DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 59     <-- 59 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


ONOME KOJI JE I ONOME KOJI ĆE DOĆI


Trebaju li odgovorni uvijek govoriti?


Da, trebaju!


Ako se uspješno razvijaju projekti koje su pokrenuli,
trebaju o njima govoriti na način da se pozitivni
učinci pokazuju kao zajednički uspjeh – uspjeh tima.


Ako se, pak, projekti razvijaju s izostankom očekivanog
učinka, treba odgovornost preuzeti na sebe
vođa, lider tima, a nikako neuspjeh pripisivati kolektivnom
neuspjehu. Šutnja očituje bezidejnost, a izostanak
komentara na neupućenost u zbivanja, a što znači
da procesima nije dobro upravljano. Sva zbivanja
trebaju biti usmjeravana, nikako određena bez točnih
elemenata. Uspjeh se mjeri rastom konkurentnosti izmjerene
objektivnim čimbenicima i bez pribrojavanja
intervencionizma (subvencija), ili prilagodbama (promjenama)
računovodstvenih politika. Nadalje, smisao
postojanja tvrtke u biti znači postizanje prirasta njene
vrijednosti, dobrobiti zaposlenih i postojanje društveno-
socijalne osjetljivosti za širu društvenu zajednicu.


Putovi ostvarivanja tako postavljenih ciljeva, primarno
iziskuje usklađivanje stavova kreativnih timova
na usklađivanju temeljnih ciljeva i metodologije za njihovo
postizanje.


Da bi se stvorili uvjeti za takovo djelovanje, neizostavno
je ljude motivirati za promijene. Konačno, svaki
napredak zapravo znači uvođenje promjena, jer u biti to
znači mijenjati stanje. Zato je ključna stvar aktere naučiti
da dobiju volju za promijene, a kada se to postigne i
sami će se promijeniti. Kako strukturirati tim(ove) koji
će biti promotor aktivnosti poželjnih promjena? Temeljna
osobina takvih timova je ta da ga čine kompetentni,
moralni i ljudi koji slobodno misle, s neupitnim ugledom
u sredini od koje se promjena traži. Svakog onog
člana tima koji u istome želi biti “zvijezda” treba iz tima
odmah udaljiti. Samo ljudi s karakterom mogu raditi velike
stvari, jer za velike je stvari karakter preduvjet.


Lider tima je prioritetno zadužen osiguravati slobodu
djelovanja za svoje članove, a od njih se razlikuje
samo u toliko što će eventualni neuspjeh prihvatiti kao
svoju odgovornost, a zasluge i uspjeh tumačiti kao zajedničko
postignuće. Takvim određenjem prema članovima
tima, lider očituje svoju doraslost biti na njegovu
čelu. Bitna je zadaća tima učiti i naučiti ljude, što znači
da su u područjima koja “pokrivaju” suvereni i kompetentni.
No, valja imati na umu da ne učimo ljude očiglednim
stvarima, već ih treba naučiti vještinama. To je
potreba današnjeg vremena.


Opasno je promašaje i neuspjehe prikazivati uspjesima,
a posebice je pogubno to činiti manipulacijom
računovodstvenih politika i neistinitim iskazivanjem
vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje, kao i uvrštavanjem
u bilancu potraživanja (dospjelih) bez realne
procijene rizika naplativosti. Izostanak rasta temeljnog
kapitala (vrijednost dionica) izražava u najmanju ruku
stagnaciju, a najčešće se radi o gubicima koji su namjerno
prikriveni.


Osmisliti razvoj najzahtjevnija je zadaća i rađa se u
idejama motiviranih kreativnih ljudi, koji u kampanji
trebaju biti stimulirani u svakom pogledu. Zločin je ne
koristiti znanje i vještine vlastitih suradnika, bez obzira
što na pojedine metode postizanja istog cilja ne gledamo
na isti način. Upravo suprotno. Ideje koje ne mogu
otrpjeti argumentiranu kritiku, najčešće nisu optimalne.
Velika je vjerojatnost da neće polučiti uspjeh.


Ne okupljajte tim suradnika koji su uvijek spremni
složiti se sa vama. Dapače. Okupite one ljude oko sebe
koji će nuditi svoje viđenje načina postizanja cilja koji
vam je zajednički. Uvijek treba saslušati one koji se s
vama ne slažu. Osobina da “znate slušati” čini vas liderom,
uz to da ste tolerantni u pripremi odluke, a po donošenju
iste netolerantni naspram svakog kolebanja pri
provedbi tako donijetih odluka.


Kritičke primjedbe na suradnike izražavajte u “četiri
oka”, a pohvale za uspjehe objavljujte javno. Nikada
ne tražite lojalnost suradnika naspram vaše osobe ili
funkcije. Uvijek i bez ostatka inzistirajte na lojalnosti
prema tvrtki i ciljevima koje želite postići. Služiti zajedničkom
cilju, znači opredjeljivanje i pripadanje, pa
je identifikacija s tvrtkom i njenim ciljevima najpoželjnija
osobina koju treba poticati i razvijati kod svakog
zaposlenika.


Svaki zaposlenik mora znati da mu je tvrtka ne samo
radno mjesto, već i uporište na koje se može osloniti pri
bilo kakvoj životno teškoj situaciji.


Kadrovsku obnovu treba voditi na način da se nikada
ne dogodi sindrom “smjene generacija” već da dolazak
mladih i odlazak starih bude osiguran logičkom strukturom,
koja je uvijek u stanju uspješno voditi tvrtku bez
obzira na proces odlaska jednih i dolaska drugih.


Kako je ljudski resurs najbitniji u ljestvici vrijednosti
svake tvrtke, valja mu iz istog razloga posvetiti i odgovarajuću
pozornost u smislu razvoja. Kako grad ne
može biti heroj (to mogu biti samo ljudi!), tako i tvrtka
ne može biti velika, ukoliko je vode i njenu politiku