DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 81     <-- 81 -->        PDF

na od 40 000 ha. Snimanje šuma
šumskog bazena Spačva ICK filmom,
obavljeno je prvi puta 1989.
godine. Ukupna dužina pruga iznosila
je 49 km.


Kako su ta snimanja pokazala
prednosti fotointerpretacije za procjenu
oštećenosti šuma, odlučeno je
da se ponovno nakon 10 godina snimi
dio površina. Tako je tijekom
1998. i 1999. godine obavljeno snimanje
dviju pruga na Velebitu (Šumarija
Krasno), koje su se poklapale
s prugama snimljenim 1988.
godine i G. J. “Brloško” (Šumarija
Fužine). Novim aerosnimanjem u
2005. godini, obuhvaćene su bukovo-
jelove šume u Lici i šume hrasta
lužnjaka u Spačvanskom bazenu.
Ukupna površina aerofotogrametrijskog
snimanja iznosi 11 130 ha.


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao izvršitelj
radova i Hrvatske šume d.o.o. kao investitor,
sklopili su ugovor o izradi znanstvenih studija s ciljem
utvrđivanja oštećenosti šuma i inventarizacije
sušaca za područja Spačvanskog bazena i Like interpretacijom
infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimki.
Aerofotogrametrijsko infrakolor snimanje obavila je
tvrtka GEOFOTO d.o.o., prema posebnom ugovoru s
investitorom.


Utvrđivanje zdravstvenog stanja šuma može se
provesti terestričkim opažanjima ili primjenom metoda
daljinskih istraživanja. Od metoda daljinskih istraživanja
posebno je pogodna interpretacija infracrvenih
kolornih (ICK) aerosnimaka. Na ICK aerosnimkama
oštećenost se lagano uočava, ponekada i prije nego
se u prirodi pojave oku vidljivi znakovi.


Radi mogućnosti uspoređivanja s terestričkim inventurama
oštećenosti šuma, stupanj oštećenosti određen
je prema kriterijima propisanim za terestričku
inventuru. Prema navedenim kriterijima, stupanj oštećenosti
stabla ocjenjuje se na temelju ustanovljavanja
postotka osutosti asimilacijskih organa (iglica i lišća),
postotka klorotičnosti (požutjelosti) asimilacijskih
organa i postotka odumiranja grana.


Svako stablo na terenu i na aerosnimci ocijenjeno je
jedinstvenim stupnjem oštećenosti, kao ukupnom
ocjenom na temelju navedenih karakteristika. Uz
pomoć izrađenih fotointerpretacijskih ključeva, na primjernim
stablima (krošnjama) uzetim na terenu i identificiranim
na snimkama, procijenjeno je zdravstveno
stanje pojedinih krošanja i svrstavanje u određene
stupnjeve oštećenosti prema sljedećoj skali:


stupanj oštećenosti postotak oštećenosti
0 0-10 %
1 11-25 %


2.1 26-40 %
2.2 41-60 %
3.1 61-80 %
3.2 81-100 %
4 SUSCl
Snimljenim prugama na području UŠP Gospić
djelomično je obuhvaćeno 6 gospodarskih jedinica.


Snimljenim prugama na području UŠP Vinkovci
djelomično je obuhvaćeno 8 gospodarskih jedinica.


Na temelju podataka interpretacije za sva stajališta
(primjerne plohe) izračunati su pokazatelji oštećenosti
(O, SO, IO, SO1). Sukladno dobivenim rezultatima,
izrađene su tematske karte mjerila 1 : 5000, s
prostornom raspodjelom srednje oštećenosti (SO) i indeksa
oštećenosti (IO) za glavne vrste drveća, te ukupno
za gospodarske jedinice (odjeli/odsjeci) na pojedinim
prugama snimanja.


Za područje Like fotointerpretacijom pojedinačnih
stabala na sistematskom uzorku 100 x 100 m, postavljenom
preko digitalnog ortofota (DOF-a) ukupno je
interpretirano 21 011 stabala. Na interpretiranoj površini
od 5 548 ha konstatirana je srednja oštećenost
(SO) svih vrsta drveća 23,60 %, jele 37,81 %, bukve
12,61 %. Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da
je stupanj oštećenosti inventariziranih šuma na prijelazu
male i srednje oštećenosti. Što se tiče jele, indeks
oštećenosti (IO) za područje Like iznosi 61,96 %, tj.
taj postatak stabala jele na snimljenom području nalazi
se u stupnju oštećenosti 2.1 i većem. Od 61,96 %