DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


ŠUMA I GLOBALNO ZATOPLJENJE KLIME


Nedavno održani skup znanstvenika u Parizu, potvrdio je kako je uzrok globalnoga zatopljenja na
Zemlji nerazumno ponašanje čovjeka. Prekomjernim korišćenjem fosilnih goriva atmosfera se obogaćuje
ugljičnim dioksidom, povećavajući učinak “staklenika atmosfere”. Kud smo, doduše manje od
ostalih, onečistili tlo i vode pesticidima, teškim kovinama (Cd iz naših fosfornih gnojiva), urbanim i
industrijskim otpadom, ugrozili smo donedavno normalan ljudski život neugodnim klimatskim ekscesima
(bujice i poplave, orkanski vjetrovi, suše) te promjenom “kemijske klime” u atmosferi.


Kakav je utjecaj na šume i kako šuma utječe na današnje klimatske promjene?


Šuma je prva osjetila promjenu stanja u sastavu zraka uzrokovanom tvorničkim dimnjacima tehničke
civilizacije XIX. i XX. stoljeća pojavom masovnoga sušenja šumskoga drveća, te naporima šumara
za obnovu djelomično ili potpuno osušene šume.


Klimatske promjene utječu i na šumsko drveće, ali ne u tolikoj mjeri da bi ugrozile šume jer se
drveće u pravilu, odlikuje širokom ekološkom valencijom i prilagodbom na promjenjene klimatske prilike.
U prilagodbi su vrlo korisne naše prirodne i mješovite šume. Vrste s užom ekološkom valencijom,
primjerice obična jela, teško se prilagode trajnijem zatopljenju, što je posvjedočeno rezultatima praćenja
propadanja šuma u posljednjih 20 godina. Velike poteškoće mogu izazvati štetočinje kojima više
pogoduju promijenjene klimatske prilike.


Kako šume povoljno utječu na pojavu globalnoga zatopljenja? Ponajprije ublažavanjem klimatskih
nepogoda. U posljednje vrijeme sve su češće kratkotrajne velike količine kiše koje šuma na
učinkovit način ublažava. Ona smanjuje visoke vodne valove ublažavajući poplave. Prema Kantoru
(poseban broj Šumarskoga lista 2005. g.) planinska šuma (nije prirodna šuma kao u nas, dakle manje
učinkovita) ublažava kišnu oluju do 50 mm, a neprekinute oborine do 100 mm manifestiraju se s ukupnom
količinom otjecanja iz šume, ali sa stajališta vodnoga gospodarstva djelotvornost ublažavanja je
još uvijek prihvatljiva. Prag od 150 do 200 mm autor smatra kritičnom granicom za djelotvornu redukciju
poplava šumom. Šuma će u najviše slučajeva ublažiti nepovoljne posljedice velikih količina kiše
koja padne u kratkome razdoblju.


Šuma, nadalje, sprječava eroziju tla i bujice, a voda koja se procjedi kroz šumsko tlo ulazi pitka u
podzemne tokove i izvorišta. U sušnim razdobljima koja prate klimatske promjene šuma utječe na
ravnomjerno dotjecanje pitke vode u izvorišta.


Jedna od vrlo cijenjenih općekorisnih funkcija šuma je vezivanje ugljika tijekom fotosinteze. Svjetske
šume uz fitoplankton mora i oceana vezuju fotosintezom goleme količine ugljičnoga dioksida,
najopasnijega stakleničkoga plina te tako ublažavaju učinak staklenika atmosfere i brzinu zatopljenja
na Zemlji. Šume u Hrvatskoj vezuju, primjerice, više od 5 milijuna tona ugljika, što je značajna
količina u bilanci dogovorenoga smanjenja ugljičnoga dioksida za našu državu.


Da bi šuma bila učinkovita u vezivanju ugljika, drveće mora biti u životnoj dobi od mlade šume do
godina života kada se pojavljuje fiziološko slabljenje drveća, u smislu smanjenja učinka fotosinteze,
odnosno proizvodnje biomase te povećanja količine transpiracije i potrošnje kisika. Za svaku vrstu drveća
to je vrijeme različito. Optimalno vezivanje ugljika postiže se prirodnim gospodarenjem šumom,
a prekomjernim starenjem i prepuštanjem šume potpuno prirodnom razvoju, primjerice u prašumi,
vezivanje se znatno smanjuje, jer su razdoblja starenja i raspadanja prašume dugoročna (ovisno o vrsti
drveća 100 i više godina) i tada je šuma praktički vrlo smanjenih općekorisnih funkcija.


Smatra se kako bi šumsko-uzgojne postupke u šumskim površinama zaštićene prirode trebalo prilagoditi
ponajprije aktivnoj zaštiti, koja će dati prednost očuvanju genofonda i biološke raznolikosti te
vezivanju ugljika, a potpuno zaštićene površine od kojih se očekuju sekundarne prašume, ograničiti na
razumne površine s ciljem multidisciplinarnih znanstvenih istraživanja. To je područje šumarstva u kojemu
treba intenzivnije istraživati.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica – Front page:
Pretopla zima se nastavlja, pa nam pravi zimski ugođaj dočarava samo fotografija
The unusually warm winter continues, so a typical winter atmosphere is only depicted in a photograph


(Foto – Photo: Željko Stipeć)


Naklada 1870 primjeraka