DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 59     <-- 59 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


ONOME KOJI JE I ONOME KOJI ĆE DOĆI


Trebaju li odgovorni uvijek govoriti?


Da, trebaju!


Ako se uspješno razvijaju projekti koje su pokrenuli,
trebaju o njima govoriti na način da se pozitivni
učinci pokazuju kao zajednički uspjeh – uspjeh tima.


Ako se, pak, projekti razvijaju s izostankom očekivanog
učinka, treba odgovornost preuzeti na sebe
vođa, lider tima, a nikako neuspjeh pripisivati kolektivnom
neuspjehu. Šutnja očituje bezidejnost, a izostanak
komentara na neupućenost u zbivanja, a što znači
da procesima nije dobro upravljano. Sva zbivanja
trebaju biti usmjeravana, nikako određena bez točnih
elemenata. Uspjeh se mjeri rastom konkurentnosti izmjerene
objektivnim čimbenicima i bez pribrojavanja
intervencionizma (subvencija), ili prilagodbama (promjenama)
računovodstvenih politika. Nadalje, smisao
postojanja tvrtke u biti znači postizanje prirasta njene
vrijednosti, dobrobiti zaposlenih i postojanje društveno-
socijalne osjetljivosti za širu društvenu zajednicu.


Putovi ostvarivanja tako postavljenih ciljeva, primarno
iziskuje usklađivanje stavova kreativnih timova
na usklađivanju temeljnih ciljeva i metodologije za njihovo
postizanje.


Da bi se stvorili uvjeti za takovo djelovanje, neizostavno
je ljude motivirati za promijene. Konačno, svaki
napredak zapravo znači uvođenje promjena, jer u biti to
znači mijenjati stanje. Zato je ključna stvar aktere naučiti
da dobiju volju za promijene, a kada se to postigne i
sami će se promijeniti. Kako strukturirati tim(ove) koji
će biti promotor aktivnosti poželjnih promjena? Temeljna
osobina takvih timova je ta da ga čine kompetentni,
moralni i ljudi koji slobodno misle, s neupitnim ugledom
u sredini od koje se promjena traži. Svakog onog
člana tima koji u istome želi biti “zvijezda” treba iz tima
odmah udaljiti. Samo ljudi s karakterom mogu raditi velike
stvari, jer za velike je stvari karakter preduvjet.


Lider tima je prioritetno zadužen osiguravati slobodu
djelovanja za svoje članove, a od njih se razlikuje
samo u toliko što će eventualni neuspjeh prihvatiti kao
svoju odgovornost, a zasluge i uspjeh tumačiti kao zajedničko
postignuće. Takvim određenjem prema članovima
tima, lider očituje svoju doraslost biti na njegovu
čelu. Bitna je zadaća tima učiti i naučiti ljude, što znači
da su u područjima koja “pokrivaju” suvereni i kompetentni.
No, valja imati na umu da ne učimo ljude očiglednim
stvarima, već ih treba naučiti vještinama. To je
potreba današnjeg vremena.


Opasno je promašaje i neuspjehe prikazivati uspjesima,
a posebice je pogubno to činiti manipulacijom
računovodstvenih politika i neistinitim iskazivanjem
vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje, kao i uvrštavanjem
u bilancu potraživanja (dospjelih) bez realne
procijene rizika naplativosti. Izostanak rasta temeljnog
kapitala (vrijednost dionica) izražava u najmanju ruku
stagnaciju, a najčešće se radi o gubicima koji su namjerno
prikriveni.


Osmisliti razvoj najzahtjevnija je zadaća i rađa se u
idejama motiviranih kreativnih ljudi, koji u kampanji
trebaju biti stimulirani u svakom pogledu. Zločin je ne
koristiti znanje i vještine vlastitih suradnika, bez obzira
što na pojedine metode postizanja istog cilja ne gledamo
na isti način. Upravo suprotno. Ideje koje ne mogu
otrpjeti argumentiranu kritiku, najčešće nisu optimalne.
Velika je vjerojatnost da neće polučiti uspjeh.


Ne okupljajte tim suradnika koji su uvijek spremni
složiti se sa vama. Dapače. Okupite one ljude oko sebe
koji će nuditi svoje viđenje načina postizanja cilja koji
vam je zajednički. Uvijek treba saslušati one koji se s
vama ne slažu. Osobina da “znate slušati” čini vas liderom,
uz to da ste tolerantni u pripremi odluke, a po donošenju
iste netolerantni naspram svakog kolebanja pri
provedbi tako donijetih odluka.


Kritičke primjedbe na suradnike izražavajte u “četiri
oka”, a pohvale za uspjehe objavljujte javno. Nikada
ne tražite lojalnost suradnika naspram vaše osobe ili
funkcije. Uvijek i bez ostatka inzistirajte na lojalnosti
prema tvrtki i ciljevima koje želite postići. Služiti zajedničkom
cilju, znači opredjeljivanje i pripadanje, pa
je identifikacija s tvrtkom i njenim ciljevima najpoželjnija
osobina koju treba poticati i razvijati kod svakog
zaposlenika.


Svaki zaposlenik mora znati da mu je tvrtka ne samo
radno mjesto, već i uporište na koje se može osloniti pri
bilo kakvoj životno teškoj situaciji.


Kadrovsku obnovu treba voditi na način da se nikada
ne dogodi sindrom “smjene generacija” već da dolazak
mladih i odlazak starih bude osiguran logičkom strukturom,
koja je uvijek u stanju uspješno voditi tvrtku bez
obzira na proces odlaska jednih i dolaska drugih.


Kako je ljudski resurs najbitniji u ljestvici vrijednosti
svake tvrtke, valja mu iz istog razloga posvetiti i odgovarajuću
pozornost u smislu razvoja. Kako grad ne
može biti heroj (to mogu biti samo ljudi!), tako i tvrtka
ne može biti velika, ukoliko je vode i njenu politiku
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 60     <-- 60 -->        PDF

kreiraju patuljci. Strah rađa neodlučnost, a ona se manifestira
nedonošenjem pravodobnih i optimalnih odluka.
Osjetite li to u sebi, znajte da ste zreli za vlastito preispitivanje.
Izgradite svoju stručnu kompetenciju, poradite
na svome obrazovanju i usvajanju potrebnih vještina i
nestati će nelagode neodlučnosti. Nije uputno prikrivati
svoje nerazumijevanje određenih pojava, tehnologija i
odnosa. Potražite pojašnjenja od onih koji ih znaju, a
uživaju vaše uvažavanje kao osvjedočeni stručnjaci.


Dok imate čast predstavljati tvrtku okanite se bahatosti,
snobizma, pijanstva, neprimjerenosti bilo koje
vrste!


Ne zaboravite. Funkcija vas obvezuje. Suzbite u
sebi svaki, pa i najmanji poriv taštine, služite zadovoljnim
klijentima i zaposlenicima i osjećat ćete se vrlo
zadovoljnim i ponosnim. Diskretno testirajte mišljenja


o sebi od strane suradnika i zaposlenika, kao i od strane
kupaca i partnera ili klijenata. Postoje metode takvih
istraživanja i mogu biti od velike koristi.
Svaku osvetoljubivost suzbite u sebi u začetku, a
svojim ponašanjem (poštenim i pravednim) ostavit
ćete moralnu dilemu na stranu iracionalnog oponenta.
Ne “gazite” po ljudima u svome usponu. Pridobite ih
da vas iznesu na vrh svojom željom da baš vi trebate
biti na vrhu. Okanite se populizma pri izgradnji karijere,
jer povlađivanje svima znači ne imati svoje stavove
i uvjerenja. Ne gradite svoju karijeru na kritici tuđe,
već promocijom svojih vizija života, odnosno rada,
organizacije i razvoja tvrtke u kojoj djelujete.


Prema najbližim budite i najrigorozniji kada sankcionirate
propuste. Za sve one koji su udaljeniji od vas,
sankcije neka izriču oni koji su vama odgovorni. Ne vi!
Sebi ostavite ulogu da pohvalite svaki uspjeh, pa i onaj
koji je najudaljeniji od vas. Svojim suradnicima ponudite
pomoć prije nego li je zatraže. To ćete biti u mogućnosti
samo onda ako znate što se događa u vašem
najbližem okruženju. Dobro promislite kakve izjave
dajete za javnost. Najdelikatnije situacije inerpretirajte
osobno. Loše vijesti, ako se mora, preuzmite na sebe.
Ta, vi ste prvi. Konačno, prvi ste i zato što ste najjači.
Prvi se ne slamaju pod teretom nedaća. Padnu li pri
takvom izazovu, ne treba ih podizati. Pali su jer nisu za
što su se prikazivali doraslim.


O svojim prethodnicima sve najbolje. Ta i vi ste
dionik takove sudbine. Poznata je izreka da “kraljevstvo
kraljevstvu ne piše zakone”. Poštujte one koji su
bili ono što ste vi sada, kao što treba uvažavati i poštovati
sebi ravne dok traje vaša funkcija. Čuvajte se nepotizma,
jer ćete izgubiti vjerodostojnost, a ako bi po


dlegli takovoj kušnji znajte da ste sami učinili korak ka


ili k
svome silasku. Pretjerani luksu
luksuluksuz
zz j
jje
ee štetan
štetanštetan,
,, a
aa krajnj
krajnjkrajnji
ii
e g jer


lup. Imati mjeru
uu u
uu ponašanj
ponašanjponašanju
uu velik
velikvelika
aa j
jje
ee
nogi ,i i


stvar. U vas su usmjereni mnogi pogledi
pogledipogledi, želeć
želećželeći vidjet
vidjetvidjeti


su
vaš neuspjeh. Ne marit njih, ali ih ne zanemarujte.


rite
ee z
zza
aa njih


Ne osvećujte se neistomišljenicima, ta oni žele istaknuti
“svoju zastavu iznad vašeg trona”. Uspjeh vašeg
vodstva ostavit će ih na čekanju. Dobar dio njih izgubit
će strpljenje čekajući da dođu u priliku isticanja svog
favorita i priklonit će se racionalnijem izboru – da “uđu
u šator pobjednika”, a to ste vi. Poštujte protivnike, jer
oni su ustvari opozicija vašem projektu, ali ne nužno
oponenti dobrobiti tvrtke. U tome pogledu bliži ste si
nego li se to na oko čini. Imajte ne umu da ćete već
možda sutra biti u opoziciji u kojoj su oni danas.
Uložite u dobre i fer međuljudske odnose, to se neupitno
isplati, no u svojim temeljnim određenjima budite
ono što zaista jeste i bit ćete poštovani i od onih koji
misle drukčije od vas.


Gradite kompromise ukoliko isti pospješuju ostvarenje
vaših ciljeva. No, odlučno odbijte kompromis na
račun načela koji su vama imanentni.


Dopustite oponentima vaše politike da iskažu svoja
argumentirana neslaganja s onim što zagovarate i zastupate,
a razuvjerite ih egzaktnim pokazateljima vaše
uspješnosti. U poslovnoj prezentaciji služite se snagom
brojčanih pokazatelja, a ponajmanje verbalnom retorikom.
Ta vi ste poslovni čovjek-menager i vaš je rječnik
drukčiji od političara. I konačno napustite funkciju
svojom voljom, a ne da vas smjenjuju, jer izgubit ćete
vjerodostojnost koju ste zastupali i nećete izbjeći etiketi
karijeriste, a što bi na kraju puta bilo pogubno za ono
što ste cijelo vrijeme činili.


Predajte nasljedniku odgovornost za vođenje tvrtke
na egzaktan i transparentan način nedvojbeno manifestirajući
svoje opredjeljenje da i nadalje služite napretku
tvrtke i dobrobiti zaposlenih u njoj. Bit ćete zadovoljan
čovjek znajući da se krećući kroz život nećete postidjeti
susreta ni sa kime. Dapače!


U svojim se probicima ne služi neistinom. Donji
prag tvoje iskrenosti ne smije biti laž kojom ćeš nerazmišljajući
o posljedicama učiniti zlo drugima. Ne napadaj
oponente kada su slabi. Učini to kada su jaki i
tebi dorasli, jer tada ćeš doživjeti slast svoje superiornosti.
Budi široke duše za slabije od sebe i biti ćeš velik.
Ne likuj nad poraženima, neće ti oprostiti.


Ne traži alibi u zahtjevima onih iznad sebbe
ee ččiju si


j


volju spremno provodio. Ta ti si čovjek koji
ii j
jje
ee svoj,
koji se ne prodaje za blagonaklonost onih čijom si voljom
došao. Oni i onako misle samo o sebi i spremni su
dokazivati svoju principijelnost žrtvujući baš tebe.
Imaj to na umu. Tebi je mjesto među nama koje predstavljaš
i u čije ćeš se okrilje vratiti. Nemoj činiti ništa
da pored nas tolikih ti na kraju priče ostaneš sam.


Ivan Tarnaj