DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Slika 2. Leptirasti kaćun s sČ u Istri Slika 3. Hibrid leptirastog i malog kaćuna


počinju prevladavati razne drvenaste, osobito grmolike ce. Oni se ističu čitavim nizom prijelaznih osobina
vrste. Tako nastaju rijetki i nisku garizi sa smiljem, ljeizmeđu
ove dvije vrste, pa ponekad križanac više nalikovitom
kaduljom, raznim vrstama bušina, niskim kuje jednoj, a ponekad drugoj roditeljskoj vrsti.
grmovima obične borovice, brnistrom i dr. Na istim Na sličnim staništima na otoku Hvaru zabilježio
staništima često raste i mali ili obični kaćun (Orchis sam oblik ovog kaćuna vrlo malih dimenzija.
morio L.) koji s leptirastim kaćunom tvori česte križan-


Tekst i fotografije: dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


BIOKOVSKO ZVONCE
Biokovo je najveća i najljepša planina Dalmacije. Po kao i planina uz obale cijelog Sredozemlja. Veliki dio
mnogočemu je osobita i različita od svih naših planina, planinskog prostora ubraja se u Park prirode Biokovo.


Slika 1. Vršni stjenoviti dijelovi Biokova staništa su endemičnog Slika 2. zČČztz:početkom lipnja u okoliciš:Č Sv. Ilije
biokovskog zvonca