DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 67     <-- 67 -->        PDF

G. Videc: SUZBIJANJE MIŠOLIKIH GLODAVACA U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 533-544
stopnih dana. U zavisnosti od vrste glodavaca koja se 0,005 % do 0,0125 % (Hrgović, Vukičević, Kasuzbija
zastupljenost aktivne tvari u mamcu kreće se od t ra n o v s ki , 1991).


3.5.2.1.6. Klorfacinon – Chlorophacinone
Ovaj preparat jedan je od najčešće korištenih u posljednjih
desetak godina. Na našem tržištu može se pronaći
kao vodotopivi i uljni koncentrat ili u obliku gotovih
mamaca (Faciron forte mamac, Ratix mamac S,
Grain quick) (Hrgović, Vukičević, Katranovs
k i , 1991).


Prema podacima nekih proizvođača uspješniji je od
varfarina. Tretiranjem populacija kućnog miša u trajanju
7 – 14 dana sa 0,005 % klorfacinon mamacima do-
šlo je do značajne redukcije brojnosti mišolikih glodavaca
(80 – 100 %). Prihvatljivost mamaca s ovim anti


koagulantom opada kod miševa s povećanjem koncentracije
aktivne tvari (Hrg o v i ć, Vu ki č ev i ć , K at
r a n o v s ki , 1991).


Klorfacinon se uobičajeno koristi sa zastupljenošću
u mamcima od 0,005 %. U istoj koncentraciji primjenjuje
se i kao tekući vodotopivi ili 0,25 % uljni
koncentrat za pripremanje mamaca. Može se koristiti i
kao 0,2 % kontaktni prah za posipanje staza i mjesta
okupljanja mišolikih glodavaca (Hrgović, Vukičev
i ć , K at r a n o v s ki , 1991).


3.5.2.2. Antikoagulanti druge generacije Second generation anticoagulants
3.5.2.2.1. Difenak
Ovaj preparat je prvi od novosintetiziranih antikoagulanata
koji se pokazao uspješnim u suzbijanju mišolikih
glodavaca rezistentnih na preparate prve generacije.
To je prah bijele boje, bez mirisa, netopljiv u vodi.
Akutna oralna LD50 doza za štetne glodavce kreće se u
rasponu od 0,8 do 7,0 mg/kg, ovisno o vrsti štetnog glodavca,
njegovu spolu i uzrastu (Meehan, 1984).
Difenak proizvodi tvrtka Sorex ltd. i na tržištu se
pojavljuje u obliku 0,1 %-tnog koncentrata ili gotovih
mamaca pod nazivom Neosorexa, s 0,005 % aktivne


3.5.2.2.2. Brodifak
Brodifak je najtoksičniji od svih do sada sintetiziranih
antikoagulantnih rodenticida. Najčešće se koristi u
koncentracijama od 0,005 %, 0,003 % i 0,002 %. Na
tržište dolazi kao gotov mamac pod nazivom Klerat,
Talon, Ratak, Metikus, Imperator, Perthrine i Actellic
(Hrgović, Vukičević, Katranovski, 1991).


Mamci sa 0,005 % brodifaka uspješno se koriste u
suzbijanju populacija poljske voluharice, te se postiže


Difenacoum
tvari difenaka. Tvrtka ICI iz Engleske proizvodi mamce
u obliku peleta pod komercijalnim nazivom Ratak,
sa sadržajem difenaka od 0,005 %. Osim za pripremanje
mamaca difenak se u nekim zemljama (Danska)
koristi i za posipanje staza, aktivnih rupa i mjesta
okupljanja mišolikih glodavaca (Meehan, 1984).


U koncentraciji od 0,001 % aktivne tvari u mamcima
izaziva mortalitet kod 70 % jedinki sivog štakora,
dok je u koncentraciji od 0,002 % mortalitet 100 % u
vremenu od petnaestak dana (Meehan, 1984).


Brodifacoum


mortalitet iznad 85 % ukoliko se mamci konzumiraju
minimalno 16 dana. Sa sadržajem od 0,0025 % brodifaka
u mamcima postignut je letalni ishod od 100 %
pri jednokratnom tretiranju vodene voluharice. Akutna
oralna LD50 doza za poljskog miša iznosi 0,65 – 0,68
mg/kg, dok za šumsku voluharicu iznosi 0,47 mg/kg
(Hrgović, Vukičević, Katranovski, 1991).


3.5.2.2.3. Bromadiolon -Bromadiolone
Bromadiolon dolazi na tržište kao koncentrat sa
sadržajem aktivne tvari od 1,0 % i 0,25 % i služi ponajprije
za pripremanje mamaca, a zatim kao prah za posipanje
staza kojima se mišoliki glodavci kreću, odnosno
mjesta na kojima se zadržavaju, i aktivnih rupa sa koncentracijom
aktivne tvari u inertnoj podlozi od 0,15 %.
Na tržištu se nalazi i 0,1 %-tni koncentrat za priprema


nje tekućih mamaca, te gotovi mamci s 0,005 i 0,01 %
bromadiolona. Na našem tržištu nalazi se pod nazivima
Brodilon mamac, Brodilon Miki i Suralon mamac (Hrgović,
Vukičević, Katranovski, 1991).


Pri primjeni ovih preparata treba voditi računa o načinu
i mjestu izlaganja istih, jer su izuzetno otrovni za
pernatu divljač i domaću pernatu živinu.


3.5.2.2.4. Flokumafen – Flocoumafen
Ovo je posljednji u nizu sintetiziranih antikoagula- ili parafinizirani sadrže 0,005 % flokumafena (H rgo nata
druge generacije. Na tržište ga stavlja engleska v i ć , Vuk i č e v i ć , K a t r a no v s k i, 1991).
tvrtka Shell, pod nazivom Storm. Komercijalni Storm Dosadašnja iskustva pokazuju dobru prihvatljivost
mamci s podlogom od cijelih zrna žitarica, briketirani Storm mamaca, a toksična svojstva ovog rodenticida