DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 100     <-- 100 -->        PDF

MEMORIAM


STANISLAV TOMASEVSKI, dipl ing. šu .


(23. 12. 1923. - 29. ´.. 2007.)
Najjasniji odgovor na pitanje tko
je Stanislav To m aš evsk i , dipl.
ing. šumarstva i dipl. ekonomist,
dobit ćemo ako izdvojimo neke
važne detalje iz njegovog burnog i
uspješnog životnog puta.


Rodio se, završio osnovnu školu
i realnu gimnaziju u Splitu. Nakon
uspješno završenog ispita zrelosti
upisuje Šumarski fakultet u Zagrebu
i diplomira 21. 12. 1950., a na Ekonomskom
fakultetu u Zagrebu diplomirao
je 1970. godine. Pripravnički
staž odslužio je u šumarijama
Crikvenica i Pula 1951. godine. Od
jeseni 1951. do 1960. radio je u Š.


G. Rijeka, šumarija Ravna Gora, na
radnom mjestu upravitelja.
lum vitae “našeg” Stanka, kako smo


Od 1960. do 1964. direktor je


ga iz poštovanja znali zvati.


Šumskog gospodarstva Delnice. Go


U raspravama često je isticao:


dine 1965. načelnik je za privredu


budimo pozitivni prema svojim su


Kotara Rijeka, a 1966. i 1967. direktor
Poslovnog udruženja šumarstva i radnicima, istaknimo pozitivne stradrvne
industrije “Drvo Rijeka”. ne i ostvarene rezultate rada svakog


radnika, razvijajmo međusobnu su


Od 1968. do 1972. glavni je di


radnju i razumijevanje, ali ne teme


rektor DIP-a Delnice, a od 1972. do


ljem na sukobu ili prepirci, već uza


1974. podsekretar u Republičkom


jamnom poštovanju i pomoći. Znan


sekretarijatu za šumarstvo Zagreb.


stveno je dokazano da bi se čovjek


Od 1974. pa do odlaska u mirovu


namrštio treba aktivirati čak 74 mi


1984. god., glavni je direktor Ex


šića, a samo 14 da se nasmije. Odr


portdrva Zagreb. Godine 1975. i


1976. predavao je kao vanjski sužavajmo
informiranost na pozitivan
radnik kolegij Trgovina drvom s način. Izbjegavajmo obećanja koja
elementima marketinga, na Šumar-ne možemo izvršiti. Pomozimo ljuskog
fakultetu u Zagrebu. Bio je i dima koji su u teškoćama, tako da se
član Fakultetskog savjeta. uključimo u rješavanje njihovih


problema. Rad, strpljivost i upor


U međuvremenu je obavljao


nost ključ su svakog uspjeha, često


dužnost predsjednika Hrvatskog šu


je naglašavao.


marskog društva, u 2 mandata, a kasnije
je bio predsjednik Nadzomog Mora se i ovom prilikom, u ime
odbora Šumarskog društva, Ograistine,
naglasiti da su mu interesi
nak Zagreb. radnog kolektiva bili uvijek daleko


Objavio je 18 stručnih radova u ispred njegovih osobnih interesa,
Šumarskom listu, u kojima je objavšto
je stalno provodio u svakodnevljivao
svoja istraživanja o rastu i prinom
radu i životu. To je uvijek bila i
rastu jele i bukve u Gorskom kotaru, ostala njegova stvarnost.
kao i druge stručne teme iz oblasti Može se uistinu reći da je bio
šumarstva i drvne industrije. Eto to strog, ali i pravičan u svojim postupje,
moglo bi se reći, stručni curricu-cima.


i dipl. oec.


Kolko je meni poznato, kakav je
bio u službenim aktivnostima, takav
je životni tretman provodio i u privatnom
životu, to je isticao kada smo
u dugotrajnim službenim putavanjima
raspravljali o raznim temama.


Bio je odan, pošten, vjeran prema
svakom članu svoje obitelji. Posebno
je naglašavao ljubav prema
svojim unucima.


Stalno je isticao vjeru i ljubav u
svoju kći Katiju i uživao u njenim
uspjesima, u njenom znanstvenom
radu. Bilo mu je žao što nije mogao
stalno biti s njom u kontaktu, jer je
ona radila diljem svijeta, a i predavala
je na nekoliko europskih sveučilišta.


Svaki propust ili neuspjeh, bilo
koga, jako bi ga ražalostio i dugo je
znao patiti zbog toga. U obavljanju
svojih radnih zadaća bio je zapažen.


Za svoj uspješan rad dobio je
brojna priznanja, od kojih navodimo:
Orden zasluga za narod sa srebrenim
zracima 1974., Zlatnu medalju i
povelju HŠD-a 1976., Plaketu Šum.
Instituta Jastrebarsko 1986., kao i
mnoge druge pohvale i priznanja.


Na kraju ovog zemaljskog puta
treba reći: prihvaćamo tvoja mišljenja
i saznanja, za koje si živio i provodio
ih u praksi.


Iako, kako reče naš uvaženi pjesnik
Mak Dizdar u svom stihu:


“Ali, to zapravo i nije kraj


Jer kraja nema


Smrću je samo obasjana staza


Staza od gnjezda do zvijezda.”


U ime HŠD-a i Exportdrva Zagreb
izražavamo tvojoj cijenjenoj
obitelji najdublju sućut.


Hvala Ti i slava, naš Stanko, za
sve dobro što si učinio, jer si zbog
toga tako uspješno, a skromno živio.


Za HŠD, ogranak Zagreb
Mr. sc. Ivan Kuzmanić, dipl. ing.