DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Društvo je radilo na općem prosvjećivanju i na organizaciji
tečajeva za stažiste. Tako je u vremenu od
1951. do 1981. godine kroz tečajeve prošlo 3483 polaznika.
Više tečajeva organizirano je i poslije Domovinskog
rata.


Godine 1925. na inicijativu Društva održana je
glavna skupština, na kojoj su se okupili predstavnici


MEĐUNARODNA SURADNJA


svih lovačkih društava, te izabrana uprava “Saveza lovačkih
društava Hrvatske i Slavonije”. Prvi predsjednik
bio je dr. Milovan Z o r i či ć , a tajnik je bio naš istaknuti
šumar i pisac lovačke literature inž. Ivo Č e o v
i ć , obojica članovi Društva.


Nakon toga “Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva”
prestaje biti službeni predstavnik hrvatskih
lovaca, ali je i dalje aktivno na svim područjima vezanim
za unapređenje lovstva.


Krajem 80-ih broj članova iznosio je oko 1600, a
sada taj broj iznosi oko 600 članova. Članovi se sastaju
u prostorijama Društva u Gajevoj ulici broj 6, gdje im
je na raspolaganju bogata lovačka literatura i sredstva
informiranja. Mnogi šumari godinama su davali velik
doprinos radu Društva, a i danas su mnogi inženjeri i
tehničari šumarstva članovi Društva. U Upravnom odboru
su trojica šumara, a dopredsjednik društva je
Slavko Ho r v a t in o vi ć dipl. ing. šumarstva.


Svečanom obilježavanju 125. obljetnice nisu nazočili
predstavnici “Hrvatskog lovačkog saveza” zbog
nesuglasica koje proizlaze iz zahtjeva HLS-a da se
Društvo za gajenje lova i ribarstva učlani u HLS preko
Županijskog lovačkog saveza, a ne izravno. Društvo
opravdano smatra, da glede povijesne uloge, osnivačke
zasluge, te dosadašnje prakse, zaslužuje izravno
učlanjenje, jer djelovanje Društva nije vezano samo za
jednu županiju. Povijesna uloga, program rada, ciljevi
u promicanju lovstva, kao i činjenica da Društvo nema
svoje lovište, izdvajaju ga i čine različitim od uobičajenih
lovačkih udruga.


Ovakvi odnosi ne mogu biti na dobrobit hrvatskog
lovstva i bacaju sjenu na ovaj vrijedni jubilej, kojim bi
se svi zajedno trebali ponositi.


Frane Grospić


NASTAVNA I ZNANSTVENA SURADNJA ZAGREBAČKOG
I SARAJEVSKOG ŠUMARSKOG FAKULTETA


S obzirom na fitogeografske veze hrvatskih i bosansko-
hercegovačkih šuma nameće se potreba suradnje
šumara dviju susjednih zemalja u stručnom, znanstvenom
i obrazovnom sustavu. U posljednjem desetljeću
bilo je dosta zajedničkih susreta naših šumara. Isto
tako nastavnici Šumarskog fakulteta iz Zagreba sudionici
su u izvođenju nastave na Šumarskom fakultetu u
Sarajevu, u povjerenstvima za magistarske i doktorske


radove, te u drugim povjerenstvima koji se tiču znanstveno-
nastavne djelatnosti. U posljednje vrijeme planiraju
se zajednički oblici suradnje. Oba su fakulteta
2003. godine sklopila sporazum o zajedničkoj suradnji.


Na osnovi toga sporazuma, suvremenih potreba u
nas i stremljenja u modrenom svijetu, predstojnik Zavoda
za zaštitu šuma i lovno gospodarenje Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Milan G l a v a š izra