DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Društvo je radilo na općem prosvjećivanju i na organizaciji
tečajeva za stažiste. Tako je u vremenu od
1951. do 1981. godine kroz tečajeve prošlo 3483 polaznika.
Više tečajeva organizirano je i poslije Domovinskog
rata.


Godine 1925. na inicijativu Društva održana je
glavna skupština, na kojoj su se okupili predstavnici


MEĐUNARODNA SURADNJA


svih lovačkih društava, te izabrana uprava “Saveza lovačkih
društava Hrvatske i Slavonije”. Prvi predsjednik
bio je dr. Milovan Z o r i či ć , a tajnik je bio naš istaknuti
šumar i pisac lovačke literature inž. Ivo Č e o v
i ć , obojica članovi Društva.


Nakon toga “Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva”
prestaje biti službeni predstavnik hrvatskih
lovaca, ali je i dalje aktivno na svim područjima vezanim
za unapređenje lovstva.


Krajem 80-ih broj članova iznosio je oko 1600, a
sada taj broj iznosi oko 600 članova. Članovi se sastaju
u prostorijama Društva u Gajevoj ulici broj 6, gdje im
je na raspolaganju bogata lovačka literatura i sredstva
informiranja. Mnogi šumari godinama su davali velik
doprinos radu Društva, a i danas su mnogi inženjeri i
tehničari šumarstva članovi Društva. U Upravnom odboru
su trojica šumara, a dopredsjednik društva je
Slavko Ho r v a t in o vi ć dipl. ing. šumarstva.


Svečanom obilježavanju 125. obljetnice nisu nazočili
predstavnici “Hrvatskog lovačkog saveza” zbog
nesuglasica koje proizlaze iz zahtjeva HLS-a da se
Društvo za gajenje lova i ribarstva učlani u HLS preko
Županijskog lovačkog saveza, a ne izravno. Društvo
opravdano smatra, da glede povijesne uloge, osnivačke
zasluge, te dosadašnje prakse, zaslužuje izravno
učlanjenje, jer djelovanje Društva nije vezano samo za
jednu županiju. Povijesna uloga, program rada, ciljevi
u promicanju lovstva, kao i činjenica da Društvo nema
svoje lovište, izdvajaju ga i čine različitim od uobičajenih
lovačkih udruga.


Ovakvi odnosi ne mogu biti na dobrobit hrvatskog
lovstva i bacaju sjenu na ovaj vrijedni jubilej, kojim bi
se svi zajedno trebali ponositi.


Frane Grospić


NASTAVNA I ZNANSTVENA SURADNJA ZAGREBAČKOG
I SARAJEVSKOG ŠUMARSKOG FAKULTETA


S obzirom na fitogeografske veze hrvatskih i bosansko-
hercegovačkih šuma nameće se potreba suradnje
šumara dviju susjednih zemalja u stručnom, znanstvenom
i obrazovnom sustavu. U posljednjem desetljeću
bilo je dosta zajedničkih susreta naših šumara. Isto
tako nastavnici Šumarskog fakulteta iz Zagreba sudionici
su u izvođenju nastave na Šumarskom fakultetu u
Sarajevu, u povjerenstvima za magistarske i doktorske


radove, te u drugim povjerenstvima koji se tiču znanstveno-
nastavne djelatnosti. U posljednje vrijeme planiraju
se zajednički oblici suradnje. Oba su fakulteta
2003. godine sklopila sporazum o zajedničkoj suradnji.


Na osnovi toga sporazuma, suvremenih potreba u
nas i stremljenja u modrenom svijetu, predstojnik Zavoda
za zaštitu šuma i lovno gospodarenje Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Milan G l a v a š izra
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 86     <-- 86 -->        PDF

dio je program za posjet kolega iz Sarajeva. Na poziv
dekana Šumarskog fakulteta u Zagrebu, gospodina
prof. dr. sc. Joze Franjića, u Zagrebu su u vremenu
od 20–23. studenog 2006. godine boravili doc. dr. sc.
Mirza D a u t b a ši ć , predstojnik Katedre za zaštitu
šuma i urbanog zelenila i iz istoga Zavoda dr. sc. Tarik
Treštić, prodekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu.


U trodnevnom zajedničkom susretu u Zagrebu
aktivnosti su bile usmjerene na nastavne, gospodarske,
znanstvene i publicističke potrebe o čemu izvješćujemo
u daljnjem tekstu.


Prvog dana boravka, 21. 11. 2006. godine, nakon
kraćeg sastanka u prostorijama Zavoda za zaštitu šuma
i lovno gospodarenje, doc. dr. sc. Mirza Dautbašić održao
je predavanje za studente, nastavnike Fakulteta,
istraživače Šumarskog instituta u Jastrebarskom i zainteresirane
zaposlenike “Hrvatskih šuma”. Tema predavanja
bila je: “Lisni mineri i njihova potencijalna prijetnja
biljnim zajednicama”. Doc. dr. sc. Mirza Dautbašić
je, u predavanju koje je trajalo dva sata, upoznao
prisutne s osnovnim pojmovima i simptomima prisutnosti
ovih štetnika, rezultatima dosadašnjih istraživanja,
najznačajnijim predstavnicima ove skupine kukaca
i mjerama kontrole i suzbijanja. Predavanje je bilo
sadržajno, razumljivo i kvalitetno, i sudeći prema
aplauzu slušatelja vrlo uspješno. Nakon predavanja
uslijedio je obilazak prostorija Zavoda i kratko druženje
i razmjena informacija sa zaposlenicima ovog dijela
Fakulteta. Zatim su isti posjetili i preostale prostore
novog kompleksa Šumarskog fakulteta u Zagrebu i
uvjerili se u visoke smještajne kvalitete novog prostora,
koji će nesumnjivo biti najmoderniji prostor ove namjene
u Europi. Ručak i nastavak razgovora o budućoj
suradnji oba fakulteta i njihovih organizacijskih dijelova
uslijedili su u Dotršćini u neposrednoj blizini zagrebačkog
parka Maksimir. Radnom sastanku bili su nazočni
dekan Fakulteta prof. dr. sc. Jozo Franjić, prodekan
za nastavu doc. dr. sc. Milan O r š a n i ć , predstojnik
Zavoda za zaštitu šuma i lovno gospodarenje prof.
dr. sc. Milan Glavaš i članovi Zavoda za zaštitu šuma i
lovno gospodarenje doc. dr. sc. Josip Ma rg a l e ti ć i
doc. dr. sc. Danko Diminić. U razgovoru smo se dotakli
važnih tema funkcioniranja dva fakulteta u novim
okolnostima karakterističnim po reformskim procesima
u visokom obrazovanju. Dekan fakulteta sa svojim
suradnicima ponudio je punu podršku u savladavanju
aktualnih problema u odvijanju nastavnog procesa i istraživanja
na Šumarskom fakultetu u Sarajevu.


Naglašena je potreba daljnjeg unapređenja naših
odnosa, regionalnog povezivanja, kroz istraživačke
programe i zajednički nastup u publiciranju postignutih
rezultata. Sugerirano je također da se obnove stručne
posjete studenata i nastavnika sarajevskog fakulteta
nizinskim šumama Hrvatske.


Drugog dana boravka upriličena je posjeta Šumarskom
institutu u Jastrebarskom – Odjelu za zaštitu šuma
i lovstva. Boravak na ovoj instituciji posvećen je
funkcioniranju monitoringa štetnih agenasa u šumarstvu
i iskustvima osoblja Instituta u obavljanju poslova
dijagnozno-prognozne službe. Nakon srdačne dobrodošlice
s poslovima Instituta i organizacijskom strukturom
ove ustanove upoznao nas je dr. sc. Milan Perek
, voditelj Odjela za Zaštitu šuma i lovstvo. Institut


n
u Jastrebarskom je nedavno proslavio 30 godina postojanja.
Ovaj podatak jasno govori o ustanovi i iskustvu
zaposlenika na obavljanju stručnih poslova u oblasti
šumarstva. Nakon uvodnog dijela izlaganja, kolege s
Odjela predstavili su osnovne zadatke kojima se bave u


i su o
sklopu istraživanja
aa i pružanja stručnih usluga. Dobar


j i
dio poslova Instituta financiraju “Hrvatske šume”. Međutim,
prema novim zakonskim propisima, Institut je
naveden kao ustanova za pružanje specijalističkih
usluga u oblasti zaštite biljaka, što je osnova za njegovo
daljnje jačanje i financiranje na državnoj razini. S
problematikom praćenja, prognoze i suzbijanja gubara
upoznao nas je mr. sc. Boris L io v i ć. Istaknuti su neki
praktični problemi u prikupljanju informacija o štetnicima
koje je potrebno imati u vidu i pri skoroj organizaciji
monitoringa štetnika u Bosni i Hercegovini. O
mrazovcima, značajnim štetnicima hrastovih šuma,
govorila je mr. sc. Dinka Matošević. Bilo je govora
i o hrastovoj pepelnici, pratećem problemu obnove
hrastovih šuma nakon šteta od kukaca od defolijatora.
Odjel za zaštitu šuma i lovstvo realizira i nekoliko projekata
iz oblasti zaštite šuma i urbanog zelenila među
kojima su istraživanje zdravstvenog stanja sastojine pitomog
kestena, divljeg kestena i johe. Zadatke na svojim
projektima predstavili su mr. sc. Sanja Novak-
Agbaba i mr. sc. Miljenko Županić. U diskusiji po
pojedinim tematskim cjelinama uzeli su učešće i prof.
dr. sc. Milan Glavaš i izv. prof. dr. sc. Boris H r a š o vec.
Nakon radnog sastanka upriličen je obilazak
Odjela i upoznavanje s ostalim zaposlenicima ovog organizacijskog
dijela Instituta, a potom ručak u obližnjem
restoranu gdje su nastavljeni razgovori o pravcima
i mogućnostima buduće suradnje.
Trećeg dana boravka posjetili smo “Hrvatske
šume”, Odjel za ekologiju, gdje smo srdačno primljeni
od mr. sc. Petra J u r j e v i ća , voditelja ovog odjela.
Tijekom ove posjete naglašeni su praktični problemi u
kontroli suzbijanja uzročnika bolesti i štetnika u šumama,
nabavka fitofarmaceutskih preparata, problemi gašenja
požara i dr. Istog dana posjetili smo i Hrvatsko
šumarsko društvo i uredništvo časopisa “Šumarski
list”, u čijim smo prostorijama nastavili naše razgovore.
S povijesti i aktualnom problematikom funkcioniranja
Društva upoznao nas je tajnik, dipl. ing. šumarstva
Damir Delač. Razgovor je bio iznimno zanimljiv
i ponudio je mnogo korisnih informacija za una