DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 60     <-- 60 -->        PDF

I. Trinajstić: O PROBLEMU MEĐUSOBNOG RAZLIKOVANJA HRASTOVA Quercus pubescens Willd. Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 57-60
toka, te prema sjeveru prelazi u Panoniju, a Q. brachyphylla
je ograničen na Peloponez i južni dio Balkanskog
poluotoka.


Iz navedenih, općenitih spoznaja između vrsta Q.
pubescens, Q. virgiliana i Q. brachyphylla nema jasne
geografske granice, pa postoji teoretska mogućnost da
se u područjima u kojima se sve tri vrste međusobno
dodiruju ili preklapaju javlja spontana hibridizacija i
pojava hibridnih kombinacija.


Od svih navedenih hrastova srodstvenog kruga Q.
pubescens u Hrvatskoj su zastupljena samo dva – hrast
medunac – Quercus pubescens i dub – Quercus virgili


ana (usp. Trinajstić 1974). Budući da o morfologiji
navedenih hrastova kao i o problemu njihova prepoznavanja
i razlikovanja i kod botaničara i kod šumarskih
stručnjaka postoje velike teškoće, osvrnut ćemo se u
ovoj prigodi na morfologiju i problem prepoznavanja,
odnosno međusobnog razlikovanja navedenih hrastova,
tim više, što problem razlikovanja navedenih hrastova
postoji i u europskoj literaturi. Tako S ch w a r z
(1937, 1964) razlikuje obje vrste, dok u drugom izdanju
“Europske flore”, koje je objavljeno poslije
Schwarzove smrti (usp. Schwarz 1992) Q. virgiliana
se smatra samo kao sinonim vrste Q. pubescens.


MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU VRSTA Quercus pubescens i Quercus virgiliana
Morphological diferences between Quercus pubescens and Quercus virgiliana
Quercus pubescns i Q. virgiliana mogu se među-minalno. Kod Q. virgiliana ženski cvjetovi su rasposobno
razlikovati na temelju više morfoloških značaj-ređeni na dužoj ili kraćoj, do 10 cm dugoj osi (rahis) u


ki. To su morfologija lista, izgled kore na bazi debla,
morfologija ženskoga cvata, položaj zreloga žira i morfologija
kupule.


Morfologija lista


Za analizu je potrebno uzeti dobro razvijene listove
kratkoga, plodnog izbojka: Q. pubescens ima u pravilu
nešto manju plojku s 5–7 pari postranih režnjeva. Peteljka
lista je duga 1–2 cm, najviše do 3 cm. Q. virgiliana
ima u pravilu nešto veću plojku s 3–4 (-5) pari postranih
režnjeva. Peteljka lista je u pravilu duga preko
3 cm. Ukoliko postoji odstupanje od navedenog pravila
radi se o križancima ili o listovima dugih sterilnih izbojaka
ili izbojaka iz panja.


Izgled kore na bazi debla


Pri dnu debla tercijarna kora (ritidoma) je uzdužno
krastavo naborana: Q. pubescens ima pri dnu debla
plitko, uzdužno naboranu koru. Q. virgiliana ima pri
dnu debla duboko, uzdužno naboranu koru. Na poprečnom
prerezu izgleda poput zupčanika.


Izgled ženskoga cvata


To je vrlo značajna morfološka značajka za međusobno
razlikovanje istraživanih hrastova, ali u svakom
pojedinom slučaju treba pregledati nekoliko ili više
cvatnih izbojaka. Kod Q. pubescens svi su ženski cvjetovi
kratkoga, plodnog izbojka sjedeći, smješteni ter-


RASPRAVA I ZAKLJUČAK
Prema literaturnim podacima (usp. Schwarz


p1937, 1964) kao razlika u
uu morfologiji lista između Q.
pubescens i Q. virgiliana navodi se broj režnjeva plojke
i dužina peteljke. Q. pubescens ima na plojci 5–7
pari režnjeva i peteljku najviše dugu do 3 cm, a Q. virgiliana
ima na plojci 3–4 (-5) pari režnjeva i peteljku
dugu preko 3 cm. Međutim, najnovija su istraživanja


obliku klasa, a klasovi mogu biti raspoređeni i terminalno
i postrano, u pazušcima pripadajućih listova.
Često se u pojedinom klasu nalaze čuperci od nekoliko
cvjetova zajedno. Ukoliko postoji odstupanje od navedenog
pravila radi se o križancima.


Položaj zreloga žira


Poslije oprašivanja obično se ne oplode svi ženski


cvjetovi, već se na kraju razvije tek nekoliko plodova –


žirova. Kod Q. pubescens svi su zreli žirovi sjedeći,


postavljeni terminalno. Kod Q. virgiliana jedan ili ne


koliko žirova se u zrelom stanju nalazi na dužoj ili


kraćoj stapci, obično dugoj 1–2 cm. Često se na vrhu ili


postrance na kupuli može uočiti ostatak klasa u obliku


svinutog, suhog nastavka. Uglavnom ne postoji odstu


panje od navedenog pravila, jedino varira dužina stap


ke oplođenoga i sazrelog žira.


Morfologija kupule


Izgled i morfologija kupule istraživanih hrastova


vrlo su značajni i uglavnom nema odstupanja od pravi


la. Kod Q. pubescens kupula je pokrivena sitnim, tro


kutastim ljuskama, raspoređenim poput crijepova na


krovu, na izgled glatka. Kod Q. virgiliana ljuske na ku


puli su bradavičasto izbočene, pa je čitava kupula bra


davičasto naborana. Ukoliko postoji odstupanje od na


vedenog pravila radi se o križancima.


– Discussion and conclusion
na materijalu iz Hrvatske (usp. Škvorc 2004), pomoću
modernih statističkih metoda pokazala, da na temelju
morfologije lista nije moguće međusobno razlikovati
navedene dvije vrste. Tomu može biti razlog da
materijal za morfometrijsku analizu nije predstavljao
tzv. “čiste” vrste, već dijelom križance između njih, što
je vrlo čest slučaj kod hrastova, pa će u analizu trebati