DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 79     <-- 79 -->        PDF

pljanja i obrade traženih podataka, kao i potrebnih preduvjeta
za realizaciju potpune inventarizacije kroz slijedeću
fazu projekta.


Metodologija korištena na projektu temelji se na
primjeni visokorezolucijskih multispektralnih satelitskih
snimaka u svrhu procjene veličine šumskih površina.
Primjenjena je kombinacija nadgledane i nenadgledane
klasifikacije, pri čemu su dobiveni slojevi podataka
upotpunjeni granicama šuma u GIS okruženju.


Projekt se sastojao od sljedećih faza:


1.
Priprema i obrada satelitskih snimaka
– ortorektifikacija

mozaiciranje

spajanje MULTI i PAN snimaka
2.
Automatska interpretacija – nenadgledana

kategorije: šuma, nešuma
3. Automatska interpretacija – nadgledana

kategorije: bjelogorica,
crnogorica,
mješovita,
čistina,
nešuma
nešu


Fotointerpretacija


5.
Karta
šuma
Za proizvodnju traženih podataka korišteni su IRS
P6 LISS III multispektralni satelitski snimci prostorne
rezolucije 23 metra i crno bijeli IRS satelitski snimci
prostorne rezolucije 5.8 metara. Za dobivanje kvalitet


nih i koordinatno korektnih podataka u projekciji Bosne
i Hercegovine, svi korišteni snimci su ortorektificirani
i mozaicirani. Za potrebe vizualne fotointerpretacije
načinjen je i spoj multispektralnog i pankromatskog
snimka, tzv. resolution merge, gdje pankromatski
snimak preuzima spektralne karakteristike multispektralnog
snimka.


Slika 3. Karta šuma


Za obradu, automatsku interpretaciju satelitskih
snimaka i ocjenu točnosti koristio se programski paket
ERDAS IMAGINE 9.0 i Feature Analyst, dok se za


Slika 2. Satelitski snimak IRS P6 LISS III u 3-4-2 kombinaciji
spektralnih kanala Slika 4. Karta interpretacije šuma u 5 kategorija