DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 73     <-- 73 -->        PDF

R. Sabadi: PROMOCIJA ŠUMSKIH I DRVNIH PROIZVODA SAJMOVANJEM Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 61-74
Ne treba međutim ovo promatrati pojednostavnjeno. održavati standard življenja i društvene troškove, itd.
Rat i posljedice rata, nastojanje Hrvatske da uđe u EZ i Ne bi se moglo posumnjati u zaključak, da su strani
obveze koje iz tog proistječu, imaju velik utjecaj na izlagači grupa proizvoda 1–3 spomenutih naprijed u najopćegospodarsku
sliku, sajmovanje je samo odraz te sivećem
broju slučajeva dolazili s tehnički i tehnološki dotuacije.
Npr. Hrvatska mora srediti vlastito gospodartjeranim
proizvodima, kakvi se u Hrvatskoj ne proizvode
stvo. Bez obzira na drukčija mišljenja, čvrst odnos do-uglavnom zbog tehničko-tehnološke zaostalosti, da bi ih
maće valute prema € i US$ na hrvatsko gospodarstvo, u plasirali pretežito na hrvatskom tržištu i samo iznimno


biti na nižem razvojnom stupnju, djeluje stimulirajuće na eventualnim kupcima izvanhrvatskog domicila.
uvoz, kojemu domaća proizvodnja ne može konkurirati.
Iz toga započinje vrzino kolo, bez konkurentne sposobnosti
nema svrsishodnih i racionalnih investicija, bez
njih nema potrebnog gospodarskog rasta koji je u stanju


* Izvor – Source: ZV – Služba za istraživanje i razvoj
(IISZV – Integralni Informacijski sistem Zagrebačkog Velesajma
Zagreb Fair – Dept. for research and development
Slika 7. Kretanje sajmovnog udjela izlagača i površine izlaganja na prostoru Zagrebačkog jesenskog velesajma
hrvatske industrije celuloze i papira
Fig. 7 The development in exhibiting participation on Zagreb autumn fair of croatian pulp and paper industries*


* Izvor – Source: ZV – Služba za istraživanje i razvoj
(IISZV – Integralni Informacijski sistem Zagrebačkog Velesajma
Zagreb Fair – Dept. for research and development
Slika 8. Kretanje sajmovnog udjela izlagača i površine izlaganja na prostoru Zagrebačkog jesenskog velesajma
inozemnih proizvođača celuloze i papira
Fig. 8 The development in exhibiting participation on Zagreb autumn fair of foreign manufacturers of pulp and paper*