DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2007 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Degmečić V. Jumić: ANALIZA MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA ROGOVLJA I NETO . Šumarski list br. 7–8, CXXXI (2007), 333-344
praćenja tih parametara, odlučeno je dati prikaz tih vrijednosti
nakon mirne reintegracije područja Baranje.


Stanište, genetske osobine i selekcija (intervencija
uzgajivača) tri su izvora moguće morfološke varijabilnosti
jelenskog roga. Od ta tri elementa selekcija je
zahvat kojega uzgajivači koriste od prvih pokušaja gospodarenja
divljim životinjama. Selekcijom korigiramo
i usmjeravamo populaciju. Selekciju, kod aktivnog
gospodarenja lovnom faunom, uz uvjete staništa, koristimo
kao instrument čimbenika okoline kojim usmje


ravamo vanjski izgled jedinki prema postavljenom
standardu vanjskog izgleda za gospodarski zrelo grlo.
Jelena se u slobodnoj prirodi lovi radi trofeja, stoga ne
treba čuditi da je uzgoj jelenske divljači usmjeren na
uzgoj što većeg broja grla s lijepo razvijenim i velikim
rogovljem. Upravo zbog toga postoji potreba za što boljim
poznavanjem biologije jelena običnog, a posebno
za poznavanjem zakonitosti vezanih uz rast i razvoj rogovlja
(B rn a i dr. 1984).


2. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA - Reasearch area
Državno lovište “Podunavlje – Podravlje XIV/9”,
smješteno je na području Baranje uz tok rijeka Dunav i
Drava. Lovištem gospodari poduzeće Hrvatske šume


d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Osijek (dalje
HŠ). Lovište je obrambenim nasipom podijeljeno na
veći poplavni dio, površine oko 20 000 ha i na zaštićeni
dio, površine oko 6 000 ha. Poplavni dio čine ritske šume,
dok zaštićeni dio čine mješovite šume tvrdih listača.
Prije Domovinskog rata, su isparcelirana jelenska
lovišta danas predstavljala cjelinu kojom je gospodarilo
poduzeće “LŠG Jelen” (slika 1). Površina tog lovnogospodarskog
područja prostirala se i duž rijeke Dunav


u Bačkoj i iznosila oko 50 000 ha. Poznavajući biologiju
jelena, osnivanje tako prostranog lovišta itekako je
imalo smisla. Zajednički život u krdima, odvojenost
spolova u prostoru i posebni sezonski areali aktivnosti
jelenske divljači zahtijevaju velika prostranstva (B r n a
1979). Potrebno je naglasiti da danas na istom području,
našom najvrednijom vrstom krupne divljači gospodari
veliki broj ovlaštenika prava lova te je stoga
nužno ujednačiti kriterije gospodarenja jelenom običnim
na ovom području ujednačenih stanišnih uvjeta, a
kao rješenje nudi se ustanovljenje uzgojnog područja
(Grubešić 2006).


Slika 1. Baranja je do Domovinskog rata bilo jedino područje uzgoja jelena običnog (C. elaphus), dok je danas na njenom području
formirano pet važnijih lovišta i jedno područje kao poseban objekt zaštite prirode.


Figure 1 Baranja was before war for independence of Croatia, one region for managening red deer (C. elaphus), today at the same region
there are five more important hunting areas and one park of nature.