DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2007 str. 88     <-- 88 -->        PDF

vrlo osjetljivim ekosustavima, s obzirom na utjecaje brijestova zlatica na listačama. Na četinjačama dolazi
biotskih i abiotskih čimbenika te na pojavu globalnog borov četnjak, borov savijač, borov prelac i borove prizatopljenja.
Biljne bolesti i štetna entomofauna: defoli-latke, a zatim dolaze potkornjaci i kukci drvaši. Hrajatori
i potkornjaci su dominantan čimbenik zdravstvestove
ose šiškarice ugrožavaju urod žira.


nog stanja šuma toga područja. Tu dolazi gubar, hrastovi
savijači, veliki i mali mrazovac, jasenova grbica i


SREBRNO ODLIČJE ZA
mr. se. BRANKA BRADICA


Dr. sc. Miroslav Harapin


Na 51.seminaru Hrvatskog društva biljne zaštite,
koji je održan 6–9. veljače u Opatiji mr. sc. Branku
B r a d i ć u, dipl. ing. šum. dodijeljeno je priznanje: Povelja
sa srebrnom plaketom za razvoj i unaprjeđenje zaštite
šuma i ekologije na području Uprave šuma Bjelovar.


Branko Bradić je rođen 28. listopada 1943. godine i
Čazmi. Osnovnu školu završio je u Čazmi, gimnaziju u
Bjelovaru, a Šumarski fakultet u Zagrebu.


Nakon završenog studija 1968. g. počeo je raditi u
šumariji Čazma na poslovima zaštite šuma: sušenju brijesta
i na praćenju i suzbijanju gubara, koji je u to vrijeme
u hrastovim šumama činio velike štete. 1977. g. sudjelovao
je na Seminaru zaštite šuma u Katedri za zaštitu
šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu. To sudjelovanje
potaklo ga je da upiše postdiplomski studij, kojega je završio
1984. g., obranivši magistarski rad pod naslovom:
“Insekti defolijatori šumskog drveća i grmlja u nizinskim
šumama na području šumarije Čazma”, te postao
magistar iz područja biotehničkih znanosti.


Od tada se intenzivno bavi zaštitom šuma. Posebnu
pozornost posvećuje pojavi i praćenju biljnih bolesti,
štetne entomofaune i glodavaca, te suzbijanjem terestričkim
i avio metodama, primjenom ekološki najpovoljnijih
pesticida. U praksi je provodio suzbijanje tzv. ranih
štetnika (zlatokraj, mrazovci, hrastov savijač), zatim gubara,
hrastova četnjaka i dr. defolijatora, a posebice mišolikih
glodavaca. Provodio je suzbijanje hrastove pepelnice
u pomladku i u starim sastojinama terestrički atomizerom
i traktorskom prskalicom te avio suzbijanjem.


IZ SVIJETA GLJIVA


Godine 1986. osnovana je Potkomisija za zaštitu šuma.
B. Bradić je tada imenovan predsjednikom i vodio je
Potkomisiju do njenog ukidanja 1990. g. Od 2001. g. sudjeluje
na seminarima zaštite bilja u Opatiji s izlaganjima
kako slijedi: 2002. g.: Avio suzbijanje pepelnice 1991 do
2001. u UŠ Bjelovar; 2003. g.: Određivanje brojnosti i
suzbijanje glodavaca u UŠ Bjelovar; 2004. g.: Pojava i
suzbijanje ose listarice u UŠ Bjelovar; 2006. g.: Pojava i
suzbijanje hrastova minera u UŠ Bjelovar; 2007. g. 20
godina organizirane zaštite šuma u Hrvatskoj. U stručnim
časopisima objavio je radove iz područja zaštite šuma.


Magistar Bradić cijenjeni je stručnjak iz integrirane
zaštite šuma. Aktivni je suradnik Šumarskog fakulteta i
Šumarskog instituta. Spona je znanosti i primjene u
praksi. Srdačna čestitka kolegi Bradiću.


Dr. sc. Miroslav Harapin


GLJIVE ZVJEZDAČE


U razmjerno velikoj skupini nadzemnih gljiva trbušarki
(Gasteromycetes) posebno mjesto zauzimaju gljive
zvjezdače, najčešće u rodu Geaster. Ime im potječe odatle
jer se njihova vanjska ovojnica trbušastog tijela, egzoperidija,
zvjezdasto raspuca, a zvjezdani kraci se raz


dvoje i rašire, pa i podvinu ispod plodnog tijela, ispod
unutrašnje ovojnice ili endoperidije. U mladosti zvjezdače
imaju oblik jajeta svjetlije ili tamnije boje, pa ih je i
radi toga ponekad teško zamijetiti i prepoznati na tlu.