DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 18     <-- 18 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, M. Konnert, H. Kraigher, M. Pučko, G. Božič: GENETIČKA DIFERENCIRANOST Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 13-24
Alelna diferencijacija bila je najočitija na lokusih U subpopulaciji Igman – B primijećen je veći broj
Aco-A, Lap-B, Got-C, Mnr-C, 6-Pgdh-A. Genotipski se heterozigota kod svih lokusa, i za 7 % je veći nego kod
subpopulacije najjače diferenciraju na lokusima Fest-B, subpopulaciji Igman – A.
Got-C, Lap-B, Mdh-C, Mnr-A, Mnr-C, Pgi-B, 6-Pgdh-A,


Najveća moguća stopa hetrozigotnosti (Hte) je u
6-Pgdh-B, 6-Pgdh-C. Kad se uzorci subpopulacije


subpopulaciji Igman – A sa 84,1 %, dok je kod subpo-
Igman – A usporede s uzorcima iz subpopulacije Igman


pulacije Igman – B 81,9 %. Kao što je vidljivo razlike


– B, dobije se od 8–14 % veća učestalost homozigotnosu
male i praktično beznačajne. Izračunata veličina
sti za: Got-C44, Fest-B22, Mnr-A22, Mnr-C22, 6-Pgdh-A22,


(Hte) za supopulacije ukazuje na pomanjkanje stvarne
6-Pgdh-C22, i od 10–14 % višu učestalost heterozigota


hetrozigotnosti, što je vidljivo iz tablice 2b, jer je kod
za: Lap-B46, Pgi-B23, 6-Pgdh-B25. Kod uspoređenja sub


mnogih lokusa ta veličina od 100 %. Zbog nedostatka
populacije Igman – B s subpopulacijom Igman – A


podataka o prethodnim razvojnim stadijima ovih subimamo
10 % veću učestalost homozigota: Pgi-B33,


populacija ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je ovaj
6-Pgdh-B22 i od 8–14 % veću učestalost heterozigota:


fenomen pod utjecajem reprodukcijskog sustava ili
Fest12, Mnr-A24, Mnr-C23, 6-Pgdh-A23, 6-Pgdh-C25.


raznih utjecaja selekcije.


Tablica 1a: Relativne alelne frekvencije za 20 gen lokusa smreke iz subpopulacije “Igman – A” i “Igman – B”
Table 1a: Relative allele frequencies for 20 gene loci in sampled Norway spruce subpopulations


“Igman – A” and “Igman – B”


Gen lokus Aleli “Igman - B” Gen lokus Aleli “Igman - B”
Aco-A 1
“Igman – A”
0,300 0,270 Mdh-B 1
“Igman – A ”
-0,010
2 0,670 0,730 2 0,980 0,970
3 0,030 -3 0,020 0,020
F-Est-B 1 0,020 0,070 Mdh-C 2 0,070 0,040
2 0,940 0,900 4 0,930 0,960
3 0,010 -
4 0,030 0,030 Mnr-A 2 0,400 0,400
3 0,600 0,570
Gdh-A 2 1,000 1,000 5 -0,030
Got-A 1 0,020 0,010 Mnr-C 2 0,960 0,900
2 0,980 0,990 3 0,040 0,100
Got-B 1 -0,010 Pgi-B 2 0,380 0,330
2 0,990 0,990 3 0,620 0,670
3 0,010 -
Pgm-A 2 0,970 0,970
Got-C 2 0,290 0,340 3 0,030 0,030
4 0,690 0,620
5 0,010 0,040 Skdh-A 1 0,030 -
6 0,010 -2 0,070 0,100
3 0,880 0,880
Idh-A 2 0,030 0,060 7 0,020 0,020
3 0,950 0,940
4 0,010 -6-Pgdh-A 1 -0,040
5 0,010 -2 0,970 0,900
3 0,020 0,060
Idh-B 3 1,000 1,000 4 0,010 -
Lap-B 1 -0,010 6-Pgdh-B 1 0,010 -
2 -0,010 2 0,670 0,710
3 0,180 0,210 3 --
4 0,760 0,760 5 0,320 0,280
5 -0,010 6 -0,010
6 0,060 -
6-Pgdh-C 2 0,650 0,600
Mdh-A 2 1,000 1,000 5 0,350 0,400