DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 101     <-- 101 -->        PDF

GEORGIJE BOGOJEVIĆ, dipl. ing. (1949 -2007)


Zadnjega dana kolovoza, u Bodegraju
kod Okučana, preminuo je u


59. godini Georgije B o g o je v ić ,
dipl. ing. šumarstva, stručni suradnik
za građevinarstvo i investicije u
novogradiškoj podružnici Hrvatskih
šuma. Iako su znali da je srčani bolesnik,
njegovi kolege nisu ni slutili
da će ga neumitna smrt ovako brzo
neumoljivo otrgnuti iz njihove
radne sredine, te su stoga svi bili iznenađeni
i duboko potreseni. Đoko,
kako su ga od milja zvali novogradiški
šumari, rođen je 14. svibnja
1949. godine u Bodegraju, u tadašnjoj
općini Nova Gradiška.


Osnovnu školu završava u Okučanima,
gimnaziju u Novoj Gradiški,
a Šumarski fakultet (šumskogospodarski
odsjek) 1975. u Sarajevu.
Nakon završenog fakulteta zapošljava
se 1. veljače 1977. u svojstvu
pripravnika u Zajedničkim stručnim
službama u Šumskom gospodarstvu
“Josip Kozarac”, na poslovima uređivanja
šuma. Početkom kolovoza
1978. raspoređuje se na radno mjesto
analitičara u Plansko-analitičkoj
službi. Od 30. lipnja 1987. godine
imenovan je za vršitelja dužnosti rukovoditelja
ove službe, a ubrzo i
njen rukovoditelj. Reorganizacijom
šumarstva 1991. i osnivanjem “Hrvatskih
šuma” privremeno je premješten
u Stručne službe Uprave šuma
Požega, u Razvojno-organizacijski
odjel. Potkraj te godine raspore


đen je na mjesto stručnoga suradnika
za kalkulacije i raspodjelu u Razvojno-
planski odjel, u kojemu te poslove
obavlja do početka srpnja
1995., kada počinje raditi kao stručni
suradnik za planiranje. Osnivanjem
Uprave šuma Nova Gradiška, 1. listopada
1995. godine, povjeren mu
je posao stručnoga suradnika za građevinarstvo
i investicije, koji obavlja
sve do svoje prerane smrti.


Tijekom radnoga vijeka dipl. ing.
Georgije Bogojević isticao se kao
dobar stručnjak, praktičar i organizator,
posebice kao objektivni planer i
analitičar poslovnih događanja. Veći
dio radnih zadataka obavljao je u
plansko-analitičkoj službi, odnosno


odjelu, gdje se tražila iznimna stručnost,
zalaganje i sposobnost. Njegove
poslovne analize i kalkulacije bile
su objektivne i lako razumljive svakom
radniku. Planiranje je zahtijevalo
poznavanje velikoga broja zakonskih
i podzakonskih akata i pravilnika,
a Đoko ih je uspješno proučavao
i još uspješnije primjenjivao.
Vrlo složeni i zahtjevni poslovi
stručnoga suradnika za građevinarstvo
i investicije zahtijevali su znanje
i iskustvo, koje je stekao radeći
kao planer i analitičar. Do izražaja je
to dolazilo tijekom njegovih aktivnosti
u vezi s kamenolomima, proizvodnjom
kamena, gradnjom i održavanjem
pojedinih objekata i šumskih
cesta, suradnjom s inspektorima.
Svojim uspješnim radom pridonosio
je uspješnom poslovanju UŠP Nova
Gradiška. Zbog svoje stručnosti, blage
naravi i smisla za humor, uz već


e samo u


prepoznatljive i
ii samo njem
njemnjemu svoj


čice, bio je cijenje


stvene doskočice, bio je cijenjen me


đu svojim kolegama, od voditelja
Podružnice, najbližih suradnika,
upravitelja šumarija, do radnika u izravnoj
proizvodnji.


U ime UŠP Nova Gradiška od
pokojnika se prigodnim govorom na
mjesnom groblju u Bodegraju oprostio
dipl. ing Ivan Đukić te izrazio
sućut supruzi, sinu, kćerki i rodbini.


Slava u


Ivica Tomić, dipl. ing.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 102     <-- 102 -->        PDF

504