DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 65     <-- 65 -->        PDF

R. Sabadi: PROMOCIJA ŠUMSKIH I DRVNIH PROIZVODA SAJMOVANJEM Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 61-74
Domovinski rat i njegovo naslijeđe značilo je za
Hrvatsku značajno smanjenje tržišta, jer je otpalo 3 teritorija
bivše države, potpun prijelaz na tržišno gospodarstvo
i napuštanje preostalih tragova središnjeg planiranja,
uz silne materijalne i ljudske žrtve uzrokovane
ratom protiv Hrvatske. Iz tog rata je izašlo i sasvim
drukčije sajmovanje. Tendencija specijaliziranih izložaba
nastavlja se, s tim da se interes izlagača i njihova
struktura u potpunosti mijenja. Opći jesenski i proljetni
Velesajam te specijalizirane izložbe više nisu prestižne
demonstracije moći i znanja izlagača i njihovih zemalja,
kao što su to bile prije. Cilj sadašnjem sajmovanju
sve je više komercijalan, ovaj puta sveden na tržište na
kojemu se on održava. Veliki poslovi zaključuju se u
gradovima kao što su Hannover, Leipzig, Köln, Frankfurt/
M, Paris, Kobenhavn, London, i drugim europskim
i izvaneuropskim gradovima. Komunikacije su
postale savršene, pri izradi nekog proizvoda danas je
moguće prikupiti najpovoljnije ponude subliferanata iz
cijeloga svijeta, unutar nekoliko sati ili dana. Zbog silnog
napretka u transportu roba i ljudi, geografski položaj
sajmovnog mjesta jedva da još igra ikakvu ulogu.
Važno je tržište i klijentela koja te sajmove posjećuje,
kupuje i prodaje na njima.


Na velikom globalnom tržištu, činjenica da je u Zagrebu
koncentriran gotovo cjelokupan financijski potencijal
Hrvatske, znači malo, uzme li se u obzir da je
Hrvatska relativno slabije gospodarski razvijena i da
broji manje od 4,5 milijuna stanovnika, dakle to više
nije ni nekadašnja K.u.K. Monarhija, niti Jugoslavija u
bilo kojem obliku.


Industrijski razvijene zemlje, da bi sačuvale neke
od svojih sajmova (Njemačka i dr. npr.), ulažu ogromna
sredstva, posebice u infrastrukturu i dodatne sadržaje.
Uslijed takvih trendova sajmovi u malim i nerazvijenim
zemljama održavaju se uz veliku muku i troškove
i sve više djeluju anakronistički.


Analiza takvih trendova vrlo često nosi subjektivne
prizvuke, gdje se traži identifikacija krivaca za promijenjena
kretanja u sajmovanju. Jasno je da takvo, rekli
bismo jalovo rezoniranje ne pridonosi racionalnom
rješenju problema gašenja sajmova i sajmovanja u ma


lim i nerazvijenim zemljama. To uostalom potvrđuje
praksa Zagrebačkog Velesajma. Na specijaliziranim izložbama
Ambienta, od stranih izlagača sve više prevladavaju
talijanski proizvođači namještaja, reprodukcijskih
materijala i proizvodne opreme, to isto, u manjoj
mjeri ako se tiče namještaja, događa se i s njemačkim i
austrijskim proizvođačima. I posljedice su vidljive:
Hrvatska potkraj desetljeća gotovo da nije uvozila namještaj,
danas uvozi dvostruko od onog što izvozi, s
vrtoglavo rastućim trendom. Hrvatski proizvođači suočavaju
se na domaćim izložbama s padajućim brojem
inozemnih posjetitelja koji bi mogli biti potencijalni
kupci, i sve se više usmjeravaju na domaće kupce,
čime sajmovanje postaje sve više tržnicom, gotovo poput
zelene pijace. Možda ovako uopćenje ne odgovara
za sve sektore gospodarstva, ali kada je riječ o drvnoj
industriji, onda ovaj zaključak stoji. Nije na odmet
ovom prilikom izraziti bojazan da nije daleko dan kada
će nas prilike natjerati da priđemo novom tipu sajmovanja,
koji bi bio specifičan za našu zemlju. Rješenja
ima i naći će se kada Hrvatska bude u stanju postaviti
nove ciljeve gospodarske politike, gdje vodeću
ulogu ima ponajprije proizvodnja usmjerena na izvoz.
U slučaju malih zemalja vrijedi pravilo da je
svaštarenje u proizvodnji nedopustivo, moraju postojati
izvozno orijentirani sektori koji će zemlji bez
potresa i teškoća pribavljati sredstva za one robe i
usluge koje je jeftinije uvoziti nego proizvoditi. Na
tom načelu uostalom i postoji razmjena. U tom slučaju
mogu specijalizirani sajmovi i izložbe izvrsno poslužiti
za sklapanje izvoznih poslova, uz uvozne, izvozno orijentiranog
hrvatskog gospodarstva.


Od niza specijaliziranih sajmova koji se održavaju
u Zagrebu (uglavnom, iako se ovdje-ondje pojavljuju
tendencije otvaranja lokalnih ili regionalnih sajmova)
za šumarstvo i preradu drva ostaju značajnim Jesenski
međunarodni sajam, Međunarodni sajam graditeljstva i
Ambienta.


Naša zadaća trebao bi biti odgovor na pitanje:
“Kakva i koliko signifikantna veza postoji između sajmovanja
i veličine plasmana šumskih i drvnih proizvoda
u Hrvatskoj i u inozemstvu?”


I. ŠUMSKI I DRVNI PROIZVODI: NJIHOVA PRIRODA
I TRŽIŠNE STRUKTURE
Forest and wood products: their nature and market structures
Ekološki gledano, šume su sastavni dio biosfere i
zbog specifičnosti obavljaju niz funkcija kao što je utjecaj
na režim voda, sprječavanje erozije, prečišćavanje
zraka, uskladištenje CO2 iz atmosfere, oslobađanje kisika,
itd. Uz naprijed navedene nerobne usluge šuma,
šume daju niz proizvoda koje su ishodišnim sirovinama
neophodne u gospodarskom životu ljudi. Ponajprije je


to drvo, potom niz sporednih šumskih proizvoda (npr.
šumsko voće, gljive, divljač itd.) koji se mogu količinski
definirati, gdje za te proizvode postoji tržište i za koje
se na njemu uslijed ponude i potražnje formiraju i cijene.
Zbog ove važne gospodarske funkcije šumarstvo
je gospodarska grana, koja u gospodarstvima razvijenih
zemalja sudjeluje u stvaranju bruto domaćeg proizvoda