DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 64     <-- 64 -->        PDF

R. Sabadi: PROMOCIJA ŠUMSKIH I DRVNIH PROIZVODA SAJMOVANJEM
razrednu priliku stjecanju znanja o trgovinskim uvjetima
u drugim zemljama, što pak poslovnom svijetu
ušteđuje trud čestih i dugih poslovnih putovanja uz
troškove i izgubljeno vrijeme, i uz ostale teškoće.


Sajmovi i sajmovanje, osim najprimitivnije razmjene
u davna vremena, najstariji su oblik razmjene proizvoda,
kada je proizvod postao roba, čime dolazi postupno
do podjele rada među ljudima. Trgovina koja se
na taj način odvijala pridonijela je razvoju ljudskog
društva. Poznato je da je uvjet, da bi do razmjene ili trgovine
došlo, da svi sudionici u procesu razmjene moraju
biti na dobitku.1


Kao i u ostalim srednje-europskim gradovima i u
Hrvatskoj, posebice u Zagrebu, održavala se sajamska
trgovina, utemeljena na kraljevskim privilegijama. Sajmovi
su održavani kao dnevni, tjedni, mjesečni, semestralni,
a najvažniji su bili godišnji sajmovi. Takav sajam
održavao se u Slobodnom kraljevskom gradu Zagrebu
20. kolovoza na dan Sv. Stjepana, tragovi kojega
dosežu u 11. stoljeće.


Ratovi i osvajanja (Mongoli, Osmanlije, itd.) opterećivali
su vladare velikim izdacima, da bi namaknuli
sredstva, oporezivanje i dažbine na gradove bijahu najvažnijim
vrelom prihoda tadašnjeg erara, budući da
plemstvo nije plaćalo porez. Ondašnji gradski oci koristili
bi takvo stanje poradi pridobivanja novih i sve
većih privilegija, što je pridonosilo razvoju obrta, manufakture
i trgovine.


Godine 1855. na temelju ideje Ljudevita Vukotinovića,
poslije niza smetnji apsolutizma Beča, dolazi do
“Prve dalmatinsko-hrvatsko-slavonske izložbe” u Zagrebu,
1864. godine, koju otvara veliki domoljub, feldmaršal
barun Josip Šokčević, ondašnji hrvatski ban.
Slijedi 1891. godine u čast pedesete obljetnice “Hrvatsko-
slavonskog gospodarskog društva” zapažena izložba
i po izlagačkoj površini (36.000 m2) i broju izlagača
iz cijele ondašnje K.u.K. Monarhije. Posebno je
vrijedno zabilježiti da je na toj izložbi primijenjena
električna rasvjeta koju su generirala dva parna stroja
firme Siemens & Halske iz Beča. Vrijedan spomen na
tu izložbu je izvrsno uređen katalog. Drugu skromniju
izložbu u Zagrebu priredila je grupa hrvatskih gospodarstvenika
1906. godine, koja je bila posljednjom jubilarnom
gospodarskom izložbom. Slijede sajamske
izložbe 1910, 1911. i 1913. (zbog Balkanskog rata nije
održana 1912). Na svim spomenutim izložbama-sajmovima,
kao i onima u Beču i Budimpešti, hrvatska
hrastovina iz Slavonije osvaja tržište, što omogućuje
razvoj industrije i prometa u Hrvatskoj.


Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 61-74


Godine 1909. ondašnji zagrebački gradonačelnik
Milan Amruš, s drugim entuzijastima osniva Zagrebački
zbor, koji djeluje sve do 1922. Prva izložba organizirana
je 1910. i izložbe su, s izuzetkom 1912. održavane
svake godine. Zagrebački zbor prerasta u Zagrebački
velesajam 1922. godine. Poslije 2. svjetskog rata,
u uvjetima planiranog gospodarstva ZV se ubrzano
razvija i dislociranost postaje ozbiljnom smetnjom.
Onovremena namjena bila je više veličanje ondašnjeg


p


političkog sustava, a poticaj razmjeni dobara dolazi tek
u drugi, sekundaran plan. U stalnim oscilacijama hrvatskih
težnja za samostalnošću druge polovice šezdesetih,
osim obnove HNK, početka izgradnje športske
dvorane i koncertne dvorane, uz podršku ondašnjeg hrvatskog
rukovodstva, u rekordno kratkom vremenu izgrađuje
se nov, ovaj puta koncentriran na jednom mjestu,
Zagrebački velesajam 1953. godine, koji djeluje uz
stalnu dogradnju i poboljšanja, sve do naših dana.


U drugoj polovici šezdesetih, ondašnja država, nakon
što je krajem četrdesetih istupila iz Commecon-a,
uvodi niz gospodarskih elemenata u gospodarsku politiku
i praksu, što dovodi do pritiska na ZV u restruktuiranju
usmjerenja u razvoju. Početni koraci još su nesigurni,
ali početkom osamdesetih godina već se slijede
tendencije u sajmovanju svijeta slobodne trgovine, pa
se na ZV sve više organiziraju specijalizirane priredbe,
čiji broj raste iz godine u godinu.


U suvremenom svijetu, uz neviđen razvoj transporta
i komunikacija, važnost sajmova i sajmovanja, kako
investicijskih, tako i dobara široke potrošnje, znatno je
opala i dalje opada. Sajmovi su danas u mnogim slučajevima
pretvoreni, djelomično ili potpuno, u centre zabave,
koja traje po nekoliko dana. U mjestima kao što
su Frankfurt/M, Beč, Leipzig, Hannover i drugdje, zadržana
je međutim velika komercijalna internacionalna
važnost. Da se ne spominju specijalizirani sajmovi kao
npr. automobila, mode itd.2


Gospodarskim, civilizacijskim i kulturnim razvojem
ljudskog društva, uslijed nastale specijalizacije, posebno
nastalim tehničkim i inim napretkom poslije 2. svj.
rata, sajmovi i sajmovanje investicijskih i potrošnih dobara
općeg tipa, sve više gube na važnosti, zamjenjuju
ih specijalizirani sajmovi. Opća globalizacija u proizvodnji,
sve slobodnije nesmetano kretanje ljudi, kapitala
i roba, ostavili su malen prostor i u takvom razvoju specijaliziranih
sajmova malenih i slabije razvijenih zemalja.
Nestankom režima na istoku Europe, i te se zemlje
sve više i brže uključuju u opće trendove globalizacije u
svim sektorima, posebno gospodarskog života.3


R. Sabadi, 1988., Osnove trgovačke tehnike, trgovačke politike i marketinga u šumarstvu i drvnoj industriji, Sveučilište u Zagrebu,
nakl. Liber
Thomas, S. Evelyn, 1965, Commerce. Its Theory and Practice, 6th ed., Cassell, London
Sabadi, R., 2000., Gospodarska kretanja i suvremene tehnologije, Zbornik Hazu: Vrhunske tehnologije u uporabi šuma, Znanstveni skup
11. travnja 2000. u Zagrebu, pp. 1–26