DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 70     <-- 70 -->        PDF

jednonamjenskog u višenamjensko gospodarenje šumom.
Zahtijeva se, da šuma kao prirodno dobro i gospodarski
resurs trajno zadovoljava sve brojnije potrebe
društva, te da se na valjanoj ekološkoj osnovi i zaštiti
postigne što veći profit u poslovanju. Ima dovoljno
razloga, da se naše šumarstvo, makar postepeno,
uključi u spomenuti koncept gospodarenja. Najčešće
se kombinira drvno-proizvodna s vodozaštitnom i vodoopskrbnom
funkcijom šume. Takva je praksa najbolje
i najčešće razvijena u Kaliforniji, gdje mnogi vlasnici
šume ubiru veći profit od vodoopskrbne uloge
šume, nego od proizvodnje drvnih sortimenata. Za gospodarenje
našim nizinskim šumama u Slavoniji može
biti zanimljiv model višenamjenskog korištenja šume
(multiple-use forestry) iz Finske.


Grafički model trostruke namjene šume


Slika 1. Točkama su prikazane kombinacije iskorištavanja u % pojedine
namjene. Npr. točka D je slučaj, kad je proizvodnja
drvnih sortimenata 50 %, divljači 69 % i rekreacija 10 %.
Različite kombinacije namjene daju i različite ekonomske
učinke s povećanjem prihoda i do 50%.


Izvor podataka:
OLLI SAASTAMOINEN (1982) Economice of multiple-use Forestry
in the SAARISELKA FOREST and FELL area, Commun.
Inst. For. Fenn. No 104, page 1–98 Helsinki.


Na slici 1. prikazan je grafički model namjene
šume kad se ona koristi za proizvodnju drva, uzgoj
divljači i rekreaciju. Za izbor najprofitabilnije kombinacije
uvažavaju se i ekološki i ekonomski čimbenici.


Tloznanstveni pristup u projektiranju uvođenja modela
integralnog gospodarenja u naše šumarstvo polazi
od toga, da vlasnik i korisnik tla može to nacionalno
bogatstvo koristiti na, za njega, najprikladniji i najprobitačniji
način uz jedan jedini uvjet, da se to prirodno
dobro ne degradira, odnosno da se ne umanjuje prirodno
stečena plodnost tla i njegova biofizička uloga u


ekosustavu. S tim u vezi potreban je razuman izbor
parametara za kontrolu stanja tla. Sustav parametara
mora biti jednostavan i razumljiv da bi bio i uporabljiv.


Poučeni iskustvom proučavanja stanja tla, ovom prilikom,
predlaže se:


1.
Primjena pedološko-vegetacijskog slijeda kao osnovnog
ekološkog tipa šume (opisanog pod točkom 2)
smatramo bezrezervnim uvjetom, bez kojeg se ne
može promicati naše šumarstvo.
2.
Za terestrička šumska tla, koja imaju samo vlastitu
oborinsku vodu (autohtona tla) karakterizacija tla
obuhvaća organički (šumsku prostirku) i humusnoakumulativni
horizont tla, a naglasak je na promjenama
u organskom i adsorpcijskom kompleksu tla.
Za procjenu stanja tla (svojstava i procesa) valjalo
bi uvažiti sljedeće parametre.
2.1. Pedogenetska identifikacija tla i matičnog supstrata.
2.2. Granulometrijski sastav tla, volumna gustoća, sadržaj
skeleta u tlu, te kapacitet tla za vodu i zrak.
2.3. Sastav i stabilnost strukturnih agregata tla.
2.4. Kiselost tla.
2.5. Kapacitet zamjene kationa i sadržaj zamjenjivih
kationa u adsorpcijskom kompleksu tla (Ca, Mg,
Na i K).
2.6. Sadržaj i grupni sastav humusa.
2.7. Ukupni, hidrolizirajući, amonijski
i nitratni dušik.
2.8. Pristupačna hraniva u tlu (P i K).
2.9. Sadržaj u Zlatotopki ekstrahiranih: P, Ca, K, Mg,
Mn, Cu, Pb, Cd, Zn. A1, Fe, Cr, Ni, S, Hg i Na.
3.
Za nizinske šume (hidromorfna tla), koje imaju
prevlaživanje tla podzemnom, površinskom ili
bočnom vodom prati se još i režim vode u tlu. S
tim u svezi prati se dinamika vlage u tlu i utvrđuje
koji je dio profila prevlaživan (zamočvaren) t.j.
zračne pore ispunjene vodom, kada i koliko vremena
traje prevlaživanje i odakle potiče voda, koja
prevlažuje tlo?
Za terenske i laboratorijske metode po kojima se
vrijednosti navedenih parametara tla utvrđuju propisane
su ISO norme za kakvoću tla.


Jakob Martinović i Andrija Vranković