DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 71     <-- 71 -->        PDF

OBLJETNICE


SJEĆANJE NA PROF. DR. SC. ZLATKA VAJDU
NAKON 20 GODINA SMRTI


UVOD
Nakon završetka 2. svjetskog rata u društvu i pojedincima
postojala je svijest i veliki entuzijazam za napretkom
materijalnih i društvenih dobara. Visoko obrazovani
ljudi toga doba ukazivali su da se svakovrsni
napredak temelji na znanstvenim spoznajama. Uvidjevši
takve činjenice donose se odluke o osnivanju
znanstvenih istraživačkih centara, odnosno ustanova
za pojedine struke. Za početak to su bile tzv. Položajne
grupe koje su pripadale Ministarstvu poljoprivrede i
šumarstva.
U ono vrijeme bio je veliki problem manjkavost vodećega
stručnoga kadra. Za voditelje položajnih grupa
postavljali su se dokazani stručnjaci.
U isto vrijeme kao iskusni stručnjak, znanstvenik i
honorarni nastavnik Zaštite šuma na Poljoprivrednošumarskom
fakultetu u Zagrebu, postojao je čovjek


tetu
sposoban za vođenje i razvijanje znanstvenih i stručnih


je i
poslova u šumarstvu, a to je bio doktor znanosti Zlatko
Vajda, inženjer šumarstva. On je 31. 12. 1945. godine
postavljen za referenta položajne grupe u Zavodu za
praktična šumarska istraživanja kod Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva u Zagrebu. Na toj je dužnosti
ostao dvije godine. Iz tadašnjega Zavoda razvijale su
se istraživačke jezgre i konačno Šumarski institut, Jastrebarsko.
Prilikom obilježavanja 30 godina postojanja
Šumarskoga instituta Jastrebarsko, u studenome
2005. godine, ukazali smo na stručno, znanstveno i
ljudsko djelo prvoga znanstvenog voditelja Instituta,
dr. Zlatka Vajde, kao što to prikazujemo u ovome radu.


ŽIVOTNI PUT


Zlatko Vajda je rođen 16. 11. 1901. godine u Čajkovcima
kod Đakova. Na realnoj gimnaziji u Osijeku
maturirao je 1920. godine. Šumarski studij na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu završio je
1924. godine. Sljedeće (1925) godine započinje njegov
radni vijek u taksaciji Direkcije šuma u Zagrebu. Nakon
toga prelazi u Ogulin. U Ogulinskoj imovnoj općini
radi 1926 – 1927, u koje je vrijeme položio državni
ispit za samostalno vođenje šumskoga gospodarstva.
Od 1928 – 1940. godine radi kao upravitelj Državne
šumske uprave Ogulin. Od 1941 – 1945. godine radi u
Zagrebu u taksaciji Šumarskog odjela Banske uprave.
Na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu zapošljava se
kao honorarni nastavnik 1945. godine. Zadržavajući


isto radno mjesto 1946 – 1947., referent je V položajne
grupe u Zavodu za praktična šumarska istraživanja u
Zagrebu – preteča današnjega Šumarskog instituta,
Jastrebarsko.


Disertaciju pod naslovom “Studija o prirodnom raspoređivanju
i rastu smreke u Gorskom kotaru” napisanu
za vrijeme rada u Ogulinu, a obranio je 1932. godine.
Na temelju toga Sveučilište u Zagrebu promoviralo
ga je u čast doktora šumarskih znanosti. Slijedi njegov
znanstveni uspon. Za honorarnog nastavnika iz
Zaštite šuma izabran je 1945. godine na tadašnjem Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu. Na istom
fakultetu habilitirao je 1947., a u svojstvu docenta radi
od 1948 – 1952. godine kada postaje izvanredni profesor.
Redoviti sveučilišni profesor postao je 1955. godine
i u tom je svojstvu radio na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu do 1972. kada je umirovljen.


Životni put gospodina prof. dr. Zlatka Vajde završio
je 1987. godine u Zagrebu, gdje na Mirogojskom groblju
vječno počiva.


NASTAVNI RAD
Gospodin Zlato Vajda započinje svoj nastavni rad
1945. godine kada je izabran za honorarnog nastavnika
zaaštite šuma na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu. Tijekom daljnjeg rada svestrano je razvijao
zaštitu šuma, a za neke dijelove razvio se u vrsnoga
specijalistu. Ispravno je uočio povezanost uzgajanja i
zaštite šuma, pa ih je u mnogo slučajeva prikazivao
kao cjelinu. Predmet Zaštita šuma predavao je do odla


cjeli


ska u mirovinu (1972. godine), odnosno 56 semestara.


u mir i ( . i ), tr.
Kroz to razdoblje utjecao je na razvoj zaštite šuma i
odgoj brojnih stručnjaka i znanstvenika na tom polju
Kao znanstvenik širokog profila na Šumarskom fakultetu
u Zagrebu predavao je još sljedeće predmete:


Uprava šuma od 1945. do 1949. godine


Lovna privreda od 1947. do 1949. godine


Meteorologija i klimatologija od 1952. do 1953. godine


Uzgajanje sa zaštitom šuma od 1953. do 1958. godine


Osnove šumarstva od 1958. do 1972. godine.


Posljednja dva predmeta predavao je studentima
drvno-industrijskog (tehnološkog) smjera. To se potkrepljuje
činjenicom da je jedno vrijeme (1953 – 1958)