DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 30     <-- 30 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
jelena starosti šest do osam godina (N = 108) iznosi Aritmetička sredina opsega grane roga između sredx
= 14,11 cm; minimum 2,00 cm; a maksimum 18,00 cm. njaka i krune rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena sta


Aritmetička sredina opsega grane roga između na-rosti šest do osam godina (N = 108) iznosi x = 12,53 cm;
dočnjaka i srednjaka rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena minimum 10,00 cm; a maksimum 15,50 cm.
starosti devet i više godina (N = 50) iznosi x = 16,03 cm; Aritmetička sredina opsega grane roga između sredminimum
13,00 cm; a maksimum 20,50 cm (grafikon 7). njaka i krune rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena staro


sti devet i više godina (N = 50) iznosi x = 14,01 cm; mi


4.8. Opseg grane roga između srednjaka i krune
nimum 11,50 cm; a maksimum 17,50 cm (grafikon 8).


Aritmetička sredina opsega grane roga između
srednjaka i krune rogovlja trofeja odstrijeljenih jelena 4.9. Broj parožaka
starosti tri do pet godina (N = 135) iznosi x = 8,61 cm; Aritmetička sredina broja parožaka rogovlja trofeja
minimum 5,50 cm; a maksimum 15,00 cm. odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godina (N = 73)


Grafikon 9. Broj parožaka po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća, X – aritmetička sredina uzorka).
Graph 9 Number of the tines grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).


Grafikon 10. Vrijednost u CIC točkama po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća, X – aritmetička sredina
uzorka) “Podunavlje – Podravlje XIV/9”.
Graph 10 CIC value grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).