DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 64     <-- 64 -->        PDF

G. Videc: SUZBIJANJE MIŠOLIKIH GLODAVACA U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 533-544
3.5.1.2. Cink-fosfid
Izuzimajući antikoagulantne rodenticide, cinkfosfid
je zasigurno najčešće korišten preparat diljem svijeta
(Meehan, 1984). To je amorfni prah tamne metalnosive
boje, karakterističnog mirisa na fosfor ili bijeli
luk, posebice u prisutnosti vlage ili razblaženih kiseli


iselina.
Netopljiv je u vodi i alkoholu, a slabo je toplji


to ljiv u
bazama i mastima. Cinkfosfid se dobro otapa u slabim


u
kiselinama i upravo na ovoj osobini zasniva se njegovo
toksično djelovanje (Hrgović, Vukičević, Katranovski,
1991). Kako sukladno Zakonu o otrovima
pripada u I. skupinu otrova, izuzetno je otrovan i
opasan za ljude i sve životinje.


Akutna LD100 doza iznosi za sivog štakora 75 – 100
mg/kg, kućnog miša 150 – 200 mg/kg, dok za vodenu
voluharicu iznosi 4 – 5 mg/kg. Sa sadržajem 2,5 %


iz
cinkfosfida u
uu mamcu postiže se redukcija brojnosti po


– Zinc phosphide
pulacije štetnih glodavaca do 85 %, dok se s koncentracijom
od 1,0 % cinkfosfida u mamcu smanjuje populacija
glodavaca do 65 %. Unatoč širokoj primjeni
možemo kazati da se cinkfosfidnim mamcima ne može
u potpunosti reducirati brojnost populacije, ponajprije
stoga što cinkfosfid ima neugodan miris i okus, pa ga
glodavci izbjegavaju (Hrgović, Vukičević, Kat
r a n o v s k i, 1991).
U prirodnim šumama i kulturama najčešće se koriste
mamci u obliku zrnja različitih žitarica koji se ubacuju u
aktivne rupe glodavaca ili se nude u različitim sandučićima,
cijevima i drugim prigodnim skrovištima pokrivenim
granjem, slamom ili korovskim biljem, kako bi bili
nedostupni ostalim neciljanim životinjama (Shi v anandappa,
Ramesh, Krishnakumari, 1979).


3.1.5.3. Krimidin -Crimidin
Koristi se još od 1940. godine. U prometu se javlja
kao gotovi mamac pod nazivom Castrix, a proizvodi ga
njemačka tvrtka Bayer. Ovaj mamac sadrži pšenična zrna
impregnirana s 0,1 % aktivne tvari. Prihvatljivost
ovih mamaca je prilično umanjena i ne može se poboljšati
čak ni prethodnim nuđenjem nezatrovanih mamaca
(Hrgovi ć, Vu k i č e v i ć , K atr a n o v s k i , 1991).


Izuzetne je otrovnosti, kako za štetne glodavce,
tako i za ljude i ostale životinje. Akutna oralna LD50


3.1.5.4. Barij-karbonat
To je bijeli prah bez mirisa, ali gorkog okusa. Dobro
se otapa u toploj vodi. Svoju primjenu našao je u većoj
mjeri između dva svjetska rata, no i danas ga još ponegdje
možemo susresti kao rodenticidno sredstvo, iako je
u većini zemalja zamijenjen učinkovitijim sredstvima.
Najčešće se koristi za suzbijanje populacije sivog štakora,
te letalna doza za istoga iznosi 100 – 200 mg/kg (H r g
o v i ć , Vuki če v ić , K a t ra n ovski , 1991).


doza za sivog štakora iznosi 1 – 2 mg/kg, a za kućnog
miša 2 – 2,5 mg/kg. Najčešće se koristi za suzbijanje
poljske i podzemne voluharice, te kućnog i poljskog
prugastog miša (Meehan, 1984).


Nedostatak ovog preparata je u tome, što zatrovane
životinje nenormalnim ponašanjem i cikom upozoravaju
ostale članove populacije na opasnost (Meehan,
1984).


– Barium carbonate
Zbog gorkog okusa preparata, pri pripremanju mamaca
za glodavce dodaju se i različite indiferentne tvari,
kako bi se mamci učinili prihvatljivim za glodavce.
Pripremljeni mamci moraju se odmah postavljati zbog
brze razgradnje aktivne tvari ( H r g o vi ć , Vu ki č e v
i ć , Ka t ra n o vs k i , 1991).


3.1.5.5. Arsen-trioksid – Arsenic trioxide
To je bijeli prah “metalnog” okusa, poznatiji pod
imenom “mišomor”. Letalna doza za kućnog miša i sivog
štakora iznose 10 – 20 mg/kg. Zbog velikog rizika
od slučajnih trovanja životinja koja nisu predmet suz


3.1.5.6. Talij-sulfat
Talij-sulfat je prah bijele boje, bez okusa i mirisa, te
je izrazito toksičan za životinje i čovjeka. Njemačka
tvrtka Bayer stavlja ga na tržište u obliku paste (Zelio –
giftpaste) ili gotovih mamaca od zrna žitarica (Zelio –
giftkörner) s koncentracijom talij-sulfata u mamcu od
0,5 – 1,5 %. Ovaj preparat može se primijeniti kao te


bijanja ovaj preparat se već duži niz godina ne koristi
kao rodenticid (Hrgović, Vukičević, Katran
o v s k i , 1991).


Thallium sulfate


čin da


kućina, na način da se na 1 litru vode doda oko 100 g šećera
i 5 g otrova. Mišoliki glodavci vrlo rado konzumiraju
ove mamce, a letalna doza za sivog štakora iznosi
25 mg/kg, dok za kućnog miša iznosi 27 mg/kg
(Meehan, 1984).