DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 59     <-- 59 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 57-60


UDK 630* 164


O PROBLEMU MEĐUSOBNOG RAZLIKOVANJA HRASTOVA
Quercus pubescens Willd. I Quercus virgiliana (Ten.) Ten.


ABOUT THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION BETWEEN THE OAKS
Quercus pubescens Willd. AND Quercus virgiliana. (Ten.) Ten.


Ivo TRINAJSTIĆ*


SAŽETAK: U radu su prikazane razlike između srodnih maljavodlakavih
hrastova Quercus pubescens i Q. virgiliana. Isto tako prikazana je njihova
približna rasprostranjenost u Hrvatskoj, te mogućnost njihova razlikovanja
na terenu. Istaknute su i poteškoće u uspješnom određivanju i prepoznavanju
navedenih hrastova.


Ključne riječi: Quercus pubescens, Quercus virgiliana, mogućnost
razlikovanja, dendroflora Hrvatske


UVOD – Introduction


O ukupnom broju vrsta koje obuhvaća rod Quercus
već smo svojevremeno pisali (usp. Trinajstić 1988,
Vidaković i Trinajstić 1988). Od do sada poznatih
oko 320 vrsta roda Quercus, trebalo bi prema
Schwarzu (1964) u flori Europe biti zastupljeno
ukupno 27 vrsta, među kojima 25 autoktonih i dvije


(Q. rubra, Q. palustris) introducirane.U drugom izdanju
“Europske flore” navedene su prema Schwarzu
(1992) sveukupno 22 vrste, uključujući vrstu Q. crenata
(= Q. pseudosuber) koja nije navedena u prvom
izdanju “Europske flore”. Međutim, u perivojima i nasadima
diljem Europe mogu se još naći npr. Q. alba,
HRASTOVI SRODSTVENOGA
Quercus pubescens


Ako se u našim daljnjim razmatranjima ograničimo
samo na maljave hrastove srodstvenoga kruga Q. pubescens,
to su u sklopu europske flore vrste Q. pubescens,
Q. virgiliana, Q. pyrenaica, Q. congesta i Q. brachyphylla.
Svi su oni morfološki razmjerno slični, pa
se često teško mogu međusobno razlikovati. Međutim,
svaki od navedenih hrastova ima razmjerno karakterističnu
rasprostranjenost. Navedeni prikaz ipak je samo
približan, jer je poznato da se hrastovi međusobno lagano
križaju, pa na kontaktu pojedinih vrsta postoje
mnogobrojni njihovi križanci. Zbog toga ih je na terenu
vrlo često nemoguće međusobno oštro razgraničiti.


* Prof. dr. Ivo Trinajstić, Dunjevac 2, HR-10000 Zagreb, Croatia
Q. turneri i Q. × pseudoturneri, koje Schwarz
(1964, 1992) ne navodi.
U opsegu hrvatske flore (usp. Tr i n a j s t i ć 1974)
zabilježeno je iz roda Quercus 12 vrsta. Isto tako opisan
je i posebni hibrid Q. × viridis (usp. Trinajstić 1974a).
Podaci o hrastovima biokovskog područja o kojima piše
Radić (1983) ne odgovaraju stvarnom stanju.


U najnovije vrijeme (Trinajstić 1987, 2005a) ustanovljeno
je da takson koji je u hrvatskoj flori bio
označen kao suplutnjak ( Q. x crenata Lam.; Q. pseudosuber
Santi), pripada pravom plutnjaku (Q. suber L.).


KRUGA Quercus pubescens s.l.


s.l. oaks aggregat
Ipak najjasnija je situacija s vrstama Q. pyrenaica i Q.


congesta.


Quercus pyrenaica Willd. poznat je iz Pirenejskog


poluotoka i zbog poprečno postavljenog i razmjerno


visokog lanca Pireneja prelazi tu barijeru jedino na


krajnjem zapadu.


Quercus congesta C. Presl in J. et C. Presl ogra


ničen je na Sardiniju i Siciliju, te krajnji jug Apenin


skog poluotoka, pa je već samim tim dobro geografski


izoliran.


Preostale tri vrste hrastova ograničene su na ostale


dijelove Europe, s time da najveći areal ima Q. pube


scens, dok je Q. virgiliana rasprostranjen u južnom di


jelu Apeninskog poluotoka, dijelu Balkanskog poluo