DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 25     <-- 25 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
3. METODE RADA – Methods of the research
U ovom su radu uzimani podaci iz trofejnih ocjembenih
listova rogovlja jelena običnog (C. elaphus). Korišteni
su trofejni listovi iz pet lovnih godina (2001./2002;
2002./2003.; 2003/2004.; 2004./2005.; 2005./2006.).
Trofeji odstrijeljenih jelena su na temelju tablice izmjene
zuba, te na temelju procjene (elementi lubanje: šav čeone
kosti, dužina lubanje, visina i debljina rožišta, stupanj
sraštenosti klinaste kosti i dr., te tjelesna procjena jedinke
– fenotip grla) grupirani u pet dobnih razreda:


1.
Godinu dana stari mužjaci,
2.
Dvije godine stari mužjaci,
3. Tri do pet godina stari mužjaci,
4.
Šest do osam godina stari mužjaci,
5.
Devet i više godina stari mužjaci.
Za potrebe analize podataka korištene su izmjerene
vrijednosti kako slijedi:
1) Neto tjelesna težina jedinki (kg) – težina grla bez
sadržaja utrobe, te bez glave i potkoljenica (neto
težina – hladnjača),
2) Težina rogovlja (kg s dekagramskom točnosti) –
težina koju koristimo pri izmjeri trofeja CIC formulom,
3) Duljina grana roga (cm) – mjerena sredinom vanjske
strane svake grane roga od donjeg ruba vijenca
do kraja najdužeg paroška u kruni,


4) Opseg vijenca (cm) – mjeren na lijevoj i desnoj
grani roga. Pritom se pazi da se mjernom vrpcom
obuhvate sve izbočine na vijencima,


5) Duljina nadočnjaka (cm) – mjerena s donje strane
lijevog i desnog nadočnjaka, od mjesta gdje se parožak
odvaja od roga pa do vrha paroška,


6) Duljina srednjaka (cm) – mjerena s donje strane lijevog
i desnog paroška od točke koja se odredi tako
da se prepolovi kut što ga čine os srednjaka i os
grane roga, pa do vrha paroška,


7) Opseg grane roga između nadočnjaka i srednjaka
(cm) – mjeren na najtanjem mjestu lijeve i desne
grane,


8) Opseg grane roga između srednjaka i krune (cm) –
mjeren na najtanjem mjestu lijeve i desne grane,


9) Broj parožaka – utvrđen brojanjem svih parožaka
dužih od 2 cm (mjereno s donje strane od korijena
do vrha paroška) na lijevoj i desnoj grani rogova,


10) CIC točke – ocjena trofeja jelenskog rogovlja na
temelju formule donesene od “Međunarodnog savjeta
za lovstvo i zaštitu divljači” osnovanog u Parizu
1930.godine (slika 2) (Varičak 1997). Izmjerene
vrijednosti parametara obrađeni su standardnim
statističkim metodama uz pomoć računala (PC).


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Research results
4.1. Tjelesne težine
Aritmetička sredina neto tjelesne težine odstrijeljene
jelenske teladi mužjaka (N = 40 grla) iznosi 33,85 kg;
minimum 15 kg; a maksimum 61 kg.
Aritmetička sredina neto tjelesne težine odstreljenih
dvogodišnjih jelena (špizera) (N = 40 grla) iznosi
61,70 kg; minimum 32 kg; a maksimum 108 kg.
Aritmetička sredina neto tjelesne težine odstrijeljenih
jelena starijih od dvije godine (N = 40 grla) iznosi
112,4 kg; minimum 56 kg; a maksimum 200 kg (gra


8
88 kg
fikon 1).


4.2. Težina trofeja
Aritmetička sredina težine trofeja odstrijeljenih jelena
starosti do dvije godine (N = 26) iznosi x = 0,625 kg;
minimum 0,50 kg; a maksimum 2,00 kg.
Aritmetička sredina težine trofeja odstrijeljenih jelena
starosti tri do pet godina (N = 80) iznosi x = 2,806 kg;
minimum 1,50 kg; a maksimum 5,50 kg.
Aritmetička sredina težine trofeja odstrijeljenih jelena
starosti šest do osam godina (N = 54) iznosi x = 6,222 kg;
minimum 4,00 kg; a maksimum 8,00 kg.
Aritmetička sredina težine trofeja odstrijeljenih jelena
starosti devet i više godina (N = 25) iznosi x = 3 k
minimum 5,00 kg; a maksimum 10,00 kg (grafikon2).


Slika 2. Elementi rogovlja: 1. grana roga i duljina grane roga, 2.
duljina nadočnjaka, 3. opseg vijenca, 4. duljina srednjaka,
5. kruna, 6. opseg između srednjaka i krune, 7. opseg
između nadočnjaka i srednjaka.


Figure 2 Antler elements: 1. length of branch, 2. length of first tine,
3. circumference of the coronet, 4. length of third tine,


5. crown, 6. circumference of the branch over the third
tine, 7. circumference of the branch under the third tine.