijena. Uz
bukvu čest je javor (Acer platanoides
L.), planinska oskoruša (Sorbus
aucuparia L.) te rijetko, jasen.
Zbog velike krševitosti i razlomljenosti
terena, kretanje ovim prostorima
nije lako. Budući da se Bitoraj Slika 1. Vrh Bitoraja