DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 45     <-- 45 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS
Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 353-362


UDK 630* 272


PALME JADRANSKIH PERIVOJA


PALMS IN ADRIATIC PARKS


Dražen GRGUREVIĆ*


SAŽETAK: Palme – paome, omiljene su biljke tropskih ili suptropskih krajeva.
Tko ih je donio na hrvatsku Jadransku obalu nije nam poznato, ali se
pretpostavlja da su to bili Rimljani nakon osvajanja i kolonizacije Dalmacije.


Prve podatke o palmi bilježimo krajemX XVI. stoljeća u dubrovačkom dominikanskom
samostanu patera S. Razzia. U perivojima Opatije XIX. stoljeća
dosta se sadi Trachycarpus fortunei.


Masovna, ali i nekritička uporaba palmi započela je u XX. stoljeću u Splitu
(1921) sadnjom Phoenix canariensis – hort. ex. Chabaud i Washingtonia
sp. i proširila se duž Jadrana.


Danas na jadranskoj obali uz navedene palme još uspješno rastu Chamaerops
humilis L., Erythea armata S.Wats, Jubaea chilensis Baill., Phoenix
dactylifera L, Washingtonia filifere H. Wendl i Washingtonia robusta H.
Wendl. Između palmi istih rodova postoje križanci.


Za ekstremnih zima na izloženim položajima palme smrznu, osim Chamaerops
humilis i Trachycarpus fortunei.


UVOD – IntroductionPalme – paome biljke su podrijetlom iz tropskih Otpornost palmi na hladnoću ovisi o više čimbenika:


ih i


suptropskih krajeva, velike zemljopisne rasprostranjemjestu
sadnje, izloženosti vjetru, posebice hladnoj buri,


nosti. Najviše su raširene u tropskim kišnim šumama osunčanju, vlažnosti zraka, tlu ocjednom ili suhom,
Brazila – porječju Amazone, zatim u Oceaniji, Malezizdravstvenom
stanju. Primjerice u literaturi se navodi
ji, Sumatri, Borneu, Celebesu, Novoj Gvineji. Nešto da datulja u suhim staništima može izdržati i –15 oC.
manje su zastupljene u Kini, Indiji, Africi, Meksiku i Palme su ipak biljke lakših tala, osunčanih i toplih
zemljama uz Panamski kanal. položaja, uglavnom nizinskih krajeva i vole vodu.


Palme su i biljke sušnih krajeva. Zato ih nalazimo i u Ali kao i svugdje ima izuzetaka. U Venzueli na nadpustinjama
– oazama Afrike i Saudijske Arabije, ali i u morskoj visini 1800 – 2200 metara u Andama raste


južnim dijelovima Sjeverne Amerike i istočnoj AustraCeroxylon
klopstockiae Mart. (2), a na čak 3000 m n/v
liji. I u Europi su autohtone dvije vrste. Grmasta žumara Ceroxylon alpinum Bonpl – voštana palma. Dakle s
(Chamaerops humilis L.), o kojoj ćemo pisati, a koja je ekološkog gledišta teško je svrstati palme.
prema Adamiču bila samonikla na otočiću Lokrumu,


Osnovni limitirajući čimbenik je toplina zraka i ve


istrebljena je. Na Kreti na manjim istočnim staništima


ćina ih promrzne na temperaturi oko 0 oC.


raste patuljasti Phoenix theoprasti-Greuter.


Na našoj obali u siječnju 1947. godine kada se tem


Neke paome podnose niske temperature. Među


peratura zraka spustila na – 11,5 oC i zimi 1962/1963.


njima se izdvaja Trachycarpus fortunei H. Wendl.


godine na –8 oC, doduše kratkotrajno, palme su pro-


Smrzne na –12 oC (1). Zbog toga je prilično raširena u


mrzle s izuzetkom žumara, grmaste i vitke i vrsta na


južnoj Europi, čak ispod Alpa – Veliko jezero (Lago


zaštićenim položajima Visa i nekih drugih otoka.


Maggiore).


Palmi ima oko 210 rodova i 2.800 vrsta. Većina su
stablašice vrlo visoke, poput datulje izmjerene visine


*
Dražen Grgurević, dipl. ing. krajobrazni arhitekt
Rooseweltova 29, Split 45 m, ili kokosa 30 m.


ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Grgurević: PALME JADRANSKIH PERIVOJA
I kod nas se mogu vidjeti primjerci kanarske datulje i
vašingtonije visine oko 20 m. Cvatovi su viseći klipovi,
a cvijet najčešće jednospolan. Plod je boba (koštunica).


U palmi stablašica osnovna su dva tipa lišća, perasti
kao datulja i lepezasti kao žumare, sakupljeni u čuperku
na vrhu debla. Korijen im nema srčanicu, snažnu
središnju žilu koja ustvari odumre nakon klijanja. On


Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 353-362


je čupast, sa snažnim sekundarnim korijenjem koji pritiska
i drobi prepreke.


Palme su Monocotyledonea – jednosupice fam. Arecaceae
(Palmae). Provodni snopovi raspoređeni su im u
cijelom deblu, pa mogu egzistirati s minimalnim (teškooštećenim)
deblom ukoliko im to omogući statika.


NEŠTO O POVIJESTI A brief history


Podrijetlo riječi nije dovoljno jasno. Prema latinskom
rječniku (3) palma je imenica ženskog roda i znači
dlan, ruka, ali i paoma (što je točniji i stariji hrvatski
naziv) kao i datulja dakle vrsta, zatim paomina grana
(kao znak pobjede) slava. Otuda i izvedenice, palmaris –
vrijedan paome, palmatus – iskićen paomama.


Značajna je simbolika palmina lišća kao znaka pobjede
kod Rimljana. To značenje preneseno je i u kršćanstvo,
gdje palmina grana simbolizira pobjedu mučenika
nad mukama i smrti.


Na Cvijetnu nedjelju ili Cvijetnicu ulaz u crkvu kiti
se palminim lišćem podsjećajući na svečani Kristov
ulaz u Jeruzalem. U istu svrhu koriste se i blagoslivljaju
i grančice lovora i masline. Štap od palmina debla
znak je sv. Kristofora (pošto je Krista prenio preko rijeke
zabode suhi štap u zemlju. On pusti korijenje i donese
plod) (4). Svakako je interesantno pitanje od koje je
palme bio list kojim su dočekali Krista. Vjerojatno žumara,
ali je po nekim tumačenjima moguća i datulja.


Palma, ponajprije datulja je biblijska stablašica, potječe
iz zemalja koje su opisane u Bibliji na početku pisane
povijesti. Semiti su je donijeli u Arabiju. Bila je
značajna u ishrani stanovništvu Bliskog istoka.


U drevnom Egiptu oslikana je u grobnicama. Poznat
je prikaz perivoja s palmama okolo bazena (i drugim
biljem) u Senneferovoj grobnici, 1410. godine prije
Krista. (5). Asirci su oprašivali datulje radi povećanja
uroda (postoji spomenik koji prikazuje svećenika s
ptičjom maskom na licu u oprašivanju iz doba Assur –
Nassirpala 883 – 859 g. prije Krista).


Paominim granama Židovi kite Hram u Blagdanu
sjenice. Helenima je simbol pobjede.


U Starom svijetu one su slike mudrosti, savršenstva,
sreće i ljepote. Tu spoznaju prihvatili su i kršćani.


Neka drevna mjesta kao Palmira (= mnoštvo palmi)
dobili su ime po palmama (6), a Jerihon znači i grad
palmi.


PALME – KORISNE BILJKE Palms – useful plants


Palme su vrlo značajne biljk život u tropskim i


jke
ee z
zza
aa ži
suptropskim krajevima. Datuljja
aa j
jje
ee jo
jojoš
šš uvijek važna za
ishranu pustinjskog stanovništva.


Jedna od najpoznatijih i najkorisnijih je kokosova
palma – Cocos nucifera L. Uz plod, od debla se dobiva
drvo. Lišćem se prekrivaju krovovi, pletu košarice i
pletivo su za stolice. Od ploda oraha izrađuju se figure.


Palmino ulje dobiva se iz više vrsti palmi, a najpoznatija
je Elaeis guineensis Jacq. Posebno je vrijedna
sagova palma Metroxylon sagu Rottb. U deblu akumulira
škrob, pa je na nekim Tihooceanskim otocima zna-


PALME U EUROPI I JADRANSKOJ OBALI


Osim autohtonih vrsta, postavlja se pitanje kada i
kako su palme stigle u Europu i Jadran. Vjerojatno su
prve paome donijeli Rimljani. Oni su sa svojih osvajanja
doslovno donosili sve što se moglo ponijeti, od roblja,
spomenika, posuđa, životinja, biljaka...


U toj selidbi donijeli su i palme, i to najvjerojatnije
datulju Phoenix dactylifera. Tada su vrlo hladne zime
bile česte, pa su vjerojatno prve palme i promrzle. Moguće
je da su i Grci s osvajanja Perzije i Egipta i drugih


čajna za prehranu. U porječju Amazone za istu svrhu
koristi se Bactris gasipoës H.B.K.


Od soka palmira palme Borassus flabellifer L. vrenjem
nastaje alkoholno piće – palmino vino, a od rafija
palme Raphia farinifera (Gaertn) Hyl. dobivamo rafiju
vezivo u vrtlarstvu. Neke palme daju vrijedno drvo za
kućegradnju, namještaj ili kanu za bojanje kose, opoj


ne tvari… Velika je njihova uporaba u cvjetnim vazama
za ukrašavanje prostorija i prostora. Uporaba palmi
je svestrana.


– Palms in Europe and on the Adriatic coast
zemalja Bliskog istoka donijeli palmu i utkali je u
mitologiju.


Vjerojatno je da su je za osvajanja Europe donijeli
Arapi, u Španjolsku i Siciliju, ali točnih podataka
nemamo.


Jan van Eyck flamanski slikar (1390 – 1441) u prikazu
krajolika slika palmu datulju na svom glavnom
dijelu poliptihu.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 47     <-- 47 -->        PDF

D. Grgurević: PALME JADRANSKIH PERIVOJA Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 353-362
Smrznute palme u Dubrovniku, rasadnik Solitudo, zima 1963. god.


ipH;


O početku uzgoja paomi na našoj obali najiscrpnije
podatke dao nam je C. Fisković u svom članku “Palma
u našoj hortikulturnoj baštini” (7).


Navodi tako talijanskog dominikanca Serafina Razzia
koji je dvije godine boravio u dubrovačkom samostanu.
U svom znamenitom djelu “La storia di Ragusa”.
Opisujući Gruž, pohvalio je perivoj dominikanskog samostana,
s lijepom česmom i stablima naranče, ali je zapazio
već tada staru palmu koja je rasla u vrtu.


Taj podatak – sredina XVI. stoljeća možemo uzeti
kao prvi točan zapis o palmi na Jadranskoj obali.


anarska datulja pod snijego


Trogir


U navedenom članku C. Fisković pretpostavlja da su
je sudeći po toponimu Velika Poma i Mala Poma na otoku
Mljetu, dominikanci vjerojatno i ovdje posadili palmu.


U Trogiru postoji kamena vaza s natpisom o sadnji datulje
1730. godine koja je frutificirala 1820. godine (8).
Svakako ovaj natpis treba sa stručnog gledišta uzeti s
oprezom.


U XIX. stoljeću palme su prilično raširene na Jadranskoj
obali, o čemu nam svjedoče slike, zapisi pa i
nazivi (Palmina ulica u Splitu, Palmižana – naselje kod
Hvara).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 48     <-- 48 -->        PDF

D. Grgurević: PALME JADRANSKIH PERIVOJA
Svakako je vrijedno zapažanje znamenitog povjesničara,
političara i književnika Ivana K u k u lj evi ća
Sakcinskog (1843. godine u Saboru prvi održao govor
na hrvatskom jeziku) (9), koji u svom putopisu navodi:
“Paoma cvate tu kao na najtoplijem jugu i nosi
voće, koje ipak ne dozori” Vjerojatno se radi o datulji,
jer njen plod u našoj klimi ne sazrije zbog hladnoće. To
potvrđuje i Medo P uc i ć . On u alegorijskoj pjesmi piše.


…..”Al ti uzrast gorostazan nije,
Al ne može plod ti da dozrije,
Al korisna nijesi ma ni kom
Puki nakit kraju surovom!”....


č


Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 353-362


U Europi je to vrijeme nakon kolonizacije zanesenosti
tropskom vegetacijom i općenito egzotikom.
Grade se staklenici (oranžerije) koji se zimi griju i u
njemu sklanja tropsko bilje.
Zapravo prvi staklenik izgradio je u Parizu 1626. godine
Luj XIII u “Jardin des Plantes” (Botaničkom vrtu).
Od tog vremena staklenici se podižu diljem Europe.
U početku se zagrijavaju na različite načine, da bi u


XIX. stoljeću prešli na centralno grijanje.
Palmama u vazama ukrašavaju se i hoteli, uz ostalo
da bi gostima ukazali na toplinu prostorija.


Korčula


Hvar Makarska
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 49     <-- 49 -->        PDF

D. Grgurević: PALME JADRANSKIH PERIVOJA Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 353-362
Rogoznica


I tako paome kao i drugo egzotično bilje sve više
osvajaju Europu, u staklenicima, ili u Sredozemlju na
otvorenom.


U našim krajevima kulmin je dosegnut 1921. godine
u Splitu na današnjoj obali Hrvatskog narodnog preporoda,
tzv. Rivi. Tada je posječen prvi red murvi – dudova,
Morus sp. i posađene palme, a zadnji red je posađen
1926. godine.


U knjizi “Novi Split” B. Radica piše “Raspravljalo
se mnogo o tom kako i čime da se zamjene ta stara
dudova stabla i konačno u suglasju s Uresnim Povjerenstvom,
općinsko Upraviteljstvo donijelo je odluku
da se dudov drvored obori i da ga se zamijeni karakterističnom
tropskom florom, paomama, koje će obali
dati novi, mnogo ukusniji izgled” (10).


zziČrri´


Palme su nabavljene na otoku Visu, rasadniku obitelji
Doimi. Osnovan je u XX. stoljeću, a danas je napušten.
Visina debla bila im je 3–5 m. To znači da su
bile vrlo teške, a prijevoz i sadnja složeni za ondašnje
tehničke mogućnosti. Navode se vrste Phoenix canariensis
i Pritchardia filifera i P. robusta.


Ovdje sa sigurnošću možemo tvrditi da se radi o
Washingtonia filifera i W. robusta jer je tada za njih bio
sinonim Pritchardia (pričardije su palme sa pacifičkih
otoka). Neke palme su darovali građani. Ukupno je posađeno
48 kanarskih datulja, 24 vašingtonije i 12 kokosovih
palmi, dakle 84 palme.


Palme su izgleda zadivile Splićane i B. Radica navodi:
“Pošto je uspjeh presađenja bio izvanredan sa svakog
gledišta odlučeno je da se paomama ukrase i drugi


Nica (Pramenada des Anglais) Vasingtonija snažna
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D. Grgurević: PALME JADRANSKIH PERIVOJA Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 353-362
predjeli…” (11). Naknadno je posađeno po gradu još 64
komada. Od te prve sadnje gotovo sve su stradale, odnosno
promrzle, naročito za jake zime 1929. godine.


Ostale su 4 vašingtonije pred Tehničkom školom i 1
pred Hrvatskim narodnim kazalištem koje su sađene poslije
1930. godine i kanarske datulje pred ex Banovinom,
današnjim Poglavarstvom (prenesena sa Trga republike).


Značajno je da je sadnja palmi u Splitu utjecala na
njihovo nekritičko sađenje duž naše obale, mijenjajući
joj izvornost, utapajući je u globalističku filozofiju svijeta
XX. i XXI. stoljeća. Taj čin nazvali smo palmizacija
Jadranske obale.


Sadi se gotovo isključivo kanarska datulja, danas
nabavljana u rasadnicima Italije. Svakako ona ima svoje
vrijednosti i mjesto, uz ostale što je od davnine i već
se udomaćila. Ali da ga tako nazovemo, taj manirizam
palmizacije (kanarskom datuljom) mogli bi osvježiti i
nekom drugom vrstom palme koja bi isto tako dobro
podnijela ovdašnje ekološke uvjete, kao i nekim drugim
stablašicama. Složeno je to pitanje i pokušalo ga
se razmotriti na splitskom savjetovanju “Drvored u
jadranskom priobalju” (12), ali odgovor nije nađen.


Što se tiče “splitskih palmi” možemo reći da niti
jedna biljka, odnosno drvored u Lijepoj našoj nije izazvao
toliko polemike i razmimoilaženja u stavovima.


Jedni su za, drugi protiv. Osnovni stav arheologa je
da zaklanjaju pogled na Dioklecijanovu palaču, pa ih
treba ukloniti (posjeći, iščupati !?) Slično je i mišljenje
i o malim trgovinama pred južnim pročeljem palače izgrađenim
dvadesetih godina prošloga stoljeća. Moje je
mišljenje da su one postale prepoznatljivost Splita i
zato ih treba sačuvati i zaštititi preko nadležnih institucija.
Nažalost, o njima se nije vodila briga čak ni kod
najnovije rekonstrukcije Rive i slobodno možemo reći
da je odnos prema palmama bio nestručan i neznalački.
Kanarske datulje su se proširile duž jadranske obale, s
izuzetkom dijela pod Velebitom i zapadnom Istrom.


Na području Opatije dominiraju tzv. vitke žumare i
na nekim lokacijama spontano osvajaju zemljište (Mošćenička
draga). Vjerojatno su sađene početkom XX.
stoljeća u vrijeme secesije, koju Trachycarpus obilježava
na floristički način. Tada Opatija postaje mondeno
ljetovalište (13).


Ovih zadnjih desetak godina registriranog zatopljenja
areal uzgoja palmi proširio se i možemo očekivati,
ukoliko se zatopljenje nastavi, proširenje i zona uzgoja,
kao i prodor drugih egzotičnih vrsta, ali i povlačenje
nekih autohtonih biljaka. Mi smo nekoć zimi palme u
Splitu štitili na razne načine. Danas zimska zaštita više
nije potrebna.


Kanarska datulja u Splitu Trachycarpus fortunei, vitka ili ČiČČ;ČČ
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 51     <-- 51 -->        PDF

D. Grgurević: PALME JADRANSKIH PERIVOJA Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 353-362
VRSTE PALMI U PARKOVIMA I PERIVOJIMA ISTOČNOG JADRANA
Palm species in parks and gardens of eastern Adriatic


1.Chamaerops humilis L. – grmasta žumara


(chamai = nizak, rhops = grm) ili palma sv. Petra


Autohtona je palma Sredozemlja. Raširena na vrlo
oskudnim i suhim zemljištima, izložena žegi i visokim
temperaturama. Podnosi do – 9 oC, a ta temperatura uz
more nije zabilježena (toplina zraka u Splitu mjeri se
na Marjanu). Na pjeskovitim zemljištima Sjeverne
Afrike i južne Italije tvori sastojine. Samonikla je i na
nekim manjim otocima koji su dobili po njoj ime (otuda
vjerojatno i naziv Palmižana).


Niskog je rasta, visine do 6 m, što je rijetkost, naročito
preko te visine. Žumara je u prirodi grm s brojnim izdancima
iz korijena. Lišće joj je lepezasto, kruto i upotrebljava
se u cvjećarstvu. Njen list (palmeta) česti je
ukrasni motiv u umjetnosti drevnog Egipta, zatim antici:
kretsko-mikenskoj grčkoj, etrurskoj i rimskoj kulturi, a
kasnije, posebice u klasicizmu. Cvat je viseći klip. Plodovi
su velike žute bobe. Žumara se razmnožava sjemenom
i izdancima. U parkovima se upotrebljava kao
samac (na manjim površinama) ili rjeđe u skupinama.
Vrlo je lijepa na tratini u kombinaciji sa sezonskim cvi-
jećem. Cesto se sadi i cvjetnim vazama. Podnosi
polusjenu.


Postoji velik broj kultivara žumare interesantnih za
parkove: arborescens, argentea, elegans, gracilis...


Chamaerops humilis dactycarpa raste uspravna
debla, visine do 6 m. Najpoznatija žumara je Goetova
palma iz Botaničkog vrta u Padovi, posađena daleke
1545. godine. Ona ga je nadahnula za traktat Metamorfoza
bilja, a prvi staklenik za njenu zaštitu konstruirao
je R. Visiani.


Slična joj je Trachycarpus fortunei H. Wendl – vitka
ili dlakava žumara (trachos = hrapav, harpos = plod


– često se pogrešno piše Chamaerops fortunei). Podrijetlom
je iz Dalekog istoka, Burme, Južne Kine i Japana.
Najotpornija je palma na studen i podnosi temperaturu
do – 12 oC, a to ovisi o nizu čimbenika. Raširena je
na otvorenom, duboko u Europi, čak na obalama Irske,
Škotske i Engleske zahvaljujući toploj Golfskoj struji.
Na Jadranskoj obali spontano se razvija na pogodnim
staništima Mošćeničke drage, općenito, području Opatije.
Deblo joj je tanko i uspravno, visine maksimalno
do 12 m, prekriveno vlaknima. Lišće je slično običnoj
žumari, cvatovi u visećem klipu. Plod crna boba. Lijepa
je u skupini od nekoliko palmi. Upotrebljava se i za
drvorede, posebice u Opatiji.
Washingtonia fllifera, končasta Č:Č Washingtonia snažna
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 52     <-- 52 -->        PDF

D. Grgurević: PALME JADRANSKIH PERIVOJA Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 353-362
Erythea armata S. Wats (sin. Brahea armata) – srebrnasta
palma


U parkovima ili vrtovima naših toplijih krajeva Dubrovnika
i Visa nađe se po koji primjerak ove južno kalifornijske
palme. List joj je lepezast, srebrnaste boje.
Vrlo su joj atraktivni cvatovi dužine do 5 m. Koristi se
isključivo u uresne svrhe, u krajevima gdje toplina zimi
rijetko padne ispod 0 oC.


Jubaea chilensis (Mol) Baill (sin. Jubaea spectabilis
– H.B.K.) – jubea


Ime je dobila po numibijskom kralju Jubi. Jedna od
najljepših i najkorisnijih palmi. Podrijetlom je iz Čilea.
U nas je malo raširena. U Opatiji je postojao prekrasan
primjerak kraj hotela Kvarner (14). Bilježi je i Katalog
“Jadra” 1969. godine. Postoje lijepi primjerci na otoku
Hvaru. Palma donekle sliči kanarskoj datulji, ali joj je
deblo snažnije, glatkije, deblje, sa čuperkom uspravnih
listova u sredini. Liske na donjoj strani nisu žljebasto
udubljene. Sporog je rasta. Plod dužine 4–5 cm s jezgrom
– sjemenkom zvanom “caquitos” koji se koristi u
slastičarstvu.


Jubea u svom deblu u vremenu od 6–8 mjeseci nakupi
veliku količinu šećernog soka, čak 300–400 litara.
Sada je njegova eksploatacija napuštena kako bi se
sačuvala vrsta. Jubea kratkotrajno podnosi i temperature
ispod 0 oC . O tome nam svjedoče i postojeći odrasli primjerci
na Hvaru, ali i Katalog “Jadra” iz 1969. godine u
kojem nude i ovu palmu. Svakako zaslužuje mjesto u našim
parkovima, na pažljivo odabranim položajima.


Phoenix canariensis - hort. ex Chabaud – kanarska
datulja


Najraširenija palma na Sredozemlju. Ime “canaraniensis”
dobila je po Kanarskom otočju odakle potječe a
Phoenix po grčkom “phoinos” znači tamno crvena boja.
Naraste do 20 m, uspravna debla, s ostacima lisne peteljke.
Na vrhu je čuperak perastih listova koji mogu narasti
i do 5 m. Pri dnu lista su snažne bodlje. Plod joj je
narančasto žut, jajast i nije jestiv. Uporaba joj je raznovrsna
od soliternih stabala, preko skupina do drvoreda.
Često je i u cvjetnim vazama. Razlog velikog korištenja


je uz ljepotu i otpornost na hladnoću, vjetar i posolicu,
te skromnost tla, ali i lakoću uzgoja. Zato su obale naših
gradića okićene ovom palmom preko svake granice,
iako joj rustikalna kamena pročelja nisu dobra pozadina.
Na nekim lokacijama Francuske rivijere spontano se
razmnožava.


Phoenix dactylifera L. – datulja


Biljka je pijeska, podrijetlom iz zemalja Perzijskog
zaljeva. Vrlo je slična kanarskoj datulji, ali joj je krošnja
rjeđa i svjetlija. Plod joj je datulja, jestiv i vrlo hranjiv.
Deblo joj je vitkije i može doseći visinu od 45 m. U nas
rastu pojedini odrasli primjerci amaterski uzgojeni od
sjemena. Njihovi plodovi zbog hladnoće ne sazriju. Datulja,
ako je tlo suho i pjeskovito, može izdržati i vrlo
niske temperature. Na našoj obali česti su križanci između
kanarske i prave datulje.


Washingtonia filifera H.Wendl – končasta vašingtonija
(sin. Pritchardia filifera Lind ex André)


Ime je dobila po prvom američkom predsjedniku.
Vrlo joj je slična Washingtonia robusta – snažna vašingtonija
– H. Wendl (sin. W. filifera var. robusta (H.
Wendl) Parish). Teško ih je razlikovati. To su palme lepezastog
lista. Podrijetlom su iz južnih dijelova SAD-a
(Kalifornija, Arizona) i Meksika. Zato ih zovu i kalifornijske
palme. Snažne su stablašice, uspravna debla,
na vrhu sa buketom lepezastih listova. Osnovna razlika
je što končastoj vašingtoniji iz lista vise niti, dok snažna
vašingtonija ima pri dnu debla zadebljanje poput
slonovskog stopala.


Phoenix canariensis, kanarska Č .„,..„„„..„, „b„....p.l..Č
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 53     <-- 53 -->        PDF

D. Grgurević: PALME JADRANSKIH PERIVOJA Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 353-362
Palmik naČ, Visu i mjestu Visu


Končasta vašingtonija je manjeg rasta, do 20 m,
deblja, dok je snažna visine i do 25 m, vitka. Lisna drška
končaste vašingtonije je zelena, trnovita s obje strane,
dok je snažna na gornjoj strani crvenkasto smeđa, a
kod mladih listova svom dužinom trnovita. Listovi im
sa drškom mogu biti dugi do 4 m. Vrlo lijepi su cvatovi
osuti bijelim cvjetovima. Dužine su 3–4 m. Plodovi –
crne bobice. Česte su u mediteranskim parkovima. Vašingtonija
snažna bolje podnosi niske temperature, ali
to ovisi o nizu čimbenika. Zapravo mi nemamo ni dovoljno
iskustva ni zapažanja da bi mogli o tome točnije
pisati. Između vašingtonija postoje brojni križanci.


aČ,„,.„..,„.,ČČ:„.


UPOTREBA U PARKOVIMA Use of palms in parks


Palme su bez sumnje vrlo ukrasne biljke, florističko
osvježenje naših parkova i perivoja. Ističu se svojim
uresnim listovima svjetlo zelene boje. Oni unose novu
strukturu u parkovni osnov naše vegetacije, lepršavost,
egzotiku. Prekrasni su im i cvatovi, posebice vašingtonijama,
a lijepi su i plodovi palmi. Deblo ako je zdravo,
vrlo je atraktivno, no nažalost u našim uvjetima čes-
to oštećeno od mraza, s velikim pukotinama. Ta njihova
egzotika i pomalo nametnuti šarm toplih krajeva, utjecali
su na njihovu nekritičku sadnju duž našeg Jadrana
(mnoge naše luke postale su prepoznatljive po palmama,
uglavnom kanarskim datuljama). Kao da smo izgubili
osjećaj za vlastite vrijednosti i prepoznatljivost.


Palma ima mjesto u našim parkovima, dapače i potrebna
je, ali u mjeri da se ne potisne vlastitost, izvornost.
Palme su lijepe u skupinama, kao samci i u drvoredima,
posebno na travnatoj podlozi. Posebno dolaze
do izražaja ako palme – primjerice vitku žumaru opkolimo
sezonskim cvijećem. U parkovima je vrlo slikovita
igra između palmi i čempresa, ali i mediteranskog
grmlja. Nažalost, česta je njihova kriva uporaba ili vulgarizacija.


Tako je primjerice u Splitu, hotel “Lav”, uz glavnu
prometnicu – Jadransku magistralu posađen drvored


ci


palmi. U trajektnoj luci u
uu Splitu, vašingtonije jedva životare
u malim jamama, izgubljene u asfaltu i betonu.
Kao da smo mi neka tropska luka. Pri tome se ne razmišlja
ni o ekologiji ni osnovnim zakonima struke.
Hladna će zima doći i od njih će ostati uglavnom promrznuta
debla.


Struka nam nalaže očuvanje izvornosti svakog ambijenta.
Palme mogu biti samo njegov komplementarni
dio, a ne dominantni u ovom našem prelijepom sredozemno
jadranskom području, prepunom atraktivnog
bilja koje bi trebalo više istražiti glede krajobrazne
uporabe. Na kraju želim naglasiti da se one ne slažu ni
s rustikalnim pročeljima primorskih kuća, jer kamen i


i
debla palmi u
uu nesuglasju su.


i


Palme su dominantna i percepcija tropskih krajeva,
pijeska i tratine ili beskrajne pučine na kojima njihova
ljepota dolazi do punog izražaja, kontrapukt prirodi,
stvarnosti. Težiti za realizacijom takvog krajolika u našim
uvjetima je kič, promašaj.


Na kraju, naša priroda dala nam je limite i likovne
i ekološke. Krajobraznim stručnjacima ili bolje
reći djelatnicima u prostoru, zadatak je oplemeniti
prirodu, a to se postiže mudrim, stručnim i strpljivim
radom.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 54     <-- 54 -->        PDF

D. Grgurević: PALME JADRANSKIH PERIVOJA
Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 353-362
LITERATURA – References


1. Lötschert, W., Le Palme, str.132, “Edizione Agri- 9. Kukuljević-Sakcinski, J., Putne uspomene iz
cole” 1990. Hrvatske, Dalmacije, Albanije, Krfa i Italije, str.
2. Lötschert, W., Le Palme, str.76, “Edizione Agri- 85, Zagreb 1873.
cole” 1990. 10. Radica, B., Novi Split, 1918–1930., st. 177 –
3. Ze pi ć , M., Latinsko hrvatski ili srpski rječnik, str.
Split 1931.
183, “Školska knjiga” 1979. 11. Radica, B., Novi Split, 1918–1930., st. 177 –
4. Više autora, Leksikon ikonografije,liturgike i simbo- Split 1931.
like zapadnog kršćanstva, str. 447, “Liber” 1978. 12. G rgu r e v i ć , D., Drvored u jadranskom priobalju,
5. Schulz, R. i M. Seidel, Egypt, The World of the Split 1997. st. 19.
Pharaohs, st. 386, 392, Köneman” 1998. 13. Više autora, Vodič po opatijskim parkovima – Rije6.
C u nl i f e , B., Rimsko carstvo, narodi i civilizacija
ka 1997.
st. 262, Jugoslavenska revija 1980. 14. D am a c, R., Opatija – parkovi, str. 19, Zagreb
7. F i s k o v i ć , C., Palma u našoj hortikulturnoj baštini, 1955.
str. 4, “Hortikultura” 1/1966.


8. F i s k o v i ć , C., Palma u našoj hortikulturnoj baštini,
str. 5, “Hortikultura” 1/1966.
Palms are favourite plants that originate from tropical and subtropical regions. They play
a very important role in the diet, culture and civilisation of the peoples from these regions.
Two shrub-like species – Chamaerops humilis L. and Phoenix theophrasti Greuter – are
autochthonous to the Mediterranean. The majority of palm species are trees; however, rain
forests of south-eastern Asia and Oceania are also home to climbing palms.


There are no precise data on the period when palms were introduced in Europe. They
were probably brought by the Romans after their conquests in the Near East, since they
invariably brought back all portable spoils of war.


Another possibility is the Phoenician colonisation of the Mediterranean, and yet another
is Greek conquests. The first "imported" palm was probably a date palm due to its edible
fruit. The great Flemish painter Jan van Eyck (1390–1441) paints a date palm with fruit in
his famous landscape painting (polyptich). The first mention of a palm on the Adriatic coast
was made by Father S. Razzi. The palm was in a monastery in Dubrovnik, where he lived for
two years (1587–1589). Counting the age of the palm at the time of his record, the palm must
have been planted in the mid sixteen century.


Palms gradually spread along the Adriatic coast. The species Trachycorpus fortunei H.
Wendl was planted in Opatija in the late 19th century thanks to its good tolerance of very low
temperatures – up to 12 degrees C below zero. On the waterfront in Split, Morus alba L. was
replaced with Phoenix canariensis - hort. ex Chabaud starting with 1921. This was the beginning
of excessive and uncritical palm planting actions along the Croatian Adriatic coast. The
action took such proportions that we may speak of the "palmisation" of the Adriatic coast.


Apart from the above, the following species are also grown in the open along the Adriatic
coast: Erythea armata S. Wats, Jubaea chilensis (Moll) Baile, Phoenix dactylifera L.,
Washingtonia filifera H, Wendl and W. robusta H. Wendl. Phoenix canariensis is the most
widely spread plant. Unless growing in protected sites, palm trees freeze during severe winters.
There was an exceptionally severe winter in 1962–1963. Before, palms were protected
against winter in different ways. Today, palms are no longer protected due to global warming
and palm acclimatisation. Several factors are responsible for the freezing of palms: soil, air
humidity, exposure to wind and rain, and others. Palms in good condition have been noted to
resist freezing. In our opinion, palms are a desirable floristic embellishment of Adriatic
parks, on condition that proper measure is retained and that they are planted in carefully
chosen positions in harmony with autochthonous vegetation. Although they are intended to
preserve and improve the Adriatic landscape, this same landscape is endangered with overuse
of exotic vegetation.