DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 21     <-- 21 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, M. Konnert, H. Kraigher, M. Pučko, G. Božič: GENETIČKA DIFERENCIRANOST . Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 13-24
Najveći udio u raznolikosti kod subpopulacije Igman
– A daje lokus Got-C sa 70,71 %, dok kod Igman


– B subpopulacije gen lokus Mnr-A sa veličinom od
79,21 % i Got-C sa 79,19 %.
Koeficijent inbreedinga (Fis):


Za provjeru kako se u subpopulacijama ponašaju
frekvencije genotipova kod promatranih lokusa i frekvencije
alela, prikazali smo prema HWE, te uporabili
Likelihood ratio test za HWE u programu POPGENE


32. Nulta hipoteza koju testiramo je da je veza između
gameta slučajna. Provjerom HWS-a izdvajamo lokuse
prema značajnosti u svakoj od subpopulacija uporabom
simbola.
Tablica 3. Precizni Hardy-Weinbergov test vjerojatnosti
Table 3 Likelihood ratio exact test for HWE


Gen lokusi Igman – A Igman -B


Mh-A ns ***
Idh-B -Mdh-
A -Gdh-
A -Mdh-
B ns ns
Mdh-C ns ns
Lap-B ns ns
Got-A ns ns
Got-B ns ns
Got-C ns ns
Pgm-A ns ns
Pgi-B ns ns
Skdh-A ns ns
6Pgdh-B ns ns
6Pgdh.C ns ns
Fest-B ns ns
Mnr-A ns **
Mnr-C * ns
Aco-A * ns


6Pgdh-A ns
ns


Subpop. Analizirane subpopulacije smreke


* p < 0,05
** p < 0,01
p < 0,001
ns. p 3 0,05 (niska razina razlika)


-
Nije provedeno testiranje (jedan od genskih lokusa
je monomorfan te testiranje nije moguće)
Na temelju dobivenih rezultata, primjetno je značajno
odstupanje frekvencija genotipova prema HWE
kod lokusa: Mnr-C i Aco-A (za Igman – A), te Idh-A i
Mnr-A (za Igman – B) (Tablica 3).


Na temelju dobivenih rezultata došli smo i do ocjene
koeficijenta inbridinga prema Wrightu, te se subpopulacije
razlikuju prema učestalosti pojavljivanja heterozigotnosti
u njima, a što je izravna posljedica panmiksije
(HWE) (Tablica 4).


Tablica 4. Fiksacijski indeks (Fis)
Table 4 Fixation indeks (Fis)


Gen lokusi Igman – A Igman -B
Mh-A -0,0373 1,0000
Idh-B --
Mdh-A --
Gdh-A --
Mdh-B -0,0204 -0,0239
Mdh-C -0,0753 -0,0417
Lap-B -0,0352 -0,0582
Got-A -0,0204 -0,0101
Got-B -0,0101 -0,0101
Got-C 0,1811 0,1974
Pgm-A -0,0309 -0,0309
Pgi-B -0,1036 0,0502
Skdh-A -0,0939 -0,1152
6pgdh-B -0,2483 -0,0062
6pgdh.C -0,0110 -0,2500
Fest-B 0,1304 -0,0858
Mnr-A -0,1667 -0,4780
Mnr-C 0,4792 0,1111
Aco-A 0,0439 -0,0654
6Pgdh-A -0,0239 -0,0823
Srednja veličina -0,0025 0,0059


Tablica 5. Test za manjak heterozigota
Table 5 F-Stat – Test for heterozygote insufficiency


Gen lokusi Igman – A Igman -B


k-k-k
Idh-A ns


Idh-B -Mdh-
A -Gdh-
A -Mdh-
B ns ns
Mdh-C ns ns
Lap-B ns ns
Got-A ns ns
Got-B ns ns
Got-C ns ns
Pgm-A ns ns
Pgi-B ns ns
Skdh-A ns ns
6Pgdh-B ns ns
6Pgdh.C ns ns
Fest-B ns ns
Mnr-A ns ns
Mnr-C ns ns
Aco-A ns ns
6Pgdh-A ns ns
Ukupno – Total ns ns


Fiksacijski indeks u subpopulaciji Igman – A za 17
polimorfnih lokusa ukupno je -0,0025 te pokazuje da