DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 80     <-- 80 -->        PDF

kartiranje i prikaz površina prema zadanoj klasifikaciji,
te za fotointerpretaciju koristila ESRI programska
oprema.


Nakon pripreme i obrade gore navedenih satelitskih
snimaka, izvršena je automatska nenadgledana klasifikacija
u svrhu izdvajanja površina pod šumom i površina
koje nisu prekrivene šumom. Rezultat je karta
granice šuma.


Pomoću uzoraka s terena izvršena je nadgledana
klasifikacija multispektralnih satelitskih snimaka i
kontrola podataka dobivenih nenadgledanom klasifikacijom.
Rezultat je karta šuma u 5 klasa.


Fotointerpretacija je obuhvaćala kategorizaciju i
procjenu šuma na satelitskim snimcima visoke prostorne
rezolucije 5 m. Vizualnom fotointerpretacijom se
obavlja procjena karakteristika šumskih zemljišta i sustava
šuma na primjernim plohama veličine 0.1963 ha
(R = 25 m).


Finalna faza projekta sastojala se u analizi prikupljenih
podataka i njihovoj usporedbi. U dolje navedenoj
tablici nalazi se usporedba površina u hektarima
dobivenih metodama automatske interpretacije i metodom
vizualne fotointerpretacije:


Slika 5. Fotointerpretacijske plohe po interpretiranim kategorijama


Kategorija
Šuma


Ne šuma


Ukupno


P - fotointerpretacija


364400
296500
660900


Razlika rezultata fotointerpretacije i automatske interpretacije
je 4,5 % što je unutar zahtjeva određenih
prije početka projekta.


Zahtjevana točnost podataka dobivenih automatskom
interpretacijom trebala je biti veća od 90 %. Za
ocjenu točnosti korišteno je 5 % nasumice odabranih
fotointerpretacijskih ploha koje su ponovno vizualno
interpretirane da bi se mogle iskoristiti kao referentne.
Ostvarena točnost je iznosila 94,64 %, a dobivena je
korištenjem metode izrade matrice pogrešaka po Congaltonu.


Kroz pilot projekt uspješno je testirana predložena
metodologija za inventarizaciju šuma upotrebom teh-


P – automatska interpretacija


348118,45
314448,78
662567,23


Razlika


16281,55
-17948,78
-1667,23


nologije daljinskih istraživanja. Nenadgledana automatska
interpretacija kojom se određivala granica šuma,
zadovoljava sve zahtjevane uvjete što se tiče točnosti
i kvalitete i preporuča se da se primjeni na cjelokupnu
inventarizaciju teritorija BiH. Rezultati fotointerpretacije
su također opravdali očekivanja i mogu poslužiti
kao pomoć i kontrola za tehnologiju daljinskih
istraživanja.


Projekt je realizirala tvrtka Gisdata iz Zagreba u suradnji
sa tvrtkom Waldprojekt iz Bosanske Krupe (BiH),
dok je supervizor i savjetnik na projektu bio prof. Milan
Hočevar sa Gozdarskog instituta iz Ljubljane.


Izv. prof. dr. sc. Renata P e r n a r, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
SAVJETOVANJE NA TEMU DALJINSKA
ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU


Ove godine “Dani hrvatskog šumarstva” bili su posvećeni
temi “Daljinska istraživanja u šumarstvu”. U
okviru stručnoga savjetovanja održano je pozivno predavanje
pod naslovom “Utvrđivanje zdravstvenoga
stanja šuma metodama daljinskih istraživanja”.


Prva snimanja pomoću ICK filma s ciljem utvrđivanja
oštećenosti u šumama bukve i jele gorskoga dijela
Hrvatske, provedena su 1988. godine. Cijelo je područje
bukovo-jelovih šuma Gorskoga kotara snimljeno
u prugama, a snimkama je bila pokrivena površi