DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 65     <-- 65 -->        PDF

G. Videc: SUZBIJANJE MIŠOLIKIH GLODAVACA U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 533-544
Osim što je akutan otrov, talij-sulfat ima i kumulamaćih
životinja i divljači (Hrgović, Vukičević,
tivno djelovanje, te se uz činjenicu da nije selektivan Katranovski, 1991).
otrov, pri njegovoj široj primjeni javljaju trovanja do


3.1.5.7. Scilirozid Red squill
Ovaj preparat dobiva se iz biljke, crvenog morskog
luka (Scilla maritima rubra L.), i koristi se kao raticid
još od davnih vremena. Čista supstanca dobiva se u
obliku amorfnog praha crvenkaste boje. Za njega je karakteristično
da je nepostojan i zbog toga je potrebno
obratiti pozornost na datum proizvodnje (Hrgović,
Vukičević, Katranovski, 1991).


U prometu se mogu naći različiti preparati na bazi
scilirozida, bilo kao tekući koncentrati ili prah (npr.
Silmurin – Sandoz, Redsquill – S.B. Penick & Co.). Ovi
preparati se koriste ponajprije za pripremanje mamaca.


No, scilirozid prah se može pripremiti i za posipanje
rupa i ustaljenih puteva kretanja mišolikih glodavaca
(Hrgović, Vukičević, Katranovski, 1991) .


Utvrđena akutna oralna doza za sivog štakora iznosi
0,4 – 0,7 mg/kg, dok za kućnog miša iznosi 0,2 mg/kg.
Utvrđeno je da je šumski miš (A. sylvaticus L.) nešto
manje osjetljiv na čisti scilirozid (Me e h a n, 1984).


Dobre osobine ovog preparata su da je neatraktivan
za domaće životinje i divljač, a također je utvrđeno da
nije toksičan za ljude (H rg ov i ć , Vu k i č e v i ć , K at
r a n o v s ki , 1991).


3.1.5.8. En&rm -Endrin
U čistoj formi je kristalni prah bijele boje. U vodi je
netopljiv dok ga jake kiseline i temperatura iznad
200 oC razgrađuju. Tehnički proizvod u granulama je
žućkaste boje i sadrži 92 % aktivne tvari. Komercijalni
naziv mu je Pinodrin ili Endrin 20, a na tržištu se pojavljuje
u obliku tekućeg koncentrata s 20 % aktivne tvari
(H rg o v ić , Vu k i č evi ć, Ka tr an o v s k i , 1991).


Zbog njegove izrazite toksičnosti na glodavce, sve
toplokrvne životinje i čovjeka, njegova uporaba dozvoljena
je samo kada nema mogućnosti izbora drugih
rodenticidnih sredstava za suzbijanje populacija poljske
i podzemne voluharice, i to samo u ograđenim po


vršinama, kako bi se izbjegla kontaminacija vodenih
tokova i trovanje domaćih životinja i divljači. Također
se primjenjuje samo u periodu mirovanja vegetacije.
Nakon tretiranja iste površine ne smiju se koristiti za
ispašu stoke u vremenu do 120 dana po tretiranju (Hrgović,
Vukičević, Katranovski, 1991).


Operativna primjena ovog preparata na ugroženim
područjima provodi se prskanjem otopinom sa sadržajem
aktivne tvari 0,35 – 0,4 %, te je pritom potrebna
količina otopine 1,0 – 2,0 lit/ha (H rg o v i ć , Vu k i č e v
i ć , K at r a n o v s ki , 1991).


3.1.5.9. Kamfeklor Kamfeklor
Ovaj preparat nalazi se na tržištu pod komercijalnim
nazivom Toksafen 50 %, a proizvodi ga tvrtka Hercules


– Inc. Proizvodi se u obliku tekućeg koncentrata (40 %
aktivne tvari), praha za aplikaciju (10 % aktivne tvari)
ili u obliku granula (20 % aktivne tvari) (H rg o v i ć ,
Vukičević, Katranovski, 1991).
Koristi se za suzbijanje poljskih miševa i voluharica
u razdoblju mirovanja vegetacije. Prije provođenja tretiranja
potrebno je spriječiti pristup plemenitoj divlja


či, a u tijeku tretiranja posebnu je pozornost potrebno
posvetiti zaštiti od kontaminacije vode. Operativna primjena
prskanjem provodi se otopinama u maksimalnoj
koncentraciji do 0,125 %, odnosno 1,25 kg/ha površine.
Nakon provedenog tretiranja, površine se ne smiju
koristiti za proizvodnju hrane za čovjeka i toplokrvne
životinje u vremenu od 2 godine (Hrgović, Vuki č
e v i ć, K a t ra no v s k i, 1991).


3.1.5.10. Alfakloraloza, brometalin, kalciferol – Alpha-chloralose, bromethalin, calciferol
Ovi preparati jedni su od posljednje sintetiziranih ro-boličkih procesa, moždane aktivnosti, rada srca i disadenticida
i predstavljaju grupu “humanih” rodenticida,
čija primjena ne dovodi do trovanja životinja i patnjeprije uginuća, nego dovodi do naglog smanjenja meta


3.5.2. Sporodjelujući rodenticidi
Ovi rodenticidi danas su najšire korištena kemijska
sredstva u suzbijanju populacija štetnih glodavaca. U
usporedbi s trenutnim otrovima, oni pokazuju dvije


nja, a posljedica ovakvog stanja je nagli pad temperature
tijela životinje, odnosno uginuće (M ee h a n , 1984).


– antikoagulanti – Anticoagulants
i: 1. i
osnovne prednosti n
nne
ee izazivaju kod glodavaca strah
od mamaca; 2. sigurnij


iji su za korištenje.