DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 63     <-- 63 -->        PDF

G. Videc: SUZBIJANJE MIŠOLIKIH GLODAVACA U ŠUMSKIM EKOSUSTAVIMA
i odgodi interesa za parenje najduže do 17 dana. Ova
metoda počiva na znatno izraženijoj seksualnoj aktivnosti
sterilnih jedinki, odnosno češćem parenju sa ženkama.
Pokusi izvedeni u prirodnim uvjetima nisu dali
pozitivne rezultate, jer se ženke pare s više mužjaka i
ukoliko je jedan od njih fertilan dolazi do oplodnje. Da


3.5. Kemijske metode
Primjena kemijskih sredstava za sada je najučinkovitiji
i najbrži način reduciranja prenamnoženih populacija
štetnih glodavaca, iako ona nije uvijek opravdana s
biološkog gledišta, poglavito kada se uzme u obzir
očuvanje bioraznolikosti na određenom području, odnosno
primjena trenutnih otrova opasnih za čovjeka i životinje
koje nisu predmet suzbijanja ( H rgov i ć, Vu ki
če v ić , K a t ra novski , 1991).
No, unatoč navedenoj lošoj strani kemijskih sredstava,
njihova prednost je u tome što imaju široku primjenu
na velikim površinama (posebice antikoagulantna i antifertilitetna
kemijska sredstva).
Rodenticidi se u prometu najčešće pojavljuju u obliku
praha, granula, pasta, tekućina i plina (fumiganta),
odnosno supstanci koje oslobađaju otrovni plin. U ovisnosti
od toga u kakvom se obliku pojavljuju na tržištu,
rodenticidi se u praksi primjenjuju u obliku:suhih rastresitih ili kompaktnih (parafiniziranih ili
briketiranih) mamaca s hranjivom podlogom biljnog
i/ili životinjskog porijekla i praškastog, tekućeg
ili u obliku paste rodenticida;
Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 533-544


bi se osigurao lažni graviditet, potrebno je u prirodu
pustiti izrazito velik broj sterilnih jedinki, što predstavlja
velik financijski trošak, a povećanjem broja sterilnih
jedinki također bi se stanište u početnim mjesecima opteretilo
povećanjem šteta poradi prehrane tih istih jedinki
(H rg o v ić , Vu k i č evi ć, Ka tr ano v s k i , 1991).


Chemical methods
tekućih mamaca pripremljenih od odgovarajućeg
tekućeg ili praškastog rodenticida otopljenog u vodi,
mlijeku ili biljnom ulju;
tekućih otopina ili suspenzija rodenticida s vodom u
cilju prskanj
praška


praškastih zi;rnamijenjenih tretiranju površina;plina, tj. fumigantnih sredstava.
Na temelju načina ulaska u organizam glodavca dijelimo
ih na digestivne otrove, koje životinje unose u
organizam konzumiranjem čvrstih ili tekućih zatrovanih
mamaca, te na respiratorne otrove, koji ulaze u organizam
preko dišnih organa (Hrgović, Vukičev
i ć , K at r a n o v s ki , 1991).
Rodenticide koje danas koristimo možemo, s obzirom
na letalni ishod po jednokratnom, odnosno višekratnom
konzumiranju, podijeliti na brzodjelujuće (akutne,
trenutne) i sporodjelujuće (kronične, kumulativne)
(H rg o v ić , Vu k i č evi ć, Ka tr a n o v s k i , 1991) .


3.5.1. Brzodjelujući (akutni, trenutni) rodenticidi – Acute rodenticides
Osnovna značajka ove skupine rodenticida je da vrlo
brzo ispoljavaju svoje toksično djelovanje, te se i nazivaju
akutnim ili trenutnim otrovima.


Negativna strana ove grupe rodenticida je što i u
malim količinama predstavljaju veliku opasnost za čovjeka
i toplokrvne životinje koje nisu predmet suzbijanja,
pa stoga njihova uporaba zahtijeva primjenu strogih
mjera opreza. Također jedan od nedostataka ovih
rodenticida je i u tome što oni kod zatrovanih jedinki
ispoljavaju znakove trovanja u obliku grčeva koji uzro


kuju ciku i nenormalno ponašanje jedinki, što uznemirava,
odnosno rastjeruje druge jedinke i upozorava ih
na oprez, tj. stvara strah kod uzimanja zatrovane hrane.
Još jedna od velikih zamjerki akutnih otrova je što za
neke od njih, npr. natrijfluoroacetat ili cinkfosfid, ne
postoji odgovarajući antidot (Meehan, 1984).


Akutni rodenticidi nalaze se u uporabi već dugi niz
godina, no unatoč činjenici da su načini i metode suzbijanja
glodavaca uznapredovali, akutni rodenticidi još


a guvijek u
uu velikoj mjeri nalaze svoju primjenu u praksi.


3.5.1.1. Norbormid -Norbormide
U praksi je još od davne 1964. godine. Proizvodi se
u obliku kristalnog praha s 0,5 % ili 1,0 % aktivne tvari.
U prometu se javlja pod nazivom Shoxin norbomid
za pripremanje mamaca ili u obliku gotovih mamaca
pod nazivom Raticate, a proizvodi ga švicarska tvrtka
Tavol Lab., odnosno pod naziv Di-toxin, a u promet ga
stavlja kanadska tvrtka Gernardt – Penick. Norbormid
se može naći u prodaji i u obliku koncentrata pakiranog
u bočicama od 50 ml (Hrgović, Vukičević, Kat
r a n o v s ki , 1991).


Glavne osobine ovog rodenticida su selektivni način
djelovanja, te dobra prihvatljivost glodavaca, odnosno
učinkovitost u suzbijanju određenih skupina štetnih glodavaca
otpornih na varfarin. Akutna oralna doza (LD50)
za poljskog prugastog miša iznosi 100 – 500 mg/kg, odnosno
za sivog štakora 8 – 10 mg/kg. Tretiranjem prirodnih
populacija štetnih glodavaca mortalitet se kreće
između 75 – 100 %. Ovaj preparat nije moguće nabaviti
na hrvatskom tržištu (Hrgović, Vukičević, Kat
ra n o v s ki, 1991).