DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
4.5. Duljina nadočnjaka
Aritmetička sredina duljine nadočnjaka rogovljatrofeja odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godina(N = 143) iznosi x = 23,371 cm; minimum 8,00 cm; amaksimum 40,00 cm.


Aritmetička sredina duljine nadočnjaka rogovljatrofeja odstrijeljenih jelena starosti šest do osam godina


(N = 108) iznosi x = 35,639 cm; minimum 8,00 cm; a
maksimum 52,00 cm.


Aritmetička sredina duljine nadočnjaka rogovlja
trofeja odstrijeljenih jelena starosti devet i više godina
(N = 50) iznosi x = 39,32 cm; minimum 20,00 cm; a
maksimum 54,00 cm (grafikon 5).


Grafikon 5. Duljina nadočnjaka (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća, X – aritmetička
sredina uzorka).
Graph 5 Lenght of first tine (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).


4.6. Duljina srednjaka
Aritmetička sredina duljine srednjaka rogovlja trofeja iznosi x = 19,279 cm; minimum 6,00 cm; a maksimum
odstrijeljenih jelena starosti tri do pet godina (N = 136) 39,50 cm.


Grafikon 6. Duljina srednjaka (cm) po dobnim razredima (MIN – najmanja, MAX – najveća, X – aritmetička sredina uzorka).
Graph 6 Lenght of third tine (cm) grouped by age classes (MIN – the smallest, MAX – the greatest, X – mean value).