DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 89     <-- 89 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


LOVSTVO OTOKA RABA


Tragajući ustrajno za prošlošću šumarstva i lovstva
svog rodnog otoka, šumarnici doc. dr. sc. Željko Španjol
sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i
Vlatko S k o r u p , dipl. ing. šum., um. savjetnik Direkcije
“Hrvatskih šuma”, podariše nam knjigu Lovstvo
otoka Raba (Rab 2007), otevši zaboravu više od stoljeća
stare podatke i povijesne činjenice o lovnoj aktivnosti
otoka. Iako organizirano lovstvo na tom najšumovitijem
kvarnerskom otoku datira još s kraja 19. st.,
neposredan povod izdavanju knjige bila je okrugla
obljetnica – 75 godina rada i djelovanja Lovačkog društva
“Kunić” Rab (LD). To je društvo svoju prvu osnivačku
skupštinu, nakon potvrde Pravila društva od Kr.
banske uprave Savske banovine, održalo 19. listopada
1931. Od tog prvog dana pa sve do danas, društvo je
uspjelo sačuvati svu građu zahvaljujući dvojici
lovačkih “znalaca i vizionara”, pok. Jurju Legcu
(1905–1988) i danas počasnom članu društva, ujedno i
glavnom uredniku knjige, čilom osamdesetogodišnjaku
Franji Veziliću (r. 1927), koji je ne samo sačuvao
nego i kronološki i tematski sredio sav arhiv društva na
kojemu se temelji publikacija.


Knjiga je obima 356 stranica i razdijeljena uz uvodne
riječi predsjednika LD-a Marijana Devčića i gradonačelnika
Raba Željka Barčića, prof., u 13 poglavlja.
Ističući činjenicu da otok Rab s pripadajućim
mu manjim otocima i otočićima ima izuzetno povoljne


ne
uvjete za razvoj biljnog i životinjskog svijeta, autori i u
Uvodu (1) zaključuju da ne čudi stoga što u povijesti
lova na otoku bilježe više od stoljeća stare podatke o
lovnoj aktivnosti. “To je i rezultiralo organiziranjem


lovaca u asocijacije, kako bi mogli djelovati na dobrobit
životinjskog svijeta, ali – i hedonističkih pobuda”.
Osnovne značajke otoka Raba (2) sažetak je opsežne
knjige prvog autora Prirodna obilježja Raba (Rab/Zagreb
1995), pa ga ne treba posebno komentirati. Povijest
lovstva otoka Raba treći je najopsežniji, najvrijedniji i
najvjerodostojniji dio knjige, u kojemu je svaki iznijeti
podatak podvrgnut provjeri u izvorima, nikad prepušten
improvizaciji. To više nije slikovnica, tu se povijest
ne piše po sjećanjima već po faktima, istakao je na
predstavljanju knjige recenzent Alojzije F r k o vi ć. U
potpoglavlju Prvi počeci iznesen je podatak iz jednog
od putopisnih djela Bečanina Camilla Morgana
“Die Insel Arbe, ihre Jagd und ihr Wild” iz 1909. g., iz
kojega proizlazi da je na Rabu djelovao Lovački klub
za autorova prvog boravka na otoku 1889. g. Kao svojevrstan
preteča lovnog turizma Lovački je klub ne
samo organizirao lovove za strance (kako na otoku
tako i u kopnenom zaleđu) nego je vršio naseljavanja
raznim vrstama divljači, boreći se ustrajno protiv zamkara
i zvjerokradica koji su zaprijetili nestanku izvorne
kamenjarke. Klub je djelovao sve tamo do kraja dvadesetih
godina prošlog stoljeća, točnije do donošenja
Zakona o lovu iz 1931., kada je došlo do osnivanja
sadašnjeg LD-a. Posebno je obrađeno razdoblje djelovanje
LD-a do početka Drugog svjetskog rata, kada
travnja 1941. g. “zbog okupacije Italije prestaje rad
Društva” (a arhiv biva pomno sakriven), a posebno
njegova obnova od 1945. do sadašnjeg djelovanja u samostalnoj
i priznatoj RH. Na ukupno 120 (34 %) stranica
knjige za razdoblje od 1931. do 2006. g. u detalje


č


1. S predstavljanja knjige Lovstvo otoka Raba u gradu Rabu
27. prosinca 2006. Slijeva: Vlatko Skorup, Željko Barčić, Slika 2. Sa svečanosti p,Č„„ČČ:.,o„.,.,
Marijan Devćić, Željko Španjol i Alojzije Frković vijećnici Raba
(Foto: R. Jurić) (Foto: R. Jurić)