DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2007 str. 16     <-- 16 -->        PDF

D. Ballian, F. Bogunić, M. Konnert, H. Kraigher, M. Pučko, G. Božič: GENETIČKA DIFERENCIRANOST Šumarski list br. 1–2, CXXXI (2007), 13-24
negativnom utjecaju čovjeka. Negativni utjecaj ogleda
se kroz otvaranje putova, izgradnju športskih terena za
olimpijske igre, ratnim razaranjima, a zadnje vrijeme
neplanskom sječom i uređenjem izletišta. Da bi se ova
vrlo interesantna sastojina spasila od daljnjeg propadanja,
potrebno je obnoviti njenu strukturu, uz uvažavanje
svih relevantnih čimbenika koji je izdvajaju od
okolnih sastojina smreke.


Prema dostupnoj literaturi, u svim dosadašnjim istraživanjima
koja su provedena na smreci, postoje saz-


Slika 1. Smrekova šuma mrazišnog tipa Piceetum montanum
Figure 1 Norway spruce forest frosty type Piceetum montanum


nanja koja nam govore da je to vrsta koja vrlo dobro
svojom genetičkom strukturom populacije reagira na
promjene ekoloških čimbenika, ponajprije u razlikama
između tala (Božič 2002, Božič i Urbančič 2001 i
2003), kao i na brojna zagađenja atmosfere i tla (Be rg mann
i Scholz 1987, 1989; Hosius i Bergmann
1993; Bergmann i Hosius 1996; Longauersur., 2001).


Cilj ovog istraživanja je da uz primjenu suvremenih
molekularno genetičkih metoda i njihove analize, pokažemo
da je šumska zajednica smreke mrazišnog tipa
vrlo specifična genetička tvorevina, i da se razlikuje od
šuma bukve i jele ilirskog područja (Abieti-Fagetum
illryricum, Fuk. i Stef. 1958.) i šuma običnog bora i
smreke (jele) (Piceo-Pinetum Illyricum, Stef. 1960)
koje su raspoređene neposredno oko ove šumske zajednice.
Dobiveni rezultati trebaju pokazati da su bilo
kakve gospodarske intervencije ili aktivnosti na konzervaciji
u mrazišnom tipu šume u cilju njene obnove
ili očuvanja in situ vrlo zahtjevne i složene, zbog specifične
genetičke strukture tog tipa šume, kao i uvjeta
sredine koji su izravno utjecali na njeno formiranje.
Stoga je prilikom obnova ovih tipova šuma (mrazišni
tip) potrebno uporabljivati lokalni, autohtoni reprodukcijski
materijal, koji se genetički neće razlikovati
od autohtone populacije, a može pokazati značajne
razlike spram susjednih populacija iste vrste.


Slika 2–4. Smreka mrazišnog tipa u fitocenozi Piceetum montanum
Figure 2–4 Norway spruce of frosty type in fitocenosis Piceetum montanum


Slika 5–7. Šuma običnog bora i smreke (jele) (Piceo-Pinetum Illyricum)
Figure 5–7 Norway spruce forest with randomly distributed white pine trees (silver fir) (Piceo-pinetum Illyricum)