DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 19     <-- 19 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, M. Konnert, H. Kraigher, M. Pučko, G. Božič: GENETIČKA DIFERENCIRANOST . Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 13-24
Tablica 1b: Relativne genotipske frekvencije za 20 gen lokusa smreke iz subpopulacija “Igman – A” i “Igman – B”
Table 1b: Relative genotype frequencies for 20 gene loci in sampled Norway spruce subpopulations on the
“Igman – A” and “Igman – B”


Locus Genotype “Igman-A “Igman-B” Locus Genotype “Igman - B”
“Igman – A”


Aco-A
11 0,080 0,060 Mdh-A 22 1,000 1,000
12 0,420 0,420
13 0,020 -Mdh-B 12 -0,020
22 0,460 0,520 22 0,960 0,940
33 0,020 -23 0,040 0,040


F-Est-B
12 0,020 0,140 Mdh-C 24 0,140 0,080
14 0,020 -44 0,860 0,920
22 0,900 0,800
23 0,020 -Mnr-A 22 0,120 0,040
24 0,040 0,060 24 0,560 0,700


25 0,020
Gdh-A 22 1,000 1,000 44 0,320 0,200
45 0,040


Got-A 12 0,040 0,020
22 0,960 0,980 Mnr-C 22 0,940 0,820
23 0,040 0,160


Got-B
12 0,020 33 0,020 0,020
22 0,980 0,980
23 0,020 -Pgi-B 22 0,120 0,120


23 0,520 0,420


Got-C
22 0,120 0,160 33 0,360 0,460
24 0,320 0,320
25 -0,040 Pgm-A 22 0,940 0,940
26 0,020 -23 0,060 0,060
44 0,520 0,440
45 0,020 0,040 Skdh-A 13 0,060


23 0,140 0,200


Idh-A
22 -0,060 33 0,760 0,760
23 0,060 -37 0,040 0,040
33 0,900 0,940
34 0,020 -6-Pgdh-A 12 -0,080
35 0,020 -22 0,940 0,800


23 0,040 0,120
Idh-B 33 1,000 1,000 24 0,020 Lap-
B 14 -0,020 6-Pgdh-B 15 0,020


24 -0,020 22 0,400 0,500
33 0,040 0,040 25 0,540 0,400
34 0,280 0,340 26 -0,020
44 0,560 0,560 55 0,040 0,080
45 -0,020
46 0,120 -6-Pgdh-C 22 0,420 0,300


25 0,460 0,600
55 0,120 0,100


Unutarpopulacijsku varijabilnost predstavljaju ve-Tako smo dobili veću veličinu kod subpopulacije Igličine
genetičkih parametara koje predstavljaju subpo-man – A, a koja iznosi 2,71, dok kod subpopulacije
pulacije i njihove vrijednosti su prikazane u tablici 2. Igman – B imamo 2,59. Obrnut slučaj imamo kad je u piProsječan
broj alela po lokusu, za 17 polimorfnih loku-tanju učinkovit broj alela subpopulacijama, jer veću vesa
pokazao je da postoje minimalne razlike između ličinu imamo kod subpopulacije Igman – B (Tablica 2).
subpopulacija.