DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 70     <-- 70 -->        PDF

R. Sabadi: PROMOCIJA ŠUMSKIH I DRVNIH PROIZVODA SAJMOVANJEM Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 61-74
Papiri za domaćinstvo i higijenski papiri – Papiers de ménage et papiers hygiénique


Higijenski papiri, papirni ubrusi, papiri za brisanje,
higijenski ubrusi, koji se rabe u domaćinstvu i izvan,
Vata od celuloze, tkanina od vate i krep-papir
– Ouate de cel tissu ouate, papier-serviette et papier crepé
uključiv proizvode za bolničku i medicinsku uporabu
– Papier hygiénique, papier-serviette, papier a demaquiller,
serviettes hygiénique. utilisées dans les foyers et au dehors,
y compris produits a usage hospitalier et médical lulose
Slika 1. Klasifikacija kakvoće papira i njihova finalna uporaba


Fig. 1 Classificaation des qualités de papiers et de leurs utilisation finales


Pod imenom OSB valja podrazumijevati građevinske ploče (1) Waferboard WB, (2) Oriented


Slika 2. Komponente grupa šumskih proizvoda
Fig. 2 Components of forest products groups