DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 68     <-- 68 -->        PDF

R. Sabadi: PROMOCIJA ŠUMSKIH I DRVNIH PROIZVODA SAJMOVANJEM
Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 61-74
Unatoč mnoštvu supstituta potražnja za prvotnim
tvorivima ostaje, pa je očigledno da supstituti pokrivaju
samo rastuću potražnju, nastalu kao rezultat povećanja
broja stanovnika i njihove kupovne moći, uz proizvodnju
prvotnih tvoriva koja ostaje prilično konstantnom.
Kako se u takvim slučajevima nikada zapravo nije radilo
o trgovini homogenim proizvodima, oni su tvorili
tržišnu strukturu monopolističke konkurencije i diferenciranog
oligopola (npr. sintetska sukna kao zamjena za
vunenu tkaninu Trevira i sl., ili sint. vlakna – rayon, nylon,
viskoza i sl.) ili u drvnoj branši frunir kao zamjena
za masivno drvo, lamel parket kao zamjena za klasične
drvene podove, različite drvne ploče kao zamjena za
masivno drvo (npr. iveraste ploče, OSB ploče, ploče
vlaknatice, MDF ploče i td.).13 Nova gospodarska kretanja
okrupnjivanja proizvodnje u pilanarstvu, proizvodnji
drvnih ploča, celuloze i papira upravo pokazuju kako
se u kratkom razdoblju (zahvaljujući velikoj koncentraciji
kapitala)´proizvodnja diferenciranih proizvoda
(reproduktivnih sirovina iz 2. faze – tj. iz drva u reproduktivna
tvoriva, ploče, piljena građa, furniri, papir i celuloza)
iz strukture monopolističke konkurencije seli u
tržišnu strukturu diferenciranog oligopola.14


Limiti postavljeni sječama sučeljavaju se s potražnjom
rastuće i sve bogatije populacije, pa cijene drvu i
drvnim proizvodima, nezavisno o nemonetarnim vrijednostima
šuma, imaju tendenciju rasta, što potvrđuje
tezu da se kada je o drvu i proizvodima riječ, radi o
luksuznim proizvodima, tj. onima čiji je elasticitet potražnje
u odnosu na dohodak stanovništva eM > 1. I ova
teza je već potvrđena time što proizvođači iz drvne


13 Sabadi, 1982., Ekonomika – Osnovi gospodarske analize u šum


arstvu i drvnoj industriji, Sveuč. u Zagrebu, Liber
14 Uz značajnu ekonomiju obujma, sve manji broj proizvođača za


dovoljava tržišnu potražnju pa se u strukturi diferenciranog oli


gopola sve više smanjuje broj proizvođača, Sabadi, ibid.


branše svakodnevno donose nove poluproizvode od
drva (drvne ploče, prstasto spojene elemente, lamelirane
elemente, itd.) na tržište da bi odgovorili toj rastućoj
potražnji.


Pokazalo se, pri današnjem stanju tehnike i tehnologije,
da je drvo zadržalo, kao masiv ili reproduktivna
sirovina (drvne ploče npr.), važnu ulogu u životu čovječanstva
i po svemu sudeći će ju i zadržati. Ubrzane
invencije novih supstituta i njihov sve veći broj i kakvoća,
imaju dakako velik utjecaj na tom tržištu diferenciranog
oligopola i monopolističke konkurencije,
tako da drvo ponegdje gotovo da nestaje ili je značajno
istisnuto, npr. pri izradi drvenih prozora koje sve više
zamjenjuju alu-i plastični, zatim sve veća uporaba metala
pri izradi namještaja itd.


U daljem gospodarskom razvoju svijeta sve je vjerojatnije
da će:


1.
šumom obrasle zemlje u razvoju biti sve više primorane
na čuvanje svojeg šumskog bogatstva, tako
da se može racionalno očekivati da će sljedeće desetljeće
susresti čvrsto limitiranu ponudu drva, kako
materijala za proizvodnju stanova, kuća i njihove
opreme;
2.
da će se sve više pojavljivati supstituti za masivno
drvo. Pri tom valja voditi računa da će, kada se radi
o tvorevinama od drva, ponuda drvnih sirovina biti
limitirana aktualnom ponudom iz etata;
3.
pojava nedrvnih supstituta za drvo izgleda neće
ugroziti potražnju za drvom, pa se može racionalno
očekivati da će udio šumskoprivredne grane u industrijski
razvijenim zemljama ostati prilično konstantan,
tj. od 1,2 do 3,5 % od GDP.
Ostvari li se naprijed pobrojano, proizlazi da će šumom
bogata Hrvatska imati uz ostale resurse, značajan
udio i iz šumarstva i šumskih industrija.


Finalna uporaba različitih kakvoća papira – Utilisation finales des diverses qualités de papiers


KATEGORIJA– CATÉGORIE


Bezdrvni premazni papir s manje od 10 % drvenjače ili


termomehaničke celuloze – Couché sans bois, avec moins


que 10 % de pâte mécanique ou thermomécanique


Bezdrvni nepremazani papir – Non couché sans bois


Premazni papir s 10 % drvenjače uključiv tanke papire
malog formata – Couché avec bois (y compris papiers
couché minces)


Nepremazni papir s drvenjačom (uključiv posebno valjane


i novinske papire bolje kakvoće) – Non couché avec bois


(y compris papier supercalandré et papier journal


FINALNAUPORABA– UTILISATIONS FINALES
Tiskarski papir visoke kakvoće rabljen za opće publikacije,
specijalne revije i knjige – Papier impresssion de trés
grande qualité utilisé pour la publicité générale,
les revues spécialisées et les livres
Papir za fotokopiranje i umnažanje, papir u rolama, papir
za škole, papir za pisma, knjige i promptne otiske –
Photocopie et reproduction par duplicateur, papeterie
en continu, livres et impressions sur place
Specijalne revije, direktne publikacije i prodajni katalozi
koje se razašilju poštom, prospekti – Revues spécialisée,
publicité directe par la poste et catalogues de vente
par correspondance, encarts
Revije velike tiraže, dodaci dnevnim listovima, godišnjaci,
brošure – Revues agrand tirage, suppléments de journaux,
annuaires, livres brochés de meilleure qualité)