DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 63     <-- 63 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 61-74


UDK 630* 721 + 722


PROMOCIJA ŠUMSKIH I DRVNIH PROIZVODA SAJMOVANJEM


PROMOTION OF FOREST AND FOREST INDUSTRY’S
PRODUCTS IN FAIR TRADING


Rudolf SABADI*


SAŽETAK: Šumarstvo i prerada drva u Hrvatskoj važna je privredna grana.
Vrijednost općekorisnih učinaka šuma u Hrvatskoj, prema opreznoj procjeni,
veća je za gotovo 20 puta od neto domaćeg proizvoda dobivenog sječom
i preradom drva iz godišnjeg etata i sporednih šumskih proizvoda. Hrvatska
spada, među europskim zemljama, u rjeđe naseljene, unatoč tomu što
se odlikuje relativno visokom potrošnjom drva po stanovniku, preostaju značajne
količine za izvoz.


Sajmovanje, stoljećima staro u Hrvatskoj i preko 90 godina ustanovljeno kao
značajna promotivna aktivnost plasmana hrvatskih proizvoda i usluga, (kao i
posvuda), proživljava izvjesnu strukturnu krizu, uvjetovanu velikim razvojem
komunikacija i brzim i slobodnim kretanjem kapitala, roba, ljudi i usluga.


Izvedene analize u ovom radu pokazuju da sajmovanje kao jedan od marketinških
metoda plasmana proizvoda mora biti podvrgnuto pomnijoj analizi i
reviziji, te prilagođeno novonastaloj situaciji.


K l j u č n e r ij e či : Izložbe-sajmovi – marketing šumskih i drvnih proizvoda
i usluga –Nemonetarne usluge šuma – proizvodnja trgovačkih dobara


UVOD– Introduction
Trgovačke izložbe su u stvarnosti veliki sajmovi, stvara nove i od gubitaka osigurane goleme proizvodgdje
se okupljaju mnogobrojni proizvođači da bi iz-nje (u preradi drva npr. jasna je tendencija stvaranja
ložili svoje proizvode veleprodavačima i širokoj po-ogromnih pilana, tvornica drvnih ploča, celuloze i patrošačkoj
publici. To je jedna od metoda, doduše vrlo pira), često uz sve odlike monopolizma i kartela.
skupa, reklamiranja proizvoda koja često može donijeDa
bi se postigao uspjeh u prvotnom cilju, tj. una-
ti bogat probitak. Osim izlaganja dobara, izložbena prjeđenju međunarodne trgovine stvaranjem interesa
reklama zauzima oblik distribucije publikacija i uzorakod
široke publike i dobivanja novih mušterija-izlaka.
U nekim su slučajevima dijelovi izložaba posveće-gača, međunarodne izložbe moraju u prvom redu biti


ni pregledu industrijske proizvodnje, gdje se pozornost pravovremeno i obilato oglašavane. Poslovni svijet
publike privlači prikazom uređaja koji se rabe u specikoji
bi mogao imati interes, mora cirkularnom poštom
jaliziranim fazama proizvodnje i u zadnje vrijeme, sui
sl. biti podstican da bi uzeo učešća, a široka publika,
vremenih komunikacija i informatike. Suvremena inposebno
veletrgovci koji se bave dobrima koja će biti
formatika osigurava sve veću konkurentnost, postupno izlagana, moraju izložbu prezentirati na privlačan nabrišući
mnogobrojne monopole, monopsone i kartele, čin. U tim stvarima izlagači pojedinci surađuju s orga


približavajući mnoge proizvode tržišnom obliku pernizatorom
izložbe.
fektne konkurencije. Ova tvrdnja dakako mora biti


Kao manu međunarodnih izložaba neki vide u to


uzeta s krajnjim oprezom, budući da globalni kapitali


a
me, da izlaganje nekog proizvoda može odati trgova


zam u području osnovnih i reprodukcijskih proizvoda,


u
čku ili tehničku tajnu ili pak dovesti do imitiranja, što
je razlogom da mnogi poslovni ljudi zaziru od takvih


*
Red. sveuč. prof. u m., dr. sc. Rudolf Sabadi, dipl. ing. šum., dipl.
oec., Račkoga 12; HR-10000 Zagreb; tel.: 00 385 (0)1- 46 10 262 izložaba. S druge pak strane takve izložbe daju prvo