DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 20     <-- 20 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, M. Konnert, H. Kraigher, M. Pučko, G. Božič: GENETIČKA DIFERENCIRANOST Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 13-24
Tablica 2a: Prosječan broj alela u lokusu, postotak polimorfnih lokusa, stvarna heterozigotnost (Hst) i teoretska
heterozigotnost (Hte), raznolikost (Vgam)
Table 2a: An average number of allele in the locus, the percentage of polymorphous loci, observing heterozygosis (Ho)
and theoretic heterozygosis (He), diversity (Vgam)


Efektivni broj Difrencijacija


Prosječan broj


alela u unutar Stvarna Teoretska


alela u lokusu Genetička


Subpopulacija subpopulaciji subpopulacija heterozigotnost* heterozigotnost*


Average number raznolikost


Subpopulation The percentage Differentiation Observing Theoretic


of allele Diversity


of polymorphous in heterozygosis* heterozygosis*


in the locus


loci subpopulation
A/L V 5T H,t % Hte % V


gam


Igman – A 2,71 1,307 0,237 24,4 84,1 162,125
Igman -B 2,59 1,332 0,252 26,2 81,9 215,830


heterozigotnosti su izračunate samo za polimorfne lokuse – heterozygosis only for the polymorfic loci


Razlike između subpopulacija jače se izražavaju s na potencijalnu sposobnost za proizvodnju genetički
parametrom Vgam, odnosno hipotetskom gametskom različnih gameta. To bi značilo da smreka sa mrazišta
veličinom lokusne raznolikosti, koja je rezultat pojediima
veću potencijalnu sposobnost proizvodnje genetinih
učinkovitih alelnih raznolikosti. Ovaj parametar čki različnih gameta, za razliku od smreke koja potječe
inače se jako podudara s diferenciranjem između uzoraiz
normalnog tipa šume.
ka glede gensko (alelne) raznolikosti i s time pokazuje


Tablica 2b: Stvarna heterozigotnost (Hst) i očekivana heterozigotnost (Hte) promatrana prema gen lokusima u subpopulacijama
Table 2b: Observing heterozygosity (Ho) and theoretic heterozygosity (He) at the loci in subpopulations


Stvarna heterozigotnost Očekivana heterozigotnost
Gen lokus Observing heterozygosity Theoretic heterozygosity
Hst (u %) Hte (u %)
Igman – A Igman -B Igman – A Igman -B
Idh-A 10,0 0,0 100 0,0
Mdh-B 4,0 6,0 100 100
Mdh-C 14,0 8,0 100 100
Lap-B 40,0 40,0 83,3 83,3
Got-A 4,0 2,0 100 100
Got-B 2,0 2,0 100 100
Got-C 36,0 40,0 58,1 52,6
Pgm-A 6,0 6,0 100 100
Pgi-B 52,0 42,0 68,4 63,6
Skdh-A 24,0 24,0 100 100
6-Pgdh-B 56,0 42,0 84,8 72,4
6-Pgdh-C 46,0 60,0 65,7 75,0
Fest-B 10,0 20,0 83,3 100
Mnr-A 56,0 76,0 70,0 88,4
Mnr-C 4,0 16,0 50,0 80,0
Aco-A 44,0 42,0 66,7 77,8
6-Pgdh-A 6,0 20,0 100 100
Ukupno – Total 24,4 26,2 84,1 81,9


Prosječna heterozigotnost za subpopulaciju Igman – lokusa Mnr-A sa 76 %, dok je kod lokusa Got-A i Got-B
A iznosila je 24,4 %, a najveći doprinos toj veličini daje najmanja veličina i iznosi 2 % (Tablica 2b).


visoka heterozigotnost lokusa 6Pgdh-C i Mnr-A s ve-Unutarnja alelna raznolikost pokazuje visok stupanj
ličinom od 56 %, dok lokus Got-B ima najmanji udio sa sličnosti s veličinom od 0,237 kod Igman – A i 0,252
2 % (Tablica 2b). Prosječna heterozigotnost kod subpo-kod Igman – B subpopulacije.
pulacije Igman – B je 26,2 s najvećim udjelom u njoj