DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 84     <-- 84 -->        PDF

HRVATSKO DRUŠTVO ZA GAJENJE LOVA I RIBARSTVA
proslavilo je 125. obljetnicu organiziranog lovstva u Hrvatskoj


Dana 30. siječnja svečanom sjednicom Upravnog
odbora obilježen je u Hrvatskom društvu za gajenje
lova i ribarstva vrijedan jubilej – 125. obljetnica organiziranog
lovstva u Hrvatskoj. Svečana sjednica održana
je u prostorijama Društva u nazočnosti pedesetak
članova i uzvanika.


Pozdravni govor održao je predsjednik Društva
gosp. Ognjen K r aj a či ć , pozdravio goste i članove i
ukratko evocirao uspomene na povijesne dane i važnije
događaje tijekom dugog postojanja Društva.


Od uzvanika posebno je pozdravio gđu Tatjanu
Holjevac, predsjednicu Gradske skupštine, generale
Antuna Tu s a i Petra S ti p e t i ća , te predstavnike Kinološkog
i Ribolovnog saveza.


Nakon službenog dijela sudionici proslave pozvani
su na zajedničku zakusku u restoran “Katedralis”, gdje
je nastavljeno druženje uz ugodne razgovore .


Donosimo kratki pregled najvažnijih događaja iz
bogate povijesti Društva: (koji je za ovu prigodu tiskan


b
u maloj knjižici)


Poneseni slobodarskim duhom novog vremena
uzrokovanog ukidanjem feudalnog uređenja i kmetstva,
hrvatski lovci su se pobrinuli da stvore nove forme pomoću
kojih će uspješno zaštititi divljač i unaprijediti
stanje lovstva. Treći u Europi i prvi u njenom jugoistočnom
dijelu, osnovali su lovačku organizaciju pod


in H


imenom “Društvo za obranu lova u Kraljevini
ii Hrvatil
je Kra


skoj i Slavoniji“. Pravila tog Društva odobrila
aa
ljevska zemaljska vlada.


Bilo je to 22. prosinca 1881. godine, a 28. siječnja
1882. godine održana je prva godišnja skupština.


Za prvog predsjednika izabran je grof Đuro Jelač
i ć ml., a za tajnika dr. Josip F o n . Članovi Društva
bili su redoviti, utemeljitelji i počasni. Godine 1881.
Društvo donosi nova pravila i mijenja naziv u “Prvo
opće hrvatsko društvo za gojenje lova i ribarstva”.


Godine 1892. Društvo počinje s izdavanjem glasila
pod imenom “Viestnik prvoga općega družtva za gojenje
lova i ribarstva”, a uređuje ga Kraljevski državni
nadšumar, tajnik Društva Fran Žaver Kesterčanek.


Godine 1919. na prijedlog dr. Milovana Zoričića
Društvo, nakon više promjena, dobiva svoje konačno
ime “Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva“ s zadatkom:
da održava lovačke sastanke na raznim mjestima
Hrvatske, da koordinira rad Društva u domovini i
inozemstvu, da sakuplja znanstvena djela, da izdaje
stručni časopis, da priprema lovačke izložbe, da se
zalaže za provođenje lovačkih propisa, da podupire
unapređenje lovstva i uzgajanja divljači, da se bori protiv
zvjerokradica i krivolova, te brine o sigurnosti lovočuvarskog
osoblja i njihovih obitelji.


Društvo je, baveći se svim pitanjima lovstva, pokrenulo
aktivnost oko uporabe čistokrvnih pasa, te je to
praktički početak hrvatske kinologije. U početku rada
aktivan je ribolovni dio Društva koji se postepeno izdvajao
iz zajedničkog korijena. Posebno je aktivna streljačka
sekcija “Streljački klub”, koja 1913. godine
organizira prvo nagradno natjecanje u trapu.


Plodni rad Društva osobito se pokazao u sudjelovanju
i organiziranju lovačkih izložbi: 1896 u Budimpešti,
1899, 1900, 1902, 1925, 1928. g. u Zagrebu, te
1937. g. u Berlinu.