DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 83     <-- 83 -->        PDF

no osnutkom sadanje naše t. zv. šumarske akademije prislonjene
uz filozofski fakultet, nije njegova krivnja, da je
to nedonošće krivim putem pošlo, već je to djelo žalibože
drugih faktora, koji ovako važna lih stručna pitanja, po
svojem – recimo blago – diletantskom nazoru rješavaju!


Godine 1887. izdade prvo izdanje “Zbirke zakona
šum. i zakona o lovu”, koje je godine 1898 izašlo u drugom
znatno popunjenom izdanju.


Godine 1888 izdade djelce “Bescbreibung des Pfisterschen
patentieren Imprägnirungs Verfahrens”.


Godine 1889 ponukom blagopokojnog liječnika Dra
Josipa Fona i drugih prijatelja lova i ribarstva, osnovao
je i u život priveo godine 1890 “I . opće hrvatsko društvo
za gojenje lova i ribarstva”, kojemu je pokroviteljem
Njegova Visost nadvojvoda Franjo Ferdinand.


Istomu je društvu od prvog početka utemeljitelj i tajnik,
a malo kasnije postade i urednikom ilustrovanog
mjesečnika “Lovačko ribarski viestnik”, kodi sada već
15 godina uredjuje.


Prigodom godine 1891 obdržavane “jubilarne šumarsko
gospodarske izložbe” bilo mu je povjereno uredjenje
šum. lovačkog odjelenja koju je zadaću kako je
poznato baš sjajno riješio. Tom je prilikom podjedno šumarskom
društvu od čistog dobitka nenadano privredio
glavnicu od 15.000 kr. koja sačinjava temelj današnje
društvene imovine.


U jeseni godine 1892 bude uslijed osobnih opreka sa
tadanjim šefom šumarstva, iznenada navodno službe
radi premješten k županijskoj oblasti u Varaždin.


Usljed toga morade onda napustiti svoj daljnji rad u
šumarskom društvu, nu već u jesen 1893 godine istupi iz
šumarsko tehničke službe kod političke uprave, primiv
nakon smrti profesora Kiseljaka ispražnjeno mjesto na
križevačkom zavodu.


Godine 1894 na poziv poznatog bečkog nakladnika


H. Gitsbhmanna sudjelovao je kao suradnik djela “Die
Land und Forst-Wirtschaft Oestereich-Ungarn, in Bosnien
und in der Hercegovina im Jahre 1893”. Godine
1885 izdade djelce “Službeni naputak za nadzirače lova
u Hrvatskoj i Slavoniji”, a godine 1896 izdade zemaljska
vlada u svojoj nakladi omašno djelo “Lovstvo” kao pomoćnu
knjigu za slušatelje i ostale prijatelje lovstva.
Njegovoj inicijativi i nastojanju valja pripisati takodjer
lijepi uspjeh lovačkih izložba počam od godine 1899 i
dalje u Zagrebu, a i na izložbi godine 1896 u Budimpešti.
Da je kao profesor poduzimao i opet više naučnih
putovanja u Austrijske krajeve, kao i u Madjarsku, napose
da prouči uredjenje šumarske akademije u Ščavnici,
a onda u Bosnu i Dalmaciju dovoljno je da naglasim
samo, jer je dobro poznat svakomu šumaru neumorni i
radini duh našeg štovanog svečara.


Dokinućem šumarskog učilišta u Križevcih god.
1899 ter istodobnim otvorenjem šumarske akademije u
Zagrebu, bude na vlastitu molbu dodieljen na službova


nje šumarskom odsjeku zemaljske vlade. Ovdje ga zapade
suradništvo oko priredjivanja hrvatskog šumarskog
odjela na svjetskoj izložbi u Parizu.


Kada je pako onda godine 1900 na baš naročito i
njegovim nastojanjem novo ustrojenoj šumarskoj akademiji
nastala potreba namještenja i daljnjih šum.
stručnih profesorskih sila, nije se usprkos raznih protivština
moglo mimoići ni njegova ličnost, i tako bje ljeti
1900 i opet pozvan za učitelja predmetah šum. proizvedne
struke, gdje ga je uz drugove čekala i častna mu i teška
zadaća, da isti zavod postepeno podigne na onaj
znanstveni stupanj kako to velika važnost baš šumarstva
po našu domovinu doista i zahtjeva.


Da je za svoj mučni i naporni rad dobio razna priznanja
spominjem tek nuzgredno, jer je, košto je to žalibože
kod nas obično, i mnogu neugodnu borbu i omalovaženje
pretrpjeti morao, a da i danas jošte nije naša
šumarska akademija onako uredjena, kako bi morala
biti (da nas nemogu Šćavnica i Beč zapostavljati gdje je
već drugu godinu 4 - godišnje naukovanje uvedeno, a
kod nas se na to ni sada ne misli). To sigurno i on najbolje
osjeća.


Nu sve razne dosadanje zaprijeke oko razvitka naše
struke znao je naš svečar svojom agilnošću i ustrajnošću
svladati, pak diveći se tomu radu, a da i mladje
pobudim na tako uspješan rad, dadoh oduška mojem
srcu, a i svih prisutnih na ovogodišnjoj šumarskoj skupštini,
da tako i njekim vanjskim znakom dademo počast
mužu, koji je uz najteže prilike, gdje se je naša struka tek
počela razvijati, a neukih i zlobnih na pretek, koji razne
zaprieke stavljahu, a on ostao uviek isti, pak da i nadalje
mladenačkim žarom za svoju lijepu struku radi, te da
nam kao požrtvovni radnik, a kao zlato čist i pošten karakter
uzorom služi. U to ime da nam ga Svevišnji uzdrži
još dugi niz godina, pak da mu i 50 god. šumarsko literarnog
rada čestitati mogu.”


Dragutin Laksar


Nažalost, dobre želje Kesterčanekovog suvremenika
D. Laksara nisu se ostvarile. Već 1908. g. Kesterčanek
se zbog slabijeg zdravlja i preopterećenosti zahvalio
na uredništvu Šum. lista. Osim toga, 1911. g.
doživio je osobnu i obiteljsku tragediju, jer mu je
umrla supruga Marija rođ. pl. Maravić. Posljednjih godina
života sve je više pobolijevao i nakon bezuspješnog
liječenja u Topuskom i Rogaškoj Slatini umro je u
Zagrebu 21. 8. 1915. g. Pokopan je na zagrebačkom
groblju Mirogoj, gdje počiva u miru sa suprugom Marijom
(1862–1911) i kćerkom Sidonijom (1886–1977).


Ime profesora Frana Žavera Kesterčaneka ostat će
trajno zabilježeno, jer je svojim ukupnim djelovanjem
utjecao na razvoj znanosti, struke i stručne literature na
području šumarstva i lovstva u Hrvatskoj.


Mladen Skoko, dipl. ing. šum.