DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 88     <-- 88 -->        PDF

asocijacije. Razgovaralo se o visini članarine koju će
svaka zemlja članica uplaćivati u zajedničku blagajnu
asocijacije.


Na tematskom dijelu sjednice raspravljani su problemi
šuma i šumarstva u Sredozemlju te mogućnost
provedbe načela asocijacije Pro Silva Europa u tom


Slika 2. Prezentirane su “preborne” bukove sastojine u oblasti
Ardena, iste one o kojima je u nas često pisao akademik
Dušan Klepac. Iako dendrometrijski podaci za prezentirane
sastojine ukazuju na njihovu prebornu strukturu, nedostatak
priliva i kvalitetnih stabala u njihovu srednjem
sloju ne govore u prilog trajne uporabe klasičnoga prebornoga
gospodarenja u kompleksima bukovih šuma.


Slika 3. Prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka u grupama. Slični
primjeri mogu se vidjeti i u nas, primjerice u Park-šumi
Maksimir. U gospodarskim hrastovim šumama u nas ovakvih
primjera nema.


području. Uvodno izlaganje priredio je predstavnik
Španjolske. Istaknuo je kako je Sredozemlje prostrano
područje koje povezuje mnoge zemlje različitog povijesnog
naslijeđa i odnosa prema šumskim ekosustavima.
To je područje specifično po stanišnim i sastojinskim
prilikama posebice degradaciji, niskoj drvnoj zalihi
i prirastu te ekstenzivnom gospodarenju šumama.


s: 4. Prezentirani primjer postupne konverzije smrekove monokulture
umjetno oblikovanim grupama autohtonih bjea.
očuvanje ovakvih grupa mlađim razvojnim stadijima od
u
divljači.


Na šume i šumarstvo posebice utječu požari i ekspanzija
turizma. U raspravi je ukazano na glavna polazišta
svake rasprave o šumama i šumarstvu u Sredozemlju:
požare, stočarstvo, nedostatak prirodnoga pomlađivanja
i općekorisne funkcije šuma. Zaključeno je kako
treba oformiti posebnu radnu skupinu koja će pripremiti
polazišta za primjenu načela prirodnoga gospodarenja
šumama u Sredozemlju. Radna skupina okupit će
se u tijekom 2007. godine u Španjolskoj. Hrvatska će
se uključiti u ovu radnu skupinu.


Najavljen je kongres asocijacije Pro Silva Europa.
Kongres će se održati 18–21. lipnja 2008. godine u
južnoj Njemačkoj (Freudenstadt), i to povodom 100.
obljetnice uvođenja prebornog gospodarenja u tom
području. Naslov kongresa glasi: “Prirodne šume – garancija
gospodarskog boljitka”.


Belgijski domaćini na ekskurzijama su prezentirali
sljedeće primjere iz njihove prakse:


1.
konverziju nasada topola u mješovite raznodobne
sastojine autohtonih vrsta drveća (Slika 1).
2.
prebornu sječu u bukovim sastojinama (Slika 2).
3.
prirodno pomlađivanje hrasta lužnjaka u grupama te
racionalizaciju njege hrastova mladika čišćenjem
(Slika 3).
4.
konverziju smrekovih monokultura u raznodobne
mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća (Slika 4).
Igor Anić, Milan Oršanić
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu