DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 31     <-- 31 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
iznosi x = 8 parožaka; minimum 6 parožaka; a maksimum
13 parožaka.


Aritmetička sredina broja parožaka rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti šest do osam godina
(N = 54) iznosi x = 13 parožaka; minimum 7 parožaka;
a maksimum 17 parožaka.


Aritmetička sredina broja parožaka rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti devet i više godina
(N = 25) iznosi x = 14 parožaka; minimum 12 parožaka;
a maksimum 19 parožaka (grafikon 9).


4.10. Vrijednost po CIC-u
Aritmetička sredina vrijednosti CIC točaka rogovlja
trofeja odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godi


na (N = 73) iznosi x = 121,00 točka; minimum 77,00
točaka; a maksimum 167,00 točaka.


Aritmetička sredina vrijednosti CIC točaka rogovlja
trofeja odstrijeljenih jelena starosti šest do osam godina
(N = 54) iznosi x = 176,38 točaka; minimum
150,75 točaka; a maksimum 219,42 točke.


Aritmetička sredina broja parožaka rogovlja trofeja
odstrijeljenih jelena starosti devet i više godina (N = 25)
iznosi x = 198,80 točaka; minimum 152,50 točaka; a
maksimum 230,25 točaka (grafikon 10).


Podatke o izmjerenim i obrađenim parametrima pre


glednije smo prikazali u tablici 1.


Tablica 1. Izmjereni i obrađeni parametri rogova lovišta “Podunavlje – Podravlje XIV/9”
Table 1 Measured elements of antlers in the “Podunavlje – Podravlje XIV/9” hunting area


Mužjaci do Mužjaci do
Dobni razred godinu dana dvije godine
Age class Males up to Males up to two
one year of age years of age


Parametri – Parameters


Tjelesna težina (kg)


33,85 61,7


Body weight (kg)
Težina trofeja (kg)


0,63


Trophy weight (kg)
Duljina grane (cm)


18,8


Branch length (cm)
Opseg vijenca (cm)


9,79


Crown perimeter (cm)
Duljina nadočnjaka (cm)
First tine length (cm)
Duljina srednjaka (cm)
Third tine length (cm)
Opseg grane roga između
nadočnjaka i srednjaka (cm)
Perimeter between first
and middle tine (cm)
Opseg grane roga između
srednjaka i krune (cm)
Perimeter between third
tine and crown (cm)
Broj parožaka – Num. of tines
CIC -točke – CIC -points


5. RASPRAVA
Veličina tijela i tjelesna težina dva su izrazito važna
parametra, ne samo zbog planiranja moguće količine
iskoristivog mesa divljih životinja, već zbog činjenice
kako su ta dva parametra indikatori fiziološkog stanja
jedinki u populaciji. Naravno, to je povezano uz preživljavanje
zime i uspješnost reprodukcijskog ciklusa
(La ng b e i n i dr 2003). Čimbenici koji utječu na tjelesnu
težinu su:


Mužjaci tri Mužjaci šest
do pet godina do osam godina
Males between three Males between six


Mužjaci devet
i više godina
Males of nine years


and five years of age and eight years of age of age and over
Tjelesna težina dvije i više godina starosti
Body weight of two and more years of age


112,48
2,81 6,22 8,03
68,31 94,89 101,47
18,69 23,21 25,87
23,37 35,64 39,32
19,28 33,49 40,81


10,14 14,11 16,03


8,61 12,53 14,01


8 13 14
121 176,38 198,8


– Discussion
– gustoća populacije,
– izvori hrane u staništu,
tu,


– kvaliteta i kvantitetajesensk
jesenskjesenske
ee i zimske prihrane,
– klimatski uvijeti,
– zdravstveno stanje jedinki.
Analizirajući aritmetičku sredinu tjelesnih težina podijeljenu
u tri dobna razreda potvrdili smo činjenicu