DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2007 str. 65     <-- 65 -->        PDF

NA ŠEHOVCU


U Gorskom kotaru, u njegovom sjeverozapadnom
dijelu, uz cestu Brod n/k-Brod Moravice, malo je naselje
Lokvica. Pored nje željeznička pruga Rijeka-Zagreb
pravi veći kružni zavoj promjera oko jednog kilometra.
Unutar tog prostora smjestilo se uzvišenje Šehovac,
koje se oko stotinu metara čunjasto uzdiže od okolnog
terena. S njegove sjeverne strane rastu manje šumske
sastojine, dok je njegova južna strana kao i najveći dio
vršnih površina, prekrivena prostranim travnjacima.


Slika 1. Vršni dio travnjaka na Šehovcu


Već se izdaleka zamijećuje njegovo zeleno tjeme.
Uskim zaraslim puteljkom iz Lokvice stižemo sve do
vrha ovog istaknutog vidikovca, s kojega se otvaraju
vidici na taj sjeverni dio Gorskog kotara.


č


Slika 2. Gorski gladac prekriva velike površine


Ono po čemu je ovo uzvišenje toliko zanimljivo i
privlačno su njegovi bujni travnjaci na vrhu i na njegovim
stranama. Na njima se tijekom proljetnih i ljetnih
mjeseci nalazi veliki dio biljnih vrsta Gorskog kotara,
među kojima su i one rijetke i prorijeđene te zakonski
zaštićene. Ljepotu krajolika tijekom mjeseca svibnja i
lipnja umnogome povećava velika populacija gorskog
gladca (Laserpitium siler L.), koji je bjelinom svojih
krupnih cvatova prekrio znatne površine brijega. Tu je
i nekoliko vrsta naših kaćunovica ili orhideja te dvije
vrste lana. Unutar bujnog raslinja posebno se izdvajaju
mnogobrojni cvjetovi kranjskog ljiljana. Na sjevernim


Slika 3. zzLokvica


padinama uz rijetke breze bujno je razvijena populacija
livadne kadulje, mjestimično čistog sastava, a uz nju
još nekoliko vrsta mahunarki i visokih trava.


Nedaleko Šehovca otkriven je naš endemični leptir
kupski crni okaš (Erebia styrius gorana Lorković) kao
kritično ugrožena vrsta naše entomofaune.


Brijeg Šehovac svojom uščuvanom florom i zanimljivom
faunom mala je zelena oaza u Gorskom kotaru,
koja se dijelom održava i tradicionalnim čovjekovima
aktivnostima vezanim uz stočarstvo. Međutim, kako
stočarstvo i ovdje nazaduje, dio travnjačkih površina
sve se više smanjuje i na taj način se sužava životni
prostor mnogih vrsta organizama.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


RIJETKOSTI S ĐURĐEVAČKIH PESAKA


Najveći dio površina Đurđevačkih pesaka u Podravini
danas je pošumljen. Ostale su nepošumljene tek
male površine od približno 20 ha, koje su od 1963. godine
zaštićene kao geografsko botanički rezervat Đurđevački
pijesci. Iako se i na ovom dijelu površina osim
ishodišne i osebujne biljne zajednice trava sivkaste
gladice i vlasulje bradice (Corynephoreto-Festucetum
vaginatae croaticum Sokl. 42.) već odavno pojavljuju i
neke drvenaste vrste okolnih staništa, te iako su vege


tacijske sukcesije uzrokovale niz promjena u smislu
osiromašenja ishodišnog flornog sastava, ipak i danas
na tim površinama nalazimo neke rijetke predstavnike
flore i faune kojima je ovo jedino stanište i nalazište u
Hrvatskoj. Ističem ovdje tek tri takva predstavnika, kojima
je opstanak po mnogo čemu i na ovim staništima
sve više ugrožen. To je leptir, sovica hadena, pješčarska
metlica i pjeskoviti dvornik.