DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 94     <-- 94 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA


OSNIVANJE, ZADACI I AKTIVNOSTI SEKCIJE HŠD-a
HRVATSKE UDRUGE ZA BIOMASU


Korištenje šumske biomase, uglavnom ogrjevnog
drva, ima u Republici Hrvatskoj dugu tradiciju. Još
1965. godine iz biomase se zadovoljavalo oko 1/4
energetskih potreba. Danas iako RH raspolaže sa značajnim
potencijalom biomase za proizvodnju energije
(toplinska energija, električna energija, biodizel) radi
pomanjkanja tržišta i zamjene drugim energentima
koje uvozimo (plin, nafta-loživo ulje, struja) te nedostatka
ekološke svijesti o prednosti obnovljivih izvora
energije (0IE) to korištenje svelo se na svega 4,3 %.
Dugoročnim programom gospodarenja šumama
(2006–2015) procjenjuje se da bi samo Hrvatske šume


d.o.o. mogle raspolagati s 2,6 mil. m3 šumske biomase
za dobivanje energije, što bi udvostručilo sadašnji udio
biomase kao energenta.
Svjetska energetska kriza, koja će se sve više produbljivati
korištenjem ograničenih rezervi nafte, te
utjecaj korištenja fosilnih goriva na povećanje stakleničnih
plinova s jedne strane, poštivanje međunarodnih
sporazuma i deklaracija (Kyoto protokol,
Gradečka deklaracija 2005.) s druge strane, daje šumarskom
sektoru, a time i Državi, mogućnost i obvezu
boljeg korištenja manje vrijednog drva i otpada i
općenito biomase.


Hrvatsko šumarsko društvo, kao jedna od najstarijih
nevladinih udruga (osnovano 1846. godine) u svom
160 godišnjem radu uvijek je promicalo napredne i
gospodarski značajne ideje i projekte. Tako je u cilju
što bolje organizacije stručnih potencijala, na svojoj


109. redovitoj Skupštini održanoj u Karlovcu 17. lipnja
2005. god., u okviru Dana hrvatskog šumarstva,
osnovalo sekciju “Hrvatska udruga za biomasu”.
Na projektima korištenja biomase šumarska struka
usko surađuje Europskim institucijama, posebice
s Bavarskim ministarstvom poljoprivrede i šumarstva
i firmom C.A.R.M.E.N. te s Austrijskim državnim
šumama d.d. i njihovim Saveznim ministarstvom poljoprivrede,
šumarstva, zaštite okoliša i vodnog gospodarstva,
kao savjetnicima i partnerima. Zadaća Hrvatske
udruge za biomasu sekcije HŠD je:


Organiziranje savjetovanja, stručnih skupova, seminara
i dr.,
e publikacija (na promjer Kyoto ciljevi i sl.),


lzdavanj
lzdavanjlzdavanje


Priprema podloga za energetskupolitiku,


Predavanja i kooperacija s drugim organizacijama
koje imaju slične ciljeve (na primjer: CA.R.


M.E.N. e V. Straubing ÖBf – AG, PFFC, Pro Silva
Europa čiji smo postali član 2005., Europska
udruga za biomasu, čiji smo postali član u veljači
2007. i sl.,
Lobiranje je na nacionalnim i međunarodnim procesima
u pripremi Zakona iz energetske i okolišne
politike,


Informacija nositelja odlučivanja u politici i gospodarstvu
o dodatnim mogućnostima i koristima
bioenergije,


Potpora praktičarima u uporabi bioenergije (na
primjer tvrtkama koje proizvode kotlove i peći na
biomasu i sl.),


Organizacija i potpora u koncesiji marketinga i


oglašavanje (plakate, i sl.) za bioenergiju i
Suradnja sa korisnicima, proizvođačima, znanosti
i istraživ


istraživanju tijekom daljnjeg razvoja sustava bioergij
pr


energije
ee (n
(n(na
aa primjer: toplane i termoelektrane na
biomasu i sl ).


Tijekom 2006. godine Hrvatska udruga za biomasu:
organiazirala je 1. hrvatske dane biomase u sklopu


8. Europskih dana biomase regije 2007.,
sudjelovala na 4 međunarodna skupa sa ili bez referata
u Austriji i Bavarskoj,
organizira 2 stručne ekskurzije za 40-tak članova


šumovlasnika, poduzetnika predstavnika lokalne
samouprave i Šumarske savjetodavne službe, te
članove Hvatske udruge za biomasu,


održala 30-tak referata za ogranke HŠD-a, grad
Zagreb, Komoru, lokalnu samoupravu, HAZU savjetovanje
i drugo.


Mr. sc. Josip Dundović